Naar inhoud gaan

Farmaceutische supply chain onder controle

Sanquin Plasma Products (SPP) produceert en exporteert een breed assortiment geneesmiddelen. De handel in vervalste geneesmiddelenvormt wereldwijd een groot probleem, waardoor Sanquin stappen moest ondernemen. “We zagen dit niet zozeer als IT-project, het is een ketenissue. Elke verandering moet op de juiste manier in de database worden verwerkt.” Document downloaden

Terug naar boven