Naar inhoud gaan
Stadslichten in de nacht

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is een belangrijk onderdeel van de strategie voor bedrijfstransformatie. Het is weliswaar niet de enige factor, maar wel cruciaal voor het slagen of mislukken van een transformatie. De juiste technologieën, gekoppeld aan mensen en processen, geven organisaties de mogelijkheid om snel in te spelen op verstoringen en kansen, te voldoen aan nieuwe en veranderende klantbehoeften en toekomstige groei en innovatie te bevorderen, vaak op onverwachte manieren.

 

In de eerste van de vier industriële revoluties was de ontwrichtende technologie die de wereld veranderde stoomkracht. In de tweede was het de assemblagelijn, in de derde de computer. Nu bevinden we ons in de vierde industriële revolutie: digitalisering. Intelligente digitale technologieën zoals artificial intelligence (AI), machine learning, IoT-netwerken (Internet of Things), geavanceerde analyses en robotica kunnen werkwijzen en zakendoen opnieuw uitvinden. Dit geldt ook voor de manier waarop ondernemingen met hun klanten en de wereld als geheel omgaan.

Definitie van digitale transformatie

Digitale transformatie omvat de integratie van digitale technologieën en oplossingen in elk bedrijfsgebied. Dit is zowel een culturele als een technologische verandering, omdat organisaties gedwongen worden fundamentele veranderingen door te voeren in de manier waarop ze werken en klantervaringen en -voordelen leveren. Digitale oplossingen helpen ook het personeelsbestand te vergroten en kunnen leiden tot een transformatie van bedrijfsprocessen en bedrijfsmodellen.

Ontdek hoe digitale innovaties bedrijfstransformatie bevorderen

 

Digitalisering (digitization): informatie en documenten converteren van analoge naar digitale formaten.

Digitalisering (digitalization): digitale technologieën integreren in bestaande bedrijfsprocessen.

Digitale transformatie: een fundamentele veranderde kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. Het doel is het vinden van nieuwe manieren om waarde te leveren, inkomsten te genereren en efficiëntie te verbeteren.

Het belang van digitale transformatie in het huidige bedrijfsklimaat

Nu we de jaren twintig naderen, wordt het steeds duidelijker dat bedrijven die willen groeien en concurreren, stappen moeten zetten om veerkrachtiger, concurrerender en responsiever te worden. Bedrijven moeten hun digitale landschap ontwikkelen en transformeren, van grondstoffen en de vroegste supplychainniveaus tot het inspelen op de snel veranderende vraag van klanten naar meer gepersonaliseerde service en orderafhandeling, en tot het moderniseren en innoveren van traditionele bedrijfsmodellen.

 

In het nieuwste onderzoek onder senior executives constateerde McKinsey dat er sinds de pandemie een duidelijk merkbaar gevoel van urgentie bestaat onder bedrijfsleiders om hun processen en bestaande systemen te digitaliseren en te moderniseren. Volgens de enquête geven veel respondenten toe dat hun bedrijfsmodellen verouderd zijn. Slechts 11% denkt dat hun huidige bedrijfsmodellen tot en met 2023 economisch levensvatbaar zullen zijn, terwijl nog eens 64% zegt dat hun ondernemingen nieuwe digitale bedrijven moeten opzetten om dit te kunnen bereiken.

 

Voor de huidige bedrijven is het niet langer de vraag of ze digitalisering nodig hebben om in het huidige bedrijfsklimaat te kunnen concurreren, maar hoe snel ze aan de slag kunnen met digitale transformatie.

Bedrijfsinnovatie en drie facetten van digitale transformatie

Bedrijven bevinden zich in een tijd waarin de concurrentie en klantvraag snel toenemen. Een belangrijk doel van initiatieven op het gebied van digitale transformatie is bedrijfsleiders en teams te helpen hun processen te stroomlijnen en concurrerender te maken. Nieuwe technologieën (zie hieronder) spelen een centrale rol bij het stimuleren van transformatie, maar dat geldt ook voor bedrijfsprocessen, bedrijfsmodellen, organisatiecultuur en ontvankelijkheid voor transformatie.

In elk transformatieplan moet naar deze drie zaken worden gekeken:

 

 1. Transformatie van bedrijfsprocessen: dit omvat het veranderen en aanpassen van kernprocessen en -workflows, die vaak al lang bestaan, om veranderende bedrijfsdoelen te realiseren, de concurrentie voor te blijven en in te spelen op veranderende klantbehoeften. Ondanks het feit dat de termen vaak door elkaar worden gebruikt, is digitale transformatie een subset van bedrijfstransformatie; er wordt een verbonden, technologisch framework gebouwd dat procesveranderingen ondersteunt.

  Het bewijs dat bedrijfsprocessen zijn getransformeerd, is goed zichtbaar binnen de bedrijfsprocessen dankzij verbeteringen in workflowbeheer. Door bijvoorbeeld een gedigitaliseerd, cloudgebaseerd systeem voor Supply Chain Management te implementeren, kunnen bedrijven de downtime verlagen, de productie stroomlijnen en de winst vergroten.
 2. Transformatie van bedrijfsmodellen: transformatie van bedrijfsprocessen richt zich op workflows en taakgerelateerde bedrijfsonderdelen, terwijl de transformatie van bedrijfsmodellen focust op de fundamentele bouwstenen voor de manier waarop meerwaarde wordt geleverd in een specifieke branche. In wezen gebruiken bedrijven digitale transformatie om traditionele bedrijfsmodellen te veranderen.

  In de autobranche bieden digitale technologieën de mogelijkheid om bedrijfsmodellen en facturatieprocessen op basis van abonnementen te centraliseren en te automatiseren. In combinatie met de snel veranderende vraag van klanten en een algemene culturele verschuiving wordt de traditionele aanschaf van auto's getransformeerd met modellen op abonnementsbasis.
 3. Organisatorische en culturele transformatie: een succesvolle digitale transformatie moet in overeenstemming zijn met de cultuur en waarden van de organisatie. Een intern verlies aan vertrouwen in de bedrijfscultuur kan invloed hebben op de productiviteit, de initiatieven en het welzijn van de werknemers. Een trage of pessimistische invoering van nieuwe digitale technologieën kan leiden tot gemiste doelstellingen en tot een verlies aan concurrentievermogen, opbrengst en merkwaarde.

  Organisatorische transformatie kan het beste worden bereikt door samenwerking en open discussies van bovenaf over hoe deze digitale transformatie invloed zal hebben op rollen en workflows en waarom de leiderschapsteams van mening zijn dat het risico en de inspanning op de lange termijn de moeite waard zullen zijn.

Veranderende voorkeuren van klanten, waaronder de afnemende belangstelling voor het bezit van fysieke producten, hebben gezorgd voor een snellere verschuiving naar abonnementsgebaseerde producten die verdergaat dan software en digitale service.
Boston Consulting Group 2021

De voordelen van digitale transformatie

Door digitale transformatie worden elk niveau en elke functie in de moderne onderneming geïntegreerd. Intelligente digitale technologieën geven organisaties de essentiële tools die ze nodig hebben om te overleven en te floreren. Hieronder ziet u welke gevolgen transformatie kan hebben:

 • Levert diepgaande inzichten voor realtime besluitvorming: voor veel bedrijven was het beoordelen van prestaties en rendement vaak een proces van achteruitkijken. Op het moment dat data waren verzameld, verwerkt en handmatig geanalyseerd, waren veel kansen al verkeken. Met een modern ERP-systeem en geavanceerde analyses kunnen bedrijven realtime data zien en krachtige analysealgoritmen inzetten om direct de beste beslissingen te kunnen nemen.
 • Verbetert efficiëntie en productiviteit: IoT-netwerkapparaten en -machines verzenden continu data, machinelogs en prestatierapporten. Dankzij de toepassing van geavanceerde analyses kunnen deze data zorgen voor voorspellend onderhoud en verminderde uitvaltijd en kunnen ze inzichten leveren voor productievere en efficiëntere workflows.
 • Verbetert de klantervaring: uw klanten willen dat aan hun behoeften wordt voldaan, op hun voorwaarden. Personalisering, omnichannel toegang, aangepaste servicepakketten en realtime toegang tot data kunnen u helpen hun verwachtingen waar te maken. Tegelijkertijd vergroot u het aantal leads, de klantenbinding en de loyaliteit.
 • Stimuleert de innovatie van bedrijfsmodellen: het lijdt geen twijfel dat veranderende consumenten- en marktbehoeften steeds meer de nadruk leggen op innovatie van bedrijfsmodellen als een manier om meerwaarde te creëren. Maar om fundamentele bedrijfsmodellen en klantervaringen te veranderen en te moderniseren, moeten er realtime data worden verzameld en geanalyseerd en geautomatiseerde en intelligente processen worden ontwikkeld om nieuwe bedrijfs-, betalings- en servicemodellen te beheren.
 • Ondersteunt een robuuste en concurrerende strategie voor bedrijfsgroei: als bedrijven hun processen digitaliseren en hun services optimaliseren met verbonden technologieën, vinden ze nieuwe manieren voor verbinding, samenwerking en stroomlijning van strategieën voor toekomstige bedrijfsgroei, waaronder:
  • Nieuwe producten en diensten ontwikkelen
  • Winst vergroten en opbrengstkanalen versterken
  • Nieuwe leads en klanten aantrekken en behouden
 • Stimuleert flexibiliteit en reacties tegen verstoringen: de COVID-19-pandemie heeft veel kwetsbaarheden in moderne bedrijfsprocessen en -modellen aan het licht gebracht. Maar de pandemie was slechts een van de vele culturele, economische, politieke en marktveranderingen waarmee bedrijven de afgelopen jaren steeds vaker te maken kregen. Digitale transformatie kan moderne bedrijven de tools bieden voor snelle ontwikkeling van nieuwe producten en services, en voorspellende analyses om beter zicht te krijgen op toekomstige verstoringen of om te anticiperen op veranderingen en kansen op de markt. Ze willen eenvoudig kunnen op- en afschalen en beschikken over een volledig pakket cloudoplossingen voor innovatie, zonder dat ze van de ene naar de andere aanbieder hoeven te gaan.

Technologietransformatie maakt bedrijfstransformatie mogelijk

Digitale transformatie wordt ondersteund door de onderstaande kern- en nieuwe technologieën:

 

Moderne ERP- en databasetechnologieën


De beste ERP-cloudoplossingen maken gebruik van in-memory databasetechnologie. Ze maken deze uiterst schaalbaar en aanpasbaar. Dit is belangrijk omdat zij in wezen het "brein" zijn achter digitale bedrijfstransformatie. ERP neemt alle kernprocessen die nodig zijn om een bedrijf te runnen (zoals finance, HR, productie en supply chain) en integreert deze in één systeem. En als een moderne ERP wordt aangedreven door AI-technologieën, kan deze niet alleen Big Data beheren en verwerken, maar ze ook analyseren en ervan leren.

 

Geavanceerde analyses


Om waarde te kunnen leveren, moeten data worden gecontroleerd en begrepen. Met algoritmen voor AI en machine learning bieden geavanceerde analyses inzichten en rapporten die diep, accuraat en toepasbaar zijn. Bedrijven kunnen configuraties voor data-analyse ook op aanvraag aanpassen. Dit geeft business leaders de mogelijkheid om snel en doortastend te handelen, door kansen te grijpen of op risico's te reageren.

 

Cloudconnectiviteit


Cloudgebaseerde infrastructuur is een essentieel onderdeel voor een succesvolle digitale transformatie en het opzetten van IoT-netwerken en verbonden bedrijfssystemen. Via centrale on-demand toegang tot alle systemen, assets en data kunnen organisaties de infrastructuur naar wens schalen en workflows snel wijzigen of automatiseren. Zo kan worden ingespeeld op snel veranderende prioriteiten en operationele modellen. En zoals
Forrester ons vertelt, is bijna 60 procent van de ondernemingen in Noord-Amerika afhankelijk van cloudplatforms; dat is vijf keer zo veel als vijf jaar geleden.

 

Oplossingen voor AI en machine learning


Big Data ontwikkelde zich naast AI en machine learning. Voor het verwerken en begrijpen van Big Data is het nodig om de kracht van AI en machine learning in huis te hebben. Als u wilt dat AI en machine learning accurate en betekenisvolle resultaten leveren, moeten beide over voldoende datasets beschikken om robuust leren en analyseren te ondersteunen. Het hart van zakelijke en digitale transformatie is de samenwerking tussen Big Data, AI en analytics. Deze zorgt voor predictive planning en responsieve automatisering.

 

Internet of Things


Apparaten en machines in een IoT-netwerk kunnen digitale data verzenden en ontvangen. Machinelogs en onderhoudsrapporten worden geanalyseerd om prestaties en efficiëntie te optimaliseren. Bedrijfssystemen op basis van AI analyseren deze informatie continu op patronen, trends en correlaties. Deze inzichten leiden tot voorspellend onderhoud en geautomatiseerde workflows. Omdat machinelearningapplicaties van IoT-data "leren", nemen de efficiëntie en productiviteit na verloop van tijd toe.

 

Robotica en robotic process automation (RPA)


Zowel robotica als RPA gebruiken geautomatiseerde processen om terugkerende of vooraf geprogrammeerde taken uit te voeren. Robotische apparaten bestaan uit bewegende mechanische onderdelen die zijn ingesteld om specifieke fysieke taken uit te voeren. RPA-processen zijn op vergelijkbare wijze geprogrammeerd en geautomatiseerd. Maar het zijn softwareprocessen in plaats van fysieke apparaten, en de taken die ze uitvoeren zijn van administratieve aard.

Voorbeelden van digitale transformatie

Supply chain, inkoop en productie

In een rapport uit juli 2020 wijst Gartner erop dat als bedrijven willen floreren en hun supply chains willen optimaliseren, "ze moeten kijken naar innovatieve technologieën die de potentie hebben operationele modellen van de supply chain te kunnen verstoren en een concurrentievoordeel kunnen bieden". Digitale transformatie in supply chains en productie biedt centraal inzicht in een breed gebied, van grondstoffen tot eindklanten, en vergroot de veerkracht.

Luister hoe Kiara Health, een bedrijf in farmaceutische productie en zorgoplossingen, de efficiëntie heeft vergroot en de onderneming toekomstbestendig heeft gemaakt met behulp van het ERP-systeem.

 


Dienstensector en HR

De afgelopen tien jaar hebben digitale technologieën veranderingen op de werkplek veroorzaakt. VR, chatbots en mobiele apparaten passen het onboardingproces aan en verbeteren de werknemersservice en -ondersteuning. Blockchain zorgt voor de beveiliging van privacy en nauwkeurigheid van informatie. Machine learning helpt om vooroordelen weg te nemen en zorgt ervoor dat bedrijven voorvechters zijn van diversiteit en inclusie.

Ontdek hoe de werknemerschatbot van EY de productiviteit heeft verbeterd en 24×7 ondersteuning biedt.

 


Gezondheidszorg en life sciences

Digitale technologieën in de gezondheidszorg hebben een complexe werklast. Programma's voor onderzoek en diagnostiek zijn sterk afhankelijk van AI en machine learning. Voor chirurgische en medische apparatuur zijn de snelheid en nauwkeurigheid van krachtige cloud- en databasetechnologieën vereist. Zorgmedewerkers die patiëntenzorg en -ondersteuning bieden, zijn op zoek naar verbetering van mobiele opties en controlemogelijkheden. Het doel is dat gebruikers mobiele zelfbedieningstechnologieën veilig en zelfverzekerd kunnen gebruiken.

 

Banking

In een rapport van JD Power uit 2020 staat dat we "(...) kunnen stellen dat we het omslagpunt hebben bereikt, waarop banken die hun digitale formules op orde hebben een grote toename in zowel implementatie als tevredenheid zien". Digitale transformatie in de financiële dienstverlening zorgt voor aangepaste en hypergepersonaliseerde services, betere mobiele functionaliteit en gratis toegang op afstand tot complexere services zoals financiële planning en kredietbeheer.

 

Retail

In de retail kan digitale transformatie logistieke netwerken automatiseren en optimaliseren. Daardoor worden leveringen aangepast en versneld. En zoals in elke consumentensector is ook de groeiende vraag naar gepersonaliseerde diensten de drijvende kracht achter digitale innovatie. Uit een recent onderzoek van Epsilon bleek dat 80% van de shoppers vaker een detailhandelaar kiest die gepersonaliseerde services aanbiedt. Denk hierbij aan chatbots die 24 uur per dag bereikbaar zijn, gepersonaliseerde productsuggesties, voorspellende aanbevelingen en vloeiende omnichannel mobiliteit.

 

Automotive

De automobielindustrie was er vroeg bij om productie door robots en digitale automatisering te implementeren. Maar nu, als een van de meest concurrerende branches ter wereld, zet de branche digitale innovatie vooral in voor klantenservice en klantenbinding. Apps die in personalisatie en interactie met de bestuurder voorzien, bieden veiligheid en plezier aan de chauffeur en leveren waardevolle data aan het bedrijf. Daardoor dragen ze bij aan accuratere productontwikkeling, marketing en klantervaring.

De grootste uitdagingen voor digitale transformatie

Onderzoeken van thought leaders als McKinsey en Harvard Business Review laten zien dat tot 70% van de initiatieven op het gebied van zakelijke en digitale transformatie niet succesvol is. Maar als we beter kijken, zien we dat dit over het algemeen niet aan de nieuwe technologieën of de bedrijfsinnovaties ligt. De zwakheden liggen in slechte planning, slechte communicatie en wijzigingsstrategieën, en het algemene falen van leiders en projectmanagers om te kijken naar alle teams die door de verandering zijn beïnvloed. Met andere woorden: van de drie bovengenoemde hoofdgebieden van digitale transformatie wordt "culturele transformatie" vaak het minst genoemd, terwijl dit in werkelijkheid misschien wel het cruciaalste is van allemaal.

 

In 2020 heeft Oxford Economics een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder meer dan 3000 executives in 10 van de grootste branches wereldwijd. Ze ontdekten dat bedrijfstransformatie het beste werkt "wanneer alle onderdelen van een organisatie, inclusief haar externe partners en klanten, flexibel en onderling verbonden zijn. Executives moeten ervoor zorgen dat hoogwaardige informatie wordt doorgegeven door het hele bedrijfsecosysteem, zodat alle betrokkenen kunnen samenwerken en zo kunnen helpen de doelen van de organisatie te realiseren".

placeholder

Best practices op het gebied van transformatie

Onderling verbonden bedrijven laten leiderschap en veerkracht zien.

Digitale bedrijfstransformatie voorbereiden

In een uitdagend ondernemingsklimaat moeten bedrijven alle concurrentietroeven benutten, en in toenemende mate zijn die troeven digitaal. Tegen 2018 had meer dan 89% van de leidinggevenden een op digitalisering gerichte bedrijfsstrategie geïmplementeerd. En in 2021 is dat aantal alleen maar gegroeid. Maar zoals we eerder al bespraken, lopen veel projecten voor digitale transformatie vast door slechte communicatie en planning.

 

Bekijk deze vier eerste stappen als u het traject van digitale transformatie ingaat en praat met uw softwareleverancier om u te helpen een transformatiestrategie en een roadmap te ontwikkelen en te leren welke oplossingen het beste aansluiten op uw unieke bedrijfsbehoeften.

 1. Bepaal uw beginpunt. Controleer uw bestaande systemen en assets. Welke machines zijn al gedigitaliseerd? Welke hebben IoT-gateways nodig? Is uw ERP-systeem modern en schaalbaar, of loopt het nog steeds op schijfgebaseerd databasegeheugen? Om uw project een vroege voorsprong te geven, kunt u het beste eerst naar processen binnen uw bedrijf zoeken die een hoge operationele prioriteit hebben en waarvoor transformatie het minst gecompliceerd is.
 2. Bepaal jouw prioriteiten. Plan geen marathon als je moeite hebt om hardlopend het einde van de straat te halen. Het mooie van de digitale transformatie is dat het niet in één keer hoeft te gebeuren. Slimme digitale technologieën zijn net als bouwstenen ontworpen om zich te ontwikkelen, te schalen en te integreren. 
 3. Stel uw roadmap samen. Een aanzienlijk voordeel voor slimme digitale technologieën ligt in hun immense schaalbaarheid en capaciteit voor snelle aanpassing en herconfiguratie. Een goede roadmap voor transformatie maakt flexibiliteit en groei mogelijk, maar moet beginnen met een paar sterke en haalbare doelen. Neem ook solide strategieën voor change management en migratie in uw plan op, want digitale transformatie is zowel een menselijke reis als een technologische. Dit zijn belangrijke eerste stappen. Zoek naar ondersteuning van gespecialiseerde professionals die uw unieke behoeften begrijpen en die kunnen helpen de beste koers voor uw bedrijf uit te stippelen.
 4. Bereid uw teams voor.Thoreau zei: "Dingen veranderen niet; wij veranderen." Slimme technologieën kunnen helpen herhalende en vervelende taken te verminderen, betrokkenheid van werknemers te vergroten en samenwerking te ondersteunen. Maar deze voordelen kunnen alleen worden gerealiseerd als al uw mensen meedoen. Overrompel uw teams niet met nieuwigheden. Leer van hun input en ideeën, reageer openlijk op hun twijfels en geef hun de tijd om te veranderen.
placeholder

Start uw digitale transformatie vandaag nog

Breng jouw transformatieroadmap in kaart met een moderne ERP.

Meer in deze serie

Veelgestelde vragen over digitale transformatie

Digitale transformatie is een bedrijfstransformatie en een bedrijfsbreed project voor change management. Als projecten voor digitale transformatie mislukken of stagneren, is het zelden een technisch probleem, maar bijna altijd een cultureel probleem. Uit rapporten en artikelen van McKinsey en anderen komen we te weten dat slechte planning, verkeerd afgestemde doelstellingen en onduidelijke strategieën de oorzaak zijn van de meeste tegenslagen in transformatie.

In het vijfde jaarlijkse rapport State of Digital Transformation constateert de onderzoeksgroep Altimiter dat het grootste deel van het initiatief meestal wordt gedeeld door de CIO en de CEO. Digitale transformatie wordt niet langer als een exclusief technologisch initiatief bezien. Daarom beginnen bedrijven meer op interne specialisten voor bedrijfsprocessen te vertrouwen om ervoor te zorgen dat integratie van digitale technologieën iedereen zo veel mogelijk voordelen oplevert.

Natuurlijk verschilt dit van bedrijf tot bedrijf, maar voor de meeste bedrijven is een moderne AI-aangedreven Cloud ERP met een in-memory database het hart van elke digitale onderneming. In het ERP-systeem bevindt zich het brein dat alle data en informatie uit het hele bedrijf analyseert, bestuurt en verwerkt.

Begin eenvoudig door een paar cruciale parameters te kiezen die het belangrijkst zijn voor uw specifieke branche en organisatie (zoals leadverwerving, productieproductiviteit en predictive planning). Zoek uit waar u zich op dit moment bevindt met betrekking tot die criteria, stel realistische streefdoelen vast en evalueer deze op vaste tijdstippen.

In tegenstelling tot vroegere software-upgrades is digitale transformatie geen geïsoleerd IT-project. Digitale transformatie is van invloed op alle gebieden en functies van een bedrijf en vereist zowel technologische als culturele aanpassing en veerkracht. Neem voorafgaand aan een dergelijk project contact op met jouw softwareleverancier om ervoor te zorgen dat je het beste traject kiest voor jouw unieke situatie.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Nu aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven