Naar inhoud gaan
Machine die onderdelen fabriceert

Wat is een veerkrachtige supply chain?

Een veerkrachtige supply chain wordt gedefinieerd door zijn weerstands- en herstelcapaciteit. Met andere woorden: de supply chain moet in staat zijn de gevolgen van een verstoring te weerstaan of zelfs te vermijden, en snel te herstellen van een verstoring. Operationele risico's en onderbrekingen kunnen een bedreiging vormen voor verschillende onderdelen van de supply chain. Wereldwijde rampen, zoals we hebben gezien met COVID-19, kunnen verstrekkende, wereldwijde gevolgen hebben voor de logistiek, leveranciers en werknemers. Andere verstoringen in de supply chain kunnen ontstaan in de vorm van onverwachte concurrentie, plotselinge markttrends of snelle veranderingen in het koopgedrag van klanten.

 

De meest veerkrachtige en flexibele supply chains doen meer dan alleen weerstand en herstel bieden. Ze worden gebouwd met behulp van processen en moderne technologieën voor de supply chain waarmee ze voorspellingen kunnen doen en snel kunnen reageren op alle risico's en kansen die de toekomst brengt.

Bent u klaar om uw traject naar een veerkrachtige supply chain te starten?

Supply chain in een veranderende wereld

Zolang er supply chains zijn, is risicomanagement een uitdaging geweest. Omdat alle schakels onderling afhankelijk van elkaar zijn, kan zelfs een klein probleem in één geïsoleerde regio een volledige mondiale supply chain in gevaar brengen. Dus wanneer er wereldwijd sprake is van omvangrijke trends en gebeurtenissen, is het risico op een wijdverbreide verstoring van de supply chain enorm.

 

De mondiale marktverstoringen en risico's voor de supply chain zijn ongekend hoog. De belangrijkste daarvan is natuurlijk de COVID-19-pandemie. In een enquête van april 2020 constateerde het Institute for Supply Management dat 95% van de bedrijven operationele problemen had ondervonden als gevolg van de pandemie. Business leaders over de hele wereld zijn het erover eens dat modernisering en ingrijpende veranderingen in hun supplychainstrategieën noodzakelijk zijn als zij veerkrachtiger en concurrerender willen zijn in de huidige markt. 

 

Andere recente factoren die zeer verstorende gevolgen hebben voor de traditionele praktijken in de supply chain zijn onder meer het snelle tempo van veranderingen in consumentengedrag en een zeer onvoorspelbaar politiek en handelsklimaat.

Risico's in de supply chain naast COVID-19

Voor veerkracht van de supply chain wereldwijd moeten bedrijven met lokale leveranciers werken.
    

In de afgelopen tien jaar zijn de uitgaven voor e-commerce verdrievoudigd en in de eerste zeven maanden van 2020 was er een stijging te zien van 149% in online winkelen ten opzichte van het jaar daarvoor. Met de groei van e-commerce is ook de vraag van de consument naar snelle bezorging en gepersonaliseerde winkelervaringen toegenomen. Het Amazon-effect verwijst naar de steeds hogere verwachting voor de volgende levering en hoe dit gevolgen heeft gehad voor bedrijven en logistieke netwerken. Om voldoende veerkrachtig te zijn en in te spelen op deze toenemende vraag, moesten supplychainmanagers hun logistieke en magazijnnetwerken snel en ingrijpend veranderen en manieren vinden om samen te werken met steeds meer externe partners.

 

Nog vóór de gevolgen van COVID-19 hebben Amerikaanse bedrijven ernaar gestreefd minder afhankelijk te zijn van overzeese fabrikanten en leveranciers. Tegen 2019 waren buitenlandse tarieven en het overzeese handelsbeleid steeds onvoorspelbaarder geworden en gingen bedrijven op zoek naar technologische oplossingen om hun supply chains onafhankelijker en veerkrachtiger te maken. De integratie van digitale transformatie en Industry 4.0-technologieën in supplychainprocessen krijgt steeds meer prioriteit voor business leaders wereldwijd.  

Hoe werkt een veerkrachtige supply chain?

Goed Supply Chain Management betekent snel kunnen reageren op operationele verstoringen en beschikken over een flexibel noodplan. Maar om echt veerkrachtig te zijn, moet een supply chain in staat zijn om verstoringen te voorspellen en erop te anticiperen, en ze in veel gevallen helemaal te voorkomen. In 2019 zei PWC over het belang van veerkracht van de supply chain: "Het gaat niet alleen om verdedigen; we moeten ook de aanval kiezen. Het is zaak de concurrentie voor te blijven door een strategie voor een veerkrachtige supply chain te vormen die is gericht op het voorkomen van verstoringen". 

Hoe een veerkrachtige supply chain werkt
 • Veerkrachtige supply chains werken door de productie te optimaliseren met supplychainplanning. Strategische supplychainplanning is een essentiële stap in het bereiken van veerkracht, omdat hiermee alle componenten van de supply chain worden gesynchroniseerd en meer zichtbaarheid en flexibiliteit wordt verkregen. Door supplychainplanning worden vereisten voor vraag en aanbod beter begrepen en wordt de productie geharmoniseerd. Deze verbonden, toekomstgerichte aanpak helpt bedrijven om beter te anticiperen op problemen, de impact van verstoringen in de supply chain te beperken en de algehele processen te verbeteren. 
 • Veerkrachtige supply chains werken door data te begrijpen en te gebruiken. Wanneer een bedrijf beschikt over de digitale systemen om Big Data te analyseren en te begrijpen, leidt dit tot aanzienlijke verbeteringen in de veerkracht van de supply chain. Systemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie kunnen uiteenlopende datasets uit het hele bedrijf en over de hele wereld beheren. Nieuws, activiteiten van de concurrent, verkooprapporten en zelfs klantfeedback kunnen allemaal samen worden geanalyseerd om trends en kansen te ontdekken. Er wordt voortdurend naar verbonden apparaten binnen het systeem geluisterd, wat leidt tot realtime inzichten over waar en hoe workflows kunnen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Technologieën voor de digitale supply chain, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en moderne databases, verwerven en beheren niet alleen Big Data, maar analyseren ze ook en leren ervan, op een eindeloos aantal manieren. Zo wordt intelligente automatisering mogelijk in het hele netwerk en krijgen supplychainmanagers de realtime inzichten die ze nodig hebben om snel te kunnen reageren op verstoringen en onverwachte gebeurtenissen.  
 • Veerkrachtige supply chains werken door leveranciers en productiepartners te onderscheiden. Oorspronkelijk probeerden supplychainmanagers het aantal partners en leveranciers in hun netwerk te minimaliseren om de operationele en logistieke complexiteit te verminderen. Deze strategie is effectief als samenleving, milieu en politiek stabiel zijn. Onverwachte verstoringen in één regio kunnen de processen in het gehele netwerk belemmeren of zelfs stopzetten. Bij de beoordeling van strategieën voor de veerkracht van de supply chain in juni 2020 wijst Gartner erop dat "de verstoringen in de supply chain de afgelopen jaren zijn toegenomen. Dit betekent dat de kosten voor het behoud van meerdere bevoorradingslocaties meer moeten worden gezien als kosten voor zakendoen dan als een inefficiëntie". Technologieën voor veerkrachtige supply chains, zoals blockchain, sensoren en geavanceerde analyses, stellen supplychainmanagers in staat om zicht te houden op complexe partnerschappen en leverancierscontracten, zelfs in de meest afgelegen regio's van hun netwerk.
 • Veerkrachtige supply chains werken door capaciteits- en voorraadbuffers te implementeren. De winstgevendheid van de supply chain was lange tijd afhankelijk van het minimaliseren van het overschot en het zo lean mogelijk houden van de voorraad. Capaciteits- en voorraadbuffers kosten geld en supplychainmanagers hebben vaak risico's genomen om de kosten laag te houden. Toen de pandemie toesloeg, ontdekten veel bedrijven de werkelijke prijs van die risico's. In een recent artikel in de Financial Times wordt deze trend besproken, en wordt uitgelegd dat bedrijven moeten overstappen van "'just in time' naar 'just in case'" als het gaat om het herstructureren van hun supply chains en productieprocessen, en hun investeringsprioriteiten moeten verschuiven naar oplossingen die de veerkracht vergroten. Dankzij technologieën voor de digitale supply chain kunnen supplychainprocessen on-demand productie, virtuele voorraden en voorspellende vraagprognoses bevatten om veerkrachtig te blijven, zelfs in tijden van onverwachte verstoringen.

Belangrijkste drie voordelen van een veerkrachtige supply chain

In een markt die steeds concurrerender wordt, is het vinden van een rendabel evenwicht tussen vraag en aanbod een grote uitdaging voor elke supplychainmanager. Veel bedrijven die snoeien in diversificatie, technologieën voor de supply chain en andere maatregelen op het gebied van veerkracht, hebben onlangs de werkelijke prijs van deze beslissingen leren kennen. Maar wanneer bedrijven investeren in diversificatie, technologieën voor de supply chain en andere maatregelen op het gebied van veerkracht, kan dit veel voordelen opleveren, zoals:  

 1. Efficiëntere processen: een grotere veerkracht leidt vaak tot minimale risico's en betere mogelijkheden om in innovatie en groei te investeren. In een mondiale bedrijfsanalyse uit 2020 meldde Bain & Company dat bedrijven die prioriteit hadden gegeven aan investeringen in veerkracht van de supply chain tot wel 60% kortere productontwikkelingscycli hadden en hun productiecapaciteit met wel 25% konden uitbreiden.
 2. Verbeterde productiviteit: technologieën voor veerkrachtige supply chains dragen bij aan een verbeterde productiviteit in het hele systeem. In een onderzoek uit 2020 door McKinsey melden supplychainleiders uit de hele wereld dat de productiviteit is verbeterd als gevolg van veerkrachtige supplychainsystemen, en 93% van de ondervraagden is van plan om investeringen in strategieën voor een veerkrachtige supply chain het komende jaar tot een topprioriteit te maken.
 3. Risicovermindering: supplychainprocessen zijn bij veel bedrijven het gevoeligst voor risico's en verlies. Door hun aard zijn supply chains wereldwijd verspreid en is de functionaliteit vaak complex. Hierdoor zijn ze bijzonder kwetsbaar voor risico's. Technologieën voor veerkrachtige supply chains verminderen risico's doordat ze inzicht geven in alle processen in het netwerk en bedrijven in staat stellen hun processen en logistiek in realtime te optimaliseren en aan te passen.

Technologieën voor supply chain 4.0

Digitale transformatie en moderne technologieën voor de supply chain bieden organisaties de veerkracht en het concurrentievermogen die ze nodig hebben om snel te kunnen reageren op verstoringen en kansen.

 • Kunstmatige intelligentie (AI): door data uit veel verschillende bronnen te halen en te analyseren, kunnen AI-aangedreven oplossingen voor de supply chain diepgaande inzichten op procedure- en operationeel vlak bieden. Voorspellende analyses en Big Data-analyses kunnen helpen om risico's en vraag te voorspellen en acties en reacties voor het hele bedrijf aan te bevelen. 
 • Machine learning: als applicatie van AI maakt machine learning het mogelijk om patronen in data van de supply chain te ontdekken en deze factoren te identificeren, waarbij continu nieuwe dingen worden geleerd in het proces. Zo kunnen supplychainmanagers snel reageren met de best mogelijke workflows en operationele strategieën.
 • Industrial Internet of Things (IIoT): een IIoT-netwerk in een supply chain bestaat uit verbonden apparaten en objecten die zijn voorzien van sensoren en unieke identificaties, waardoor ze digitale data kunnen verzenden en ontvangen. Ze verzamelen data en communiceren met het centrale systeem. AI kan deze data analyseren en interpreteren voor snelle beslissingen en intelligente automatisering van workflows en processen in de gehele supply chain. 
 • Additief (3D) printen: slimme fabrieken kunnen 3D-printers snel herprogrammeren om tijdelijk bepaalde producten op aanvraag te produceren, zonder langdurige verstoring van normale bedrijfsprocessen. Toegang tot potentiële, virtuele voorraden beschermt supply chains tegen verstoringen. 
 • Robots en autonome dingen: omdat ze op intelligente wijze zijn geautomatiseerd voor snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid, kunnen robots en drones hun processen on-demand aanpassen om in te spelen op snel veranderende behoeften. Ze verminderen daarnaast het risico op letsel door werknemers te ontlasten van taken die te repetitief of gevaarlijk zijn. 
 • Moderne databases: de meest veerkrachtige oplossingen voor de supply chain zijn afhankelijk van Big Data, geavanceerde analyses en realtime inzichten. Omdat ze zijn uitgerust met een modern ERP-systeem en een in-memory database, kunnen technologieën voor de supply chain worden geoptimaliseerd, zodat ze zo snel en veerkrachtig mogelijk zijn.

Veerkrachtige supply chains in actie

Veerkracht betekent meer dan alleen het overleven van operationele verstoringen. Een echt veerkrachtige supply chain – en een veerkrachtig bedrijf – doorstaat niet alleen moeilijke tijden, maar gebruikt die uitdagingen ook om te innoveren en het bedrijf sterker te maken. Ontdek hoe deze bedrijven vindingrijkheid, creativiteit en moderne technologieën voor de supply chain gebruikten om op verstoringen te reageren.

SAP klanten tonen veerkracht, identificeren dringende behoeften en leveren zinvolle oplossingen tijdens COVID-19.

Ontdek de SAP oplossingen voor de supply chain

SAP software kan bedrijven helpen flexibel te blijven en vooruitgang te boeken.

SAP Insights nieuwsbrief

Nu aanmelden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven