Naar inhoud gaan
Wetenschappers die planten onderzoeken

Wat is een duurzame supply chain?

Een duurzame supply chain is een supply chain die ethische en milieuvriendelijke praktijken volledig integreert in een concurrerend en succesvol model. Transparantie van de volledige supply chain is cruciaal; duurzaamheidsinitiatieven moeten alles omvatten, van inkoop van grondstoffen tot fijndistributie, en zelfs retour- en recyclingprocessen.

 

Digitale transformatie en de toenemende verfijning van technologieën voor de digitale supply chain spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de transparantie en duurzaamheid van de supply chain. Big Data-beheer, geavanceerde analytics, kunstmatige intelligentie (AI) en beveiligingstools, zoals blockchain en RFID-sensoren, hebben gezorgd voor ongekende zichtbaarheid en verantwoording in moderne supply chains. Bedrijven hebben nu veel meer mogelijkheden – en verplichtingen – om te laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen en om best practices uit te wisselen voor een groene supply chain en duurzame logistiek.

 

Naarmate de ethische component van supply chains steeds meer prioriteit krijgt voor bedrijven, worden nalevingsdoelstellingen en duurzaamheidsbenchmarks ook meer gestandaardiseerd. De United Nations Global Compact heeft tien criteria opgesteld om de duurzaamheid van de supply chain te meten. Het gaat hierbij onder andere om milieuvriendelijkheid, arbeidspraktijken, mensenrechten en corruptie. Deze beginselen zijn gebaseerd op het besef dat maatschappelijk verantwoorde praktijken en producten niet alleen goed zijn voor mensen en de planeet, maar ook voor het creëren van een positief merkbewustzijn, concurrentievermogen en winstgevendheid op de lange termijn.

Een duurzame supply chain in een veranderende wereld

Voor veel bedrijven was de komst van COVID-19 nodig om zich te realiseren hoe verouderd en kwetsbaar hun supplychainprocessen waren. Maar zelfs voordat de pandemie uitbrak, hadden enkele fundamentele veranderingen in het gedrag van consumenten er al toe geleid dat supplychainmanagers wereldwijd hun processen opnieuw moesten evalueren.

 

Een van die veranderingen is de enorme toename van de vraag naar leveringen voor de volgende dag. Dit staat bekend als het Amazon-effect, en het heeft een soort paradox gecreëerd als het gaat om de duurzaamheid van de supply chain. In een onderzoek uit 2019 onder meer dan 1500 consumenten in de VS was de leversnelheid verreweg de belangrijkste factor bij het kiezen van een retailkanaal. Toch gaven klanten in veel andere rapporten, zoals dit onderzoek van de MIT Sloan School of Management, aan meer te willen betalen voor producten die groene logistieke processen en transparante supply chains garanderen.

 

Als bedrijven zowel snel als duurzaam willen leveren op een zinvolle manier, moeten ze realtime toegang hebben tot logistieke netwerken van derden en volledig inzicht hebben in hun gehele supplychainproces, inclusief de leveranciers uit lagere categorieën die zich het verst weg bevinden.

 

Een recent artikel in The Economist noemt COVID-19 "het nieuwe normaal" en suggereert dat we onze levensstijl en bedrijven op de lange termijn zullen moeten herstructureren. Dit betekent onder meer dat de afhankelijkheid van overzeese leveranciers en fabrikanten zal afnemen. Ook door de onzekerheid van de afgelopen jaren met betrekking tot wereldwijde handel en tarieven kijken we nu hoe we de moderne supplychain- en productietechnologieën kunnen verbeteren, zodat we onze voorraden dichter bij huis kunnen brengen. Maar we moeten wel realistisch blijven: onze economie is een mondiale economie en we zullen voor bepaalde grondstoffen en productiecapaciteit altijd afhankelijk blijven van bepaalde internationale bronnen.

Drie componenten van duurzame supply chains

Twintig jaar geleden was het woord duurzaamheid bijna volledig synoniem met milieuvriendelijkheid. Vandaag de dag is het een veel holistischer begrip. Groene, transparante en circulaire supply chains zijn stuk voor stuk componenten van een moderne duurzame supply chain.
Afbeelding met de drie onderdelen van een duurzame supply chain

Onderdelen van een duurzame supply chain (groen, transparant, circulair)

 • Wat is een groene supply chain? Een groene supply chain wordt tot stand gebracht door milieuvriendelijke beginselen en benchmarks in Supply Chain Management te integreren. Hieronder vallen productontwerp, artikelsourcing, productie, logistiek en beheer van afgedankte producten. Met de opkomst van e-commerce zijn er meer product- en winkelkeuzes dan ooit tevoren. Om te kunnen concurreren, moeten bedrijven veerkrachtige oplossingen vinden om hun supply chains groener te maken en tegelijkertijd meer winst te boeken. Supplychaintechnologieën zoals AI en machine learning kunnen bedrijven helpen risico's, patronen en kansen te herkennen, waardoor ze afval tot een minimum kunnen beperken en efficiënter kunnen werken.
 • Wat is een transparante supply chain? Transparantie van de supply chain verwijst naar het vermogen en de bereidheid van een bedrijf om informatie openbaar te maken over de herkomst van goederen en arbeid en end-to-end supplychainprocessen. Veel bedrijven investeren aanzienlijke tijd en middelen in het vaststellen en handhaven van ethische en milieuvriendelijke normen. Het probleem is, zelfs met de beste bedoelingen, dat het zeer moeilijk is om dit te handhaven en op betrouwbare wijze ten uitvoer te leggen. Dankzij digitale technologieën als blockchain en RFID-sensoren kunnen supplychainmanagers nu tijdens het hele supplychaintraject een nauwkeurig en onweerlegbaar overzicht krijgen van alle producten en leveranciers.
 • Wat is een circulaire supply chain? In een circulaire supply chain worden producten gedemonteerd of teruggebracht tot hun grondstofvorm. Vervolgens worden ze omgezet in verkoopbare producten, zodat bedrijven de milieuvoordelen van recycling kunnen realiseren en tegelijkertijd de kosten kunnen terugverdienen. Het win-winkarakter van dit model groeit in populariteit en volgens een onderzoek van Gartner in 2020 is 70% van de supplychainleiders van plan te investeren in de circulaire economie. Moderne technologieën die deze initiatieven ondersteunen zijn bijvoorbeeld het gebruik van gerecycled kunststof bij 3D-printen en de mogelijkheid voor geavanceerde analytics om de meest efficiënte logistieke trajecten in kaart te brengen voor het terugbrengen van producten in de supplychainloop.

Hoe werkt een duurzame supply chain?

 • Duurzame supply chains zijn succesvol door samenwerking. Een verrassend aantal van 's werelds grootste bedrijven maakt gebruik van dezelfde grondstoffen en is afhankelijk van dezelfde bronleveranciers. De wereldwijde roep om meer duurzaamheid en transparantie heeft resultaat opgeleverd. In grote delen van de wereld is de naleving van groene en ethische operationele normen echter moeilijk te handhaven. Als supplychainmanagers hier wat aan willen doen, kan dat het beste door samen te werken, informatie te delen en te communiceren dat naleving van duurzaamheidsvereisten essentieel is om zaken te doen. De Fashion Revolution-beweging begon in 2013 en is een goed voorbeeld van hoe een grote groep succesvolle en zeer competitieve merken, in dit geval modemerken, het samen kunnen opnemen tegen onethische leveranciers in hun branche.

  Ondanks enig scepticisme blijkt uit het Fashion Transparency Index 2020-rapport dat de supply chain in de mode-industrie zeven jaar later veel transparanter is geworden. Ook blijkt dat samenwerking en het delen van data niet schadelijk zijn voor de concurrentiepositie, maar dat alle merken in de sector konden profiteren van een betere reputatie bij het algemene publiek.
 • Duurzame supply chains zijn succesvol door gebruik te maken van de beste beschikbare technologieën. Een duurzame supply chain is uitdagend door zijn complexiteit en de vele uiteenlopende schakels in de keten. Zonder moderne digitale technologieën is het eenvoudigweg niet mogelijk om de verantwoordingsplicht en realtime zichtbaarheid te realiseren die nodig zijn om ambitieuze duurzaamheidsdoelen te bereiken. Maar het mooie van digitale transformatie in supply chains is dat het niet allemaal tegelijk hoeft te gebeuren om toch effectief te zijn. De supplychainprocessen kunnen geleidelijk en stapsgewijs worden gedigitaliseerd. Bovendien verzamelen en analyseren oplossingen voor slimme fabrieken en digitale supply chains data gewoonweg omdat dat in hun aard ligt. Vanaf het moment van integratie beginnen verbonden technologieën dus hun eigen rendement te berekenen.
 • Duurzame supply chains zijn succesvol door consistente normen vast te stellen. Om te zorgen dat een strategisch plan voor een duurzame supply chain werkt, is het belangrijk dat benchmarks, doelen en richtlijnen duidelijk worden omschreven. Ze moeten vervolgens worden gedeeld onder alle belanghebbenden en leveranciers in de hele keten, en iedereen moet ermee instemmen. Gelukkig beschikken we nu over diverse instanties die bedrijven helpen om deze doelstellingen en criteria vast te stellen, en digitale technologieën maken het eenvoudiger dan ooit om de naleving ervan te controleren. Er zijn ook steeds meer gegevens om de omzet aan te tonen die het gevolg is van duurzaamheidsbenchmarking. Uit een rapport van de Bank of America Merrill Lynch uit 2018 bleek bijvoorbeeld dat bedrijven met een betere ESG-record (milieu, maatschappij en governance) dan hun branchegenoten, een hoger rendement behaalden over drie jaar, vaker over voorraden van hoge kwaliteit beschikten en minder kans hadden op grote prijsdalingen.
 • Duurzame supply chains zijn succesvol door hun successen te communiceren. Uw klanten kunnen niet weten wat u hun niet vertelt. Wanneer bedrijven hun doelstellingen voor een duurzame supply chain behalen, is het belangrijk dat ze het goede nieuws delen. Anders lopen ze het risico het krachtige reputatievoordeel van dat nieuws te verliezen. Een verdiende reputatie als groene organisatie is altijd goed voor het merk en, zoals een recent artikel in het tijdschrift Forbes opmerkt: "Het gebruik van groene marketing kan de reputatie en het merkimago verbeteren, wat leidt tot loyale consumenten en een positief effect op de omzet". Maar dat is slechts een deel. Bedrijven hebben de kans hun branche het goede voorbeeld te geven en te laten zien hoe initiatieven op het gebied van een duurzame supply chain meetbare voordelen kunnen opleveren, zowel financieel als ecologisch. Door hun prestaties en best practices te delen, koppelen ze hun merk aan innovatie en thought leadership op het gebied van duurzaamheid.

Belangrijkste drie voordelen van een duurzame supply chain

Bedrijven die in duurzamere en transparantere supply chains investeren, kunnen profiteren van voordelen over de hele linie, waaronder: 

 1. Kostenbeheersing: tussen 2019 en 2020 werden meer dan 6000 senior supply chain executives ondervraagd door PWC. Op basis van hun investeringsniveau en de implementatie van technologieën voor de digitale supply chain werden zij gerangschikt in categorieën van Digital Novices tot Digital Champions. De Digital Champions meldden dat de operationele kosten van de supply chain met bijna 7% waren gedaald als direct gevolg van digitale transformatie. En 50% van de Digital Champions gaf aan dat investeringen in een duurzame en transparante supply chain meer prioriteit zouden hebben dan ooit tevoren. Wanneer bedrijven erin slagen hun supply chains groen maken, verlagen ze ook hun kosten.
 2. Opbouw van merkloyaliteit en reputatie: uit recent gepubliceerde statistieken in het tijdschrift Forbes bleek dat consumenten tot 88% meer geneigd zijn loyaal te zijn aan bedrijven die blijk geven van sociaal verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen. Het consumentenbewustzijn en de voorkeur voor duurzame bedrijven zijn al vóór de pandemie gestaag toegenomen. Maar de publieke vraag naar transparante supply chains en bedrijfsprocessen is nog nooit zo groot geweest. Dit gevoel wordt weerspiegeld in een artikel uit 2020 in het tijdschrift Fortune, waarin staat dat "bedrijven tijdens de COVID-19-crisis onder een microscoop liggen. […] De sociale voetafdruk van een bedrijf speelt een ongekende rol". Meer dan ooit kan de reputatie van een duurzame en transparante supply chain bedrijven een concurrentievoordeel geven in moeilijke tijden.
 3. Risico's en kwetsbaarheid minimaliseren: het lijkt erop dat we om de paar jaar een verhaal te horen krijgen over hoe een vervuild of gevaarlijk product overal tussendoor glipte en in de supply chain terechtkwam. Afgezien van de verwoestende gevolgen wanneer iemand gewond raakt, kan een terugroepactie een bedrijf schade toebrengen, die soms zelfs onherstelbaar is. Vaak is de reputatieschade nog groter dan de (juridische) kosten. Wanneer transparantie in de toeleveringsketen wordt afgedwongen en geïmplementeerd met digitale beveiligingsoplossingen, kunnen gewetenloze leveranciers en fabrikanten zich nergens achter verschuilen. Deze maatregelen kunnen niet alleen bedrijven beschermen tegen onethische en milieuonvriendelijke partners, ze kunnen arbeid, verwerking en artikelcomponenten van bron tot bestemming volgen en documenteren.

Technologische componenten van een duurzame supply chain

Digitale transformatie in de supply chain stelt bedrijven in staat om duurzaamheidsbenchmarks te behalen en te overtreffen en tegelijkertijd te innoveren en te groeien.

 • Kunstmatige intelligentie: AI-technologieën maken het mogelijk om meerdere uiteenlopende datasets in de gehele supply chain te beheren en te analyseren. Bijzonder krachtige voordelen van AI voor de duurzame supply chain zijn synchromodaliteit en verzending op basis van samenwerking. Dit betekent het volgen van de status en de locatie van pakketten om in realtime te profiteren van de mogelijkheid om zendingen te combineren of minder resource-intensieve logistieke middelen te gebruiken als de tijd dit toelaat.
 • Machine learning: machine learning maakt gebruik van Big Data om systemen en verbonden apparaten in realtime te helpen aanpassen. Zo ontdekt u patronen, leert u van ervaringen en automatiseert u flexibele en responsieve workflows. Voor supplychainmanagers kunnen de operationele optimalisatiemaatregelen die uit dit proces voortvloeien het afval en het energieverbruik aanzienlijk verminderen.
 • Robots en geautomatiseerde dingen: online winkelen is sinds begin 2020 met ruim 149% toegenomen. Met veel klanten die een snelle levering of bezorging voor de volgende dag verwachten, komt het breekpunt in zicht voor de huidige capaciteit van opslag en fijndistributie. Elektronische drones en voorraadbeheerrobots zijn voorbeelden van geautomatiseerde dingen die kunnen worden geoptimaliseerd met intelligente automatisering voor een efficiëntere workflow, beter energieverbruik en minder brandstofverbruik in het logistieke netwerk. 
 • Additieve productie: dit staat ook wel bekend als 3D-printen en stelt bedrijven in staat om virtuele voorraden bij te houden en voorraad op aanvraag te produceren. Door op locatie en op aanvraag te produceren, hoeft er geen gebruik meer te worden gemaakt van fossiele brandstoffen en andere middelen die worden gebruikt voor vervoer over zee. Verder kan gerecyclede kunststof uit de supply chain worden gebruikt als basismateriaal voor 3D-productie.
 • Industrial Internet of Things (IIoT): wanneer verbonden apparaten en machines in een bedrijf zijn voorzien van unieke identificaties en de mogelijkheid om digitale data te versturen en te ontvangen, worden ze onderdeel van een IIoT-netwerk. Asset intelligence in een duurzame supply chain kan helpen om de prestaties van machines te optimaliseren en onderhoud te automatiseren om het energieverbruik te verminderen en overbodige workflows te voorkomen.
 • Blockchain: in duurzame supply chains is blockchain vooral nuttig omdat deze één versie van de waarheid biedt. Door het gebruik van sensoren kunnen producten en artikelen nauwkeurig worden getraceerd tot aan hun bron om speculaties over herkomst, kwaliteit en verwerking in elk stadium van de toeleveringsketen te voorkomen.
 • Sensoren: RFID-apparaten en andere kleine, goedkope sensoren kunnen eenvoudig op producten en grondstoffen worden gemonteerd. Dit kan bij de bron en in elk willekeurig onderdeel van de supply chain. Wanneer partners en leveranciers zich houden aan de verplichte plaatsing van sensoren, zorgt dat voor een ongekende transparantie, met name in regio's die tot nu toe moeilijk te controleren waren.
 • Moderne databases en ERP: de beste duurzaamheidsoplossingen draaien op in-memory databases en ERP-systemen die Big Data en diverse, complexe processen kunnen beheren. De technologieën en geautomatiseerde componenten van een duurzame supply chain zijn afhankelijk van voorspellende en geavanceerde analytics en van de realtime inzichten die mogelijk worden gemaakt door deze moderne, gecentraliseerde bedrijfssystemen.

Duurzame supply chains in actie

Door innovatie, creativiteit en moderne supplychaintechnologieën te combineren, hebben deze bedrijven duurzame oplossingen ontwikkeld om hun supply chains groen, transparant en concurrerender dan ooit te houden.

 • Natura bevordert haar milieumissie door middel van digitale transformatie.
 • Norwegian heeft ambitieuze doelen. Ze zijn uitgegroeid van een dappere startup die grotere luchtvaartmaatschappijen uitdaagde tot de op drie na grootste lagekostenmaatschappij in Europa en ze zetten zich oprecht in voor duurzaamheid in hun toeleveringsketen. Onlangs hebben ze hun inkoopprocessen en -hulpmiddelen aangepakt om hun doel voor 2030 om de CO2-uitstoot met 45% te verminderen, te helpen verwezenlijken.
placeholder

Ontdek de oplossingen van SAP voor de groene supply chain

Duurzame supply chains vergroten de flexibiliteit en winstgevendheid en dringen verspilling terug.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Nu aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven