Naar inhoud gaan
Machine die onderdelen fabriceert

Wat is een veerkrachtige supply chain?

Een veerkrachtige supply chain wordt gedefinieerd door zijn weerstands- en herstelcapaciteit. Dit houdt in dat de supply chain de meeste supplychainverstoringen kan opvangen en de impact van verstoringen sterk kan verkleinen. Operationele risico's en onderbrekingen kunnen verschillende onderdelen van de supply chain bedreigen. Wereldwijde rampen, denk bijvoorbeeld aan COVID-19, kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor supplychainlogistiek, leveranciers en arbeidskrachten. Andere verstoringen in de supply chain kunnen ontstaan in de vorm van onverwachte concurrentie, plotselinge markttrends of snelle veranderingen in het koopgedrag van klanten.

 

De meest veerkrachtige en flexibele supply chains doen meer dan weerstand en herstel bieden. Ze worden gebouwd met processen en moderne  supplychaintechnologieën  . Daarmee kunnen ze voorspellingen doen en snel reageren op alle risico's en kansen die de toekomst brengt.

Ontdek hoe een digitaal verbonden supplychainnetwerk helpt om veerkrachtig en wendbaar te blijven in een steeds competitievere markt.

Een wendbare supply chain in een wereld die continu verandert

Zolang er supply chains zijn, is risicomanagement een uitdaging. Omdat alle schakels onderling afhankelijk zijn, kan een klein probleem in een geïsoleerde regio een volledige mondiale supply chain in gevaar brengen. Dus als er wereldwijd omvangrijke trends en gebeurtenissen plaatsvinden, is het risico op wijdverbreide verstoring van de supply chain enorm.Uit de pandemie bleek dat als nooit tevoren. Naar verwachting zullen de gevolgen van personeels- en voorraadtekorten nog geruime tijd aanhouden.

 

Andere recente factoren met zeer verstorende gevolgen voor de traditionele praktijken in de supply chain zijn onder meer snelle veranderingen in consumentengedrag en een zeer onvoorspelbare politieke situatie en een vergelijkbaar handelsklimaat.De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven voor e-commerce verdrievoudigd. In de eerste zeven maanden van 2020 was er een stijging van 149% in online winkelen ten opzichte van het jaar ervoor. Met de groei van e-commerce is ook de vraag van de consument naar snelle bezorging en gepersonaliseerde winkelervaringen toegenomen. Het Amazon-effect verwijst naar de steeds hogere verwachting voor levering de volgende dag en hoe dit gevolgen heeft voor bedrijven en logistieke netwerken. Om voldoende veerkrachtig te zijn en te kunnen inspelen op deze toenemende vraag, moesten supplychainmanagers hun logistieke en magazijnnetwerken snel en ingrijpend veranderen en manieren vinden om samen te werken met steeds meer externe partners.

 

Nog vóór de gevolgen van COVID-19 hebben Amerikaanse bedrijven ernaar gestreefd minder afhankelijk te zijn van overzeese fabrikanten en leveranciers. Tegen 2019 waren buitenlandse tarieven en het overzeese handelsbeleid steeds onvoorspelbaarder geworden en gingen bedrijven op zoek naar technologische oplossingen om hun supply chains onafhankelijker en veerkrachtiger te maken. De integratie van digitale transformatie en Industry 4.0-technologieën in supplychainprocessen krijgt steeds meer prioriteit bij business leaders wereldwijd.  

Inflatie en veerkracht in supply chains

In een recent onderzoek onder meer dan 100 bedrijven voor vracht, supply chain en logistiek noemt 92% van de respondenten het inflatieprobleem een belangrijke zorg vanwege de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Veel van de wereldwijde problemen die leidden tot verstoringen van supply chains, zoals personeelstekorten, voorraadtekorten en politieke onzekerheid, liggen ook ten grondslag aan de inflatie. Het zal geen verrassing zijn dat de meest succesvolle bedrijven tot de conclusie komen dat een continue en geïntegreerde supplychainplanning de beste bescherming biedt tegen onzekerheid. Met inflatiebestrijdende technologieën kunnen bedrijven de nabije toekomst beter voorspellen, hun plannen in realtime aanpassen en de veerkracht ontwikkelen die nodig is om met stijgende prijzen en constant veranderende consumentbehoeften om te gaan.

Hoe werkt een veerkrachtige supply chain?

Goed Supply Chain Management betekent snel kunnen reageren op operationele verstoringen en beschikken over een flexibel noodplan. Maar om echt veerkrachtig te zijn, moet een supply chain in staat zijn om verstoringen te voorspellen en erop te anticiperen, en ze in veel gevallen helemaal te voorkomen. In 2019 zei PWC over het belang van veerkracht van de supply chain: "Het gaat niet alleen om verdedigen; we moeten ook de aanval kiezen. Het is zaak de concurrentie voor te blijven door een strategie voor een veerkrachtige supply chain te vormen die is gericht op het voorkomen van verstoringen". 

Hoe een veerkrachtige supply chain werkt
 • Veerkrachtige supply chains werken door de productie te optimaliseren via supplychainplanning. Strategische supplychainplanning is een essentiële stap voor het bereiken van veerkracht. Hierdoor worden alle componenten van de supply chain gesynchroniseerd. De planning zorgt ook voor meer zichtbaarheid en flexibiliteit. Door supplychainplanning worden vereisten voor vraag en aanbod beter begrepen en wordt de productie geharmoniseerd. Deze verbonden, toekomstgerichte aanpak helpt bedrijven om beter te anticiperen op problemen, de impact van verstoringen in de supply chain te beperken en de algehele processen te verbeteren. 
 • Veerkrachtige supply chains werken door data te begrijpen en te gebruiken. Als een bedrijf beschikt over digitale systemen om Big Data te analyseren en begrijpen, leidt dit tot aanzienlijk toegenomen veerkracht van de supply chain. Systemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie kunnen uiteenlopende datasets uit het gehele bedrijf en wereldwijd beheren. Nieuws, activiteiten van de concurrent, verkooprapporten en zelfs klantfeedback kunnen samen worden geanalyseerd om trends en kansen te ontdekken. Er wordt voortdurend naar verbonden apparaten binnen het systeem geluisterd. Dat leidt tot realtime inzichten over waar en hoe workflows geautomatiseerd en geoptimaliseerd kunnen worden. Technologieën voor de digitale supply chain, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en moderne databases, verwerven, beheren en analyseren Big Data om er op ontelbare manieren van te leren. Zo wordt intelligente automatisering mogelijk in het gehele netwerk en krijgen supplychainmanagers de realtime inzichten die nodig zijn om snel te reageren op verstoringen en onverwachte gebeurtenissen.  
 • Veerkrachtige supply chains werken door leveranciers en productiepartners diverser te maken. Gewoonlijk proberen supplychainmanagers het aantal partners en leveranciers in hun netwerk te minimaliseren om de operationele en logistieke complexiteit te verminderen. Deze strategie is effectief als samenleving, milieu en politiek stabiel zijn. Onverwachte verstoringen in één regio kunnen de processen in het gehele netwerk belemmeren of zelfs stilleggen. Bij de beoordeling van strategieën voor de veerkracht van de supply chain in juni 2020 wijst Gartner erop dat "de verstoringen in de supply chain de afgelopen jaren zijn toegenomen. Dit betekent dat de kosten voor het behoud van meerdere bevoorradingslocaties meer moeten worden gezien als kosten voor zakendoen dan als een inefficiëntie". Technologieën voor veerkrachtige supply chains, zoals blockchain, sensoren en geavanceerde analyses, stellen supplychainmanagers in staat zicht te houden op complexe partnerschappen en leverancierscontracten, zelfs in de meest afgelegen regio's van hun netwerk.
 • Veerkrachtige supply chains werken door capaciteits- en voorraadbuffers te implementeren. De winstgevendheid van de supply chain was lang afhankelijk van het minimaliseren van overschotten en lean voorraadbeheer. Capaciteits- en voorraadbuffers kosten geld en supplychainmanagers hebben vaak grote risico's genomen om bij verstoringen de kosten laag te houden. Toen de pandemie toesloeg, ontdekten veel bedrijven de werkelijke prijs van die risico's. In een recent Financial Times-artikel  komt deze trend aan bod en wordt uitgelegd dat bedrijven moeten overstappen van 'just in time' naar 'just in case' bij het herstructureren van hun supply chains en productieprocessen. Ook moeten ze prioriteit geven aan investeringen in oplossingen die de veerkracht vergroten. Digitale supplychaintechnologieën kunnen on-demand productie, virtuele voorraden en voorspellende vraagprognoses omvatten. Deze zijn belangrijk om veerkrachtig te blijven, zelfs in tijden van onverwachte verstoringen.
placeholder

Planning voor een veerkrachtige supply chain

Ontdek wat supplychainplanning kan bijdragen aan het voorkomen van verstoringen zonder de groei te beperken. 

Belangrijkste drie voordelen van een veerkrachtige supply chain

In een markt die steeds concurrerender wordt, is het vinden van een rendabel evenwicht tussen vraag en aanbod een grote uitdaging voor elke supplychainmanager. Veel bedrijven die snoeien in diversificatie, technologieën voor de supply chain en andere maatregelen op het gebied van veerkracht, hebben onlangs de werkelijke prijs van deze beslissingen leren kennen. Maar wanneer bedrijven investeren in diversificatie, technologieën voor de supply chain en andere maatregelen op het gebied van veerkracht, kan dit veel voordelen opleveren, zoals:  

 1. Efficiëntere processen: een grotere veerkracht leidt vaak tot minimale risico's en betere mogelijkheden om in innovatie en groei te investeren. In een mondiale bedrijfsanalyse uit 2020 meldde Bain & Company dat bedrijven die prioriteit hadden gegeven aan investeringen in veerkracht van de supply chain tot wel 60% kortere productontwikkelingscycli hadden en hun productiecapaciteit met wel 25% konden uitbreiden.
 2. Verbeterde productiviteit: technologieën voor veerkrachtige supply chains dragen bij aan een verbeterde productiviteit in het hele systeem. In een onderzoek uit 2020 door McKinsey melden supplychainleiders uit de hele wereld dat de productiviteit is verbeterd als gevolg van veerkrachtige supplychainsystemen, en 93% van de ondervraagden is van plan om investeringen in strategieën voor een veerkrachtige supply chain het komende jaar tot een topprioriteit te maken.
 3. Risicovermindering: supplychainprocessen zijn bij veel bedrijven het gevoeligst voor risico's en verlies. Door hun aard zijn supply chains wereldwijd verspreid en is de functionaliteit vaak complex. Hierdoor zijn ze bijzonder kwetsbaar voor risico's. Technologieën voor veerkrachtige supply chains verminderen risico's doordat ze inzicht geven in alle processen in het netwerk en bedrijven in staat stellen hun processen en logistiek in realtime te optimaliseren en aan te passen.

Technologieën voor supply chain 4.0

Digitale transformatie en moderne technologieën voor de supply chain bieden organisaties de veerkracht en het concurrentievermogen om snel te reageren op verstoringen en kansen.

 • Kunstmatige intelligentie (AI): door data uit veel verschillende bronnen te analyseren, kunnen AI-aangedreven oplossingen de supply chain diepgaande inzichten bieden op procedureel en operationeel vlak. Voorspellende analyses en Big Data-analyses kunnen helpen om risico's en vraag te voorspellen en acties en reacties voor het gehele bedrijf aan te bevelen. 
 • Machine learning: als applicatie van AI maakt machine learning het mogelijk om patronen in data van de supply chain te ontdekken en deze factoren te identificeren, waarbij continu nieuwe dingen worden geleerd in het proces. Zo kunnen supplychainmanagers snel reageren met de best mogelijke workflows en operationele strategieën.
 • Industrial Internet of Things (IIoT): een IIoT-netwerk in een supply chain bestaat uit verbonden apparaten en objecten die zijn voorzien van sensoren en unieke identificaties, waardoor ze digitale data kunnen verzenden en ontvangen. Ze verzamelen data en communiceren met het centrale systeem. AI kan deze data analyseren en interpreteren voor snelle beslissingen en intelligente automatisering van workflows en processen in de gehele supply chain. 
 • Additief (3D) printen: slimme fabrieken kunnen 3D-printers snel herprogrammeren om tijdelijk bepaalde producten op aanvraag te produceren, zonder langdurige verstoring van normale bedrijfsprocessen. Toegang tot potentiële, virtuele voorraden beschermt supply chains tegen verstoringen. 
 • Robots en autonome dingen: omdat ze op intelligente wijze zijn geautomatiseerd voor snelheid, efficiëntie en nauwkeurigheid, kunnen robots en drones hun processen on-demand aanpassen om in te spelen op snel veranderende behoeften. Ze verminderen daarnaast het risico op letsel door werknemers te ontlasten van taken die te repetitief of gevaarlijk zijn. 
 • Moderne databases: de meest veerkrachtige oplossingen voor de supply chain zijn afhankelijk van Big Data, geavanceerde analyses en realtime inzichten. Omdat ze zijn uitgerust met een modern ERP-systeem en een in-memory database, kunnen technologieën voor de supply chain worden geoptimaliseerd, zodat ze zo snel en veerkrachtig mogelijk zijn.
placeholder

Ontdek SAP Integrated Business Planning

Zorg met supplychainplanningssoftware voor continuïteit in tijden van verstoring.

SAP Insights nieuwsbrief

placeholder
Meld je vandaag nog aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en krijg belangrijke inzichten.

Meer lezen

Terug naar boven