Naar inhoud gaan
Bos van lichtoverstroomde sparren

Wat is de circulaire economie?

 

Deze webpagina is voor uw gemak door een machine vertaald. SAP geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de machinevertaling. De originele Engelse webpagina kan worden gevonden met behulp van de wereldkaart in de rechterbovenhoek van deze pagina.

De definitie van de circulaire economie van het World Economic Forum is “een industrieel systeem dat door opzet en opzet herstel- of regeneratief is”. In tegenstelling tot het traditionele lineaire model dat grondstoffen omzet in producten die eenmaal worden gebruikt en worden weggegooid, sluit het circulaire model de lus af door producten na gebruik weer in de cyclus te brengen, zodat ze hergebruikt, gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden.  

 

In een lineaire economie stromen materialen in een rechte lijn van de winning van hulpbronnen, naar de productie en vervolgens naar de stortplaats. Waarde wordt gecreëerd door zoveel mogelijk producten te produceren en te verkopen. Dit model wordt gekenmerkt door verspilling van hulpbronnen en overmatige vervuiling, die leiden tot aantasting van ecosystemen, welvaartsconcentraties en sociale ongelijkheden.  

 

Een circulaire economie model daarentegen is erop gericht de groei te herdefiniëren ten voordele van mensen en de planeet. Het betekent dat economische activiteit geleidelijk wordt losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen en dat afval uit het systeem wordt ontworpen. Het circulaire bedrijfsmodel is gebaseerd op een overgang naar hernieuwbare energiebronnen en bouwt economisch, natuurlijk en sociaal kapitaal op.  

Het betekent dat economische activiteit geleidelijk wordt losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen en dat afval uit het systeem wordt ontworpen.

Beginselen van de circulaire economie

Dit model, ook wel circulariteit genoemd, is gebaseerd op drie beginselen:

 

  1. Ontwerp afval en vervuiling.
  2. Houd producten en materialen in gebruik.
  3. Genereer natuurlijke systemen opnieuw.

 

Volgens de Ellen MacArthur Foundation zou handelen op basis van deze drie principes langetermijnvoordelen hebben, zoals een vermindering van de zorgkosten van 550 miljard dollar alleen al voor de voedingssector.

Hoe werkt de circulaire economie? Wat zijn de succesfactoren?

Het succes van het model van de circulaire economie hangt af van bepaalde kernelementen. In de eerste plaats moeten de producten toekomstbestendig zijn – gemaakt van de juiste materialen voor een passende levensduur. Daartoe behoren het efficiënt gebruik van hernieuwbare energie en hernieuwbare, herbruikbare en niet-giftige hulpbronnen. Succes vereist een mentaliteitsverandering. Afval is een hulpbron; het moet worden teruggewonnen voor hergebruik en recycling, wat op zijn beurt de juiste infrastructuur vereist. Ondernemingen moeten hun bedrijfsmodellen heroverwegen en mogelijkheden vinden om meer waarde te creëren door voort te bouwen op de interactie tussen producten en diensten. En tot slot heeft het nieuwe model digitale technologie nodig die relevante data in het hele proces kan volgen, bewaken en analyseren.

Schema van een circulaire economie versus een lineaire economie

De circulaire economie versus een lineaire economie

Waarom is de circulaire economie belangrijk?

De hele planeet kan profiteren van de circulaire economie. Ieder mens, onderneming, plant en wezen zal profiteren van een economisch systeem dat minder afval en vervuiling genereert, producten en materialen langer in gebruik houdt en natuurlijke ecosystemen regenereert.

 

Een circulaire economie heeft een enorm potentieel om het bedrijfsleven, de samenleving en het milieu te verbeteren en is de enige manier om te zorgen voor een duurzame levensstijl die ons in staat stelt aan onze huidige behoeften te voldoen zonder het vermogen van toekomstige generaties om aan hun behoeften te voldoen in gevaar te brengen.

 

  • De voordelen van een circulaire economie voor het milieu zijn enorm. Een onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation geeft aan dat een ontwikkelingstraject voor de circulaire economie de koolstofdioxide-uitstoot tegen 2030 zou kunnen halveren. In dit model wordt het gebruik van land, bodem, water en grondstoffen beter beheerd terwijl het vrijkomen van giftige verontreinigende stoffen en chemicaliën in het milieu wordt gemonitord en verminderd.Een circulaire economie behoudt natuurlijke habitats en biodiversiteit en helpt het massaal uitsterven van soorten die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen.
  • De voordelen voor de samenleving zijn even groot. In de eerste plaats de vermindering van de gezondheidsrisico's als gevolg van afval en vervuiling.Tegelijkertijd stelt een beter ontwerp producenten en consumenten in staat om meer te hergebruiken en te recyclen.Het in stand houden van waardevolle hulpbronnen die in de economie circuleren, ondersteunt de markt voor secundaire producten en materialen in alle regio's.Dit levert niet alleen nieuwe banen op, maar komt ook tegemoet aan de vraag van de consument naar betere, langduriger producten.En er worden extra vacatures gecreëerd voor het reproduceren, onderhouden en repareren van producten die deel uitmaken van een productas-a-service bedrijfsmodel.
  • En tot slot is de circulaire economie lucratief. Het maakt bedrijven veerkrachtiger en beter voorbereid op onverwachte veranderingen.Bedrijven zijn minder afhankelijk van de schommelende grondstofprijzen, beschermen hen tegen geopolitieke crises en beschermen toeleveringsketens die al bedreigd worden door klimaatveranderingsgebeurtenissen zoals natuurrampen.Een ander voordeel van dit model is dat het scenario's bevordert waarin producten worden gehuurd of gehuurd.Dit stelt bedrijven in staat om te leren over gebruikspatronen en -gedrag van klanten en om de klanttevredenheid en loyaliteit te verbeteren.

Voorbeelden van de circulaire economie

In 2016 kondigde de Nederlandse regering haar voornemen aan om tegen 2050 een 100% circulaire economie te worden. Het programma richt zich op slim ontwerp om de behoefte aan grondstoffen te verminderen, bewust gebruik van producten om de levenscyclus te verlengen en het gebruik van afval als grondstof te verminderen.Om bijvoorbeeld de afhankelijkheid van het land van ingevoerde grondstoffen voor de elektronica-industrie te verminderen, worden afgedankte smartphones gerecycled zodat de metalen in nieuwe telefoons kunnen worden hergebruikt.Het land investeert in projecten zoals het creëren van betere infrastructuur voor het inzamelen van huishoudelijk afval, het hergebruiken van sloopafval uit oude gebouwen en het ontwikkelen van alternatieve materialen zoals gecomposteerd gras voor gebruik in gebouwen.Daardoor zal de circulaire economie in Nederland al in 2023 goed zijn voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro en 54000 banen. 

 

De samenwerking speelt een sleutelrol in dit model. Veolia, wereldleider op het gebied van water-, afval- en energiebeheeroplossingen, werkte samen met Philips, de Nederlandse consumentenapparaat- en elektronica-gigant, om een nieuwe soort stofzuiger te ontwikkelen die gemaakt is van plastic afval. Veolia is direct vanaf de ontwerpfase betrokken bij het fabricageproces.De rol van Philips is om Philips te helpen zoveel mogelijk gerecycleerd plastic te integreren in haar nieuwe modellen stofzuigers en koffiemachines, en Philips te voorzien van kwaliteitsmaterialen.Dit partnerschap helpt Philips haar doelen te bereiken om tegen 2025 25% van de verkoop te genereren uit circulaire producten, diensten en oplossingen. 

Hoe is de circulaire economie begonnen?

Industrialisering en consumentisme gaan hand in hand. De industriële revolutie heeft geleid tot een enorme verschuiving van een grotendeels agrarische economie naar banen in de productiesector, die massale migraties naar steden veroorzaakte. Industriële werknemers verdienden meer geld dan hun landgenoten, waardoor ze meer koopkracht kregen en tot een toename van het consumentisme leidden.

 

Deze trends werden mogelijk gemaakt door goedkope en overvloedige materialen, fossiele brandstoffen en goedkope arbeid. Door de sterke bevolkingsgroei, de snelle verstedelijking en de globalisering op basis van een lineair economisch model zijn deze trends tot extreme hoogten gekomen. Hoewel dit model heeft geleid tot een betere levensstandaard, heeft het ook geleid tot de opwarming van de aarde, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de vernietiging van ecosystemen. 

 

Net zoals industrialisatie en consumentisme niet van de ene op de andere dag plaatsvonden, is de verschuiving naar circulariteit tientallen jaren in wording geweest. Eind jaren zeventig was het Walter R. Stahel, een grondlegger van industriële duurzaamheid, bedacht de term "cradle to cradle (wieg tot wieg)", een ontwerpconcept dat tot doel heeft afval te verminderen door zich te richten op producten die veilig zijn voor mens en milieu. Gepopulariseerd door het boek Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things, werd het concept op grote schaal toegepast door architect William McDonough, die in 2017 werd geïntroduceerd als de "vader van de circulaire economie" op het World Economic Forum

 

Via haar stichting heeft Ellen MacArthur ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen en bevorderen van circulariteit door bedrijven, de academische wereld, beleidsmakers en instellingen te inspireren voor de overgang naar het economische model van de toekomst.

Is een circulaire economie mogelijk?

Kunnen deze schadelijke tendensen van industrialisatie en consumentisme worden omgebogen, terwijl het comfort en het gemak van de samenleving steeds afhankelijker zijn geworden? Voorstanders van de circulaire economie zijn ervan overtuigd dat we ons in een beslissend decennium bevinden. Bij een verandering van het systeem gaat het om iedereen en alles: bedrijven, regeringen en individuen. Door afval en vervuiling te ontwerpen, producten en materialen in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren, kunnen we alles opnieuw uitvinden. Maar hoe moet je zo'n Herculaanse taak volbrengen?

 

Om het tempo van de veranderingen te versnellen, heeft het Mondiaal Economisch Forum het Platform voor de versnelling van de circulaire economie (PACE) opgericht en de agenda voor actie voor de circulaire economie gelanceerd, een oproep aan het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld om een collectief actieplan op touw te zetten. De organisatie heeft een rapport opgesteld voor elk van de vijf belangrijkste gebieden – elektronica, kunststof, textiel, voedsel en kapitaaluitrusting – die samen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het afval en de koolstofuitstoot die de planeet schade toebrengt.  

 

Elke actieagenda bestaat uit vier hoofdstukken: Doelstellingen, waarin wordt aangegeven hoe een circulaire economie er voor het aandachtsgebied uit zou kunnen zien; impact, een beoordeling van de potentiële impact op mensen en de planeet als de doelstellingen worden bereikt; belemmeringen die de implementatie van circulariteit in dat gebied belemmeren; en een reeks van 10 Calls-to-Action

Technologie stimuleert de circulaire economie

Circulaire bedrijfsmodellen hergebruiken alles, maar zijn sterk afhankelijk van opkomende technologieën om de weg naar duurzame winstgevendheid te effenen.  

 

Bedrijven die digitale transformatie ondergaan, moeten elk aspect van hun bedrijf heroverwegen: toekomstvisie, strategie, waardeketen, processen, prijsmodellen, verkoopkanalen en klantbetrokkenheid. Dit biedt een unieke kans om data en digitale technologie efficiënter te gebruiken voor circulaire innovatie.

 

Zoals Deloitte opmerkt in zijn rapport "Recept voor transformatie in de circulaire economie", zijn de belangrijkste elementen voor circulaire transformatie het Internet of Things (IoT)-platforms, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en predictive analytics.Deze elementen helpen bedrijven beter inzicht te krijgen in hun gebruik van resources en afval, materiaalstromen en inefficiënte gebieden en hoe ze meerwaarde voor klanten kunnen leveren.Deze technologieën helpen bedrijven om circulaire potentiële hotspots te vinden en de bedrijfsstrategie af te stemmen op winstmodellen en prijsstellingsstrategieën.  

 

Blockchain, augmented reality, optimalisatie en slimme mobiliteit helpen bedrijven om processen te heroverwegen om resources te optimaliseren, silo's af te breken en data, apparaten en partners met elkaar te verbinden. Big Data, apps en e-commerce platforms maken personalisering mogelijk en creëren betere klantervaringen.En cloudservices, sociale platforms, datavisualisatie en virtuele realiteit (VR) maken betrokkenheid en continue feedbackloops mogelijk voor een beter ontwerp gedurende de cyclus.

placeholder

Ontdek de oplossingen voor de circulaire economie van
SAP

SAP oplossingen kunnen u helpen duurzaamheid, compliance en innovatie te stimuleren.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Verder lezen

Terug naar boven