Skip to Content
Contact
Privacyverklaring van SAP
Privacyverklaring van SAP

Alleen als de privacy van het individu op internet voldoende wordt beschermd, kunnen we ons in de richting van een heuse interneteconomie bewegen. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat wij ons in grote mate betrokken voelen bij het recht van het individu op bescherming van zijn persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu direct of indirect te identificeren (“Persoonlijke gegevens”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.sap.com en elke andere website die naar deze privacyverklaring verwijst. De gegevensbeheerder in het geval van www.sap.com is SAP America Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. De gegevensbeheerder in het geval van andere websites die verwijzen naar of anderszins gebruikmaken van deze privacyverklaring is de entiteit van het SAP-concern die wordt vermeld in de relevante juridische kennisgeving of, als een juridische kennisgeving niet vereist is op grond van de lokale wetgeving, het auteursrecht van de betreffende website. Dit zijn met name SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Duitsland met het oog op de zakelijke website van het SAP-concern (www.sap.com/corporate-de/about.html en www.sap.com/corporate-en/about.html), productspecifieke websites, SCN en de SAP Store. Naar SAP America Inc., SAP SE en andere relevante entiteiten van het SAP-concern wordt vanaf nu verwezen als “SAP

Het is echter mogelijk dat sommige entiteiten, oplossingen, programma's en/of websites van het SAP-concern eigen, afwijkende, privacyverklaringen hanteren. Wij adviseren u daarom telkens wanneer u een website van SAP bezoekt of een oplossing of programma van SAP bekijkt de bijbehorende privacyverklaring te lezen.

I. Past SAP internationaal geldende privacynormen toe?

Ons privacybeleid dat in dit document wordt beschreven, voldoet aan de principes en normen die momenteel internationaal gelden als het om de verwerking van persoonlijke gegevens gaat. Zo zijn er bijvoorbeeld regels die bepalen hoe het gebruik van gegevens moet worden gemeld, welke keuzes individuen kunnen maken als het om het gebruik van hun gegevens gaat, hoe de gegevens toegankelijk en correct moeten worden gehouden, hoe de beveiliging er moet uitzien, in welke mate gegevens mogen worden doorgegeven en welke vormen van handhaving/toezicht van kracht zijn. Wij houden ons aan de privacywetgeving van de landen waar we actief zijn.

 

II. Hoe geef ik toestemming om mijn gegevens te gebruiken?

Als u deze website gebruikt, geeft u daarmee aan dat u ermee instemt dat wij uw persoonlijke gegevens op de in dit document aangegeven manier opvragen en gebruiken. Maak geen gebruik van deze website als u niet instemt met de genoemde voorwaarden.

Als wij besluiten deze privacyverklaring te wijzigen, geven wij dit aan op deze website, zodat u altijd weet welke persoonlijke gegevens wij vergaren en hoe wij deze gebruiken. Wij adviseren u daarom om regelmatig te controleren of er iets is gewijzigd in deze privacyverklaring.

Als de wet dit voorschrijft, is het ook mogelijk dat wij u expliciet om toestemming vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te gebruiken die wij via deze website hebben vergaard of die u vrijwillig hebt verstrekt. Het verlenen van toestemming geschiedt op geheel vrijwillige basis. In het geval u geen toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens of (in overeenstemming met het onderstaande lid 10 (Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?)) SAP later informeert dat u niet meer wilt dat SAP uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan het echter zijn dat het (verdere) gebruik van bepaalde oplossingen of diensten van SAP niet meer mogelijk is of beperkt is qua omvang.

III. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens vergaard en verwerkt?

SAP vergaart, exporteert en gebruikt persoonlijke gegevens om u beter te kunnen begrijpen en helpen. Uiteraard houden wij ons hierbij, zoals in dit document beschreven en voor zover wettelijk vereist, aan de meldings- en toestemmingsplicht en houden wij eventuele toezichthouders op de gevraagde manier op de hoogte.

Als u onze website bezoekt, leggen wij mogelijk uw IP-adres vast en gebruiken wij cookies en andere internettechnologieën (waarnaar hieronder wordt verwezen als “Geautomatiseerde tools ” en “Embedded weblinks”) om informatie over u en uw interesses te vergaren. Afhankelijk van de geautomatiseerde tools die we gebruiken, omvatten de vergaarde gegevens naast uw IP-adres ook de cloud-ID die we aan u toewijzen als u zich bij SAP registreert, het type browser dat u gebruikt, de SAP-websites die u hebt bezocht, de items waarop u hebt geklikt op een bepaalde SAP-website, de tijd die u op een bepaalde website hebt doorgebracht, de oorspronkelijke website van waaruit u een SAP-website hebt geopend en de externe bestemming die u opent vanaf een SAP-website. Welke technologieën we gebruiken en welke informatie we vergaren, wordt hieronder uitgebreider beschreven in lid 5 (Geautomatiseerde tools). Nadat u toestemming hebt verleend (zover wettelijk vereist), voegt SAP informatie die is vergaard met behulp van geautomatiseerde tools mogelijk toe aan gebruikersprofielen die SAP over u bewaart. Dergelijke aanvullende informatie omvat uw gebruikers-ID, websitevoorkeuren en uw interesse in producten van SAP.

Verder kunnen we ook persoonlijke gegevens vergaren en verwerken die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor evenementen of andere oplossingen van SAP, u abonneert op een nieuwsbrief, deelneemt aan online enquêtes, discussiegroepen, forums of de chatservice van SAP of wanneer u een aankoop doet of op een andere manier uw contactgegevens verstrekt aan SAP. In het geval waarin u uw ID's op social media aan SAP verstrekt, kan SAP openbaar beschikbare informatie over u opvragen.

Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten in een individueel geval (een subset van): uw voor- en achternaam, uw postadres en e-mailadres (zoals verder beschreven in het onderstaande lid 2. (E-mailadressen)), uw telefoonnummer, inloggegevens voor sociale netwerken, financiële en bankgegevens die relevant zijn voor het verwerken van uw bestelling (zoals verder beschreven in het onderstaande lid 3. (Wat gebeurt er als ik iets koop of me voor een evenement registreer?)) en bepaalde informatie over de onderneming waarvoor u werkt (zoals de naam en het postadres van uw onderneming, uw functietitel en aantal dienstjaren) evenals informatie over welke relatie er bestaat (zoals met welke versie van de gebruiksvoorwaarden van SAP u hebt ingestemd of wat uw keuze omtrent het ontvangen van marketingmateriaal van SAP is) tussen SAP en u.

Table of Contents

1. Hoe en waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

SAP vergaart informatie om uw behoeften en interesses beter te begrijpen. Zo kunnen wij u een consistente en persoonlijke webervaring bezorgen. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven en/of zoals wij dit aangeven op het moment dat we de gegevens vergaren. Wij gaan nooit anders met uw persoonlijke gegevens om zonder dat u ons hiervoor conform de geldende wetgeving toestemming hebt gegeven. We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • om uw orders te verwerken en de producten, diensten en informatie te leveren die u hebt besteld;
 • om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, software-updates, software-upgrades, beveiligingspatches, systeemverbeteringen, speciale aanbiedingen en andere relevante informatie over de software en diensten van SAP; het kan hierbij wel eens gaan om informatie van andere ondernemingen en partners over producten en diensten die een nuttige aanvulling kunnen vormen op wat SAP aan u heeft geleverd. Dergelijke berichten worden niet alleen door SAP verstrekt, maar ook door andere ondernemingen uit het SAP-concern van ondernemingen, waaronder, voor alle duidelijkheid, de subgroepondernemingen Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting en SeeWhy. In dit verband bevestigt u uitdrukkelijk dat uw contactgegevens door SAP mogen worden gedeeld met deze andere ondernemingen van het SAP-concern. Verder bevestigt u dat alle informatie die vereist is om uw keuzes wat betreft het ontvangen van marketingmateriaal te volgen (afhankelijk van het land waarin de relevante onderneming uit het SAP-concern actief is of u expliciet toestemming hebt gegeven voor het ontvangen en/of afzien van het ontvangen van marketingmateriaal), mag worden opgeslagen en uitgewisseld tussen alle hierboven vermelde ondernemingen;
 • om informatie over onze producten en diensten op uw specifieke interesses af te stemmen. Wij kunnen u dan tijdens een bezoek aan onze website kennis laten maken met producten en diensten die u mogelijk interessant vindt;
 • Om de mogelijkheid te bieden om door middel van de SAP Cloud ID-service een enkel gebruikersprofiel te maken dat iemand kan gebruiken binnen het gehele SAP-concern van ondernemingen (inclusief alle SAP-ondernemingen, alsmede de ondernemingen Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting en SeeWhy) voor toegang tot weboplossingen en diensten. Daarom bevestigt u dat de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het maken van uw gebruikersprofiel voor dit doeleinde mogen worden gedeeld binnen en gebruikt door het gehele SAP-concern van ondernemingen. Met een dergelijke dienst kunt u ook informatie over u (inclusief persoonlijke gegevens) delen met andere gebruikers die bij dezelfde dienst zijn geregistreerd. Aan de hand van de functionaliteit van de relevante dienst kunt u bepalen welke informatie u wilt delen;
 • om naast het SAP Cloud ID Service-profiel dat is beschreven onder het bovenstaande punt de mogelijkheid te bieden om andere gebruikersprofielen te maken en toegang te krijgen tot andere dienstenpecifieke gebieden voor persoonlijke profielen (bijvoorbeeld in verband met eigen partnerprogramma's, forums en community's van SAP). Aangezien dergelijke profielen u toegang bieden tot diensten van verschillende leden van het SAP-concern van ondernemingen (inclusief alle SAP-ondernemingen alsmede de ondernemingen Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting en SeeWhy), bevestigt u dat de persoonlijke gegevens die vereist zijn voor het maken van uw gebruikersprofiel voor dit doeleinde mogen worden gedeeld binnen en gebruikt door het gehele SAP-concern van ondernemingen. Met een dergelijke dienst kunt u ook informatie over u (inclusief persoonlijke gegevens) delen met andere gebruikers die bij dezelfde dienst zijn geregistreerd. Aan de hand van de functionaliteit van de relevante dienst kunt u bepalen welke informatie u wilt delen;
 • om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden en beveiligde content te bekijken;
 • om online "Click to Chat"- en "Click to Call"-sessies te kunnen houden;
 • om onze medewerkers goed te instrueren hoe zij uw vragen moeten beantwoorden, zodat uw chatsessies met SAP altijd een prettige ervaring en deugdelijke informatie opleveren;
 • om contact met u te kunnen opnemen om uw vragen te beantwoorden, om u over zendingen en facturen te informeren, om u de mogelijkheid te bieden feedback te geven en om u support te verlenen;
 • om wedstrijden, sweepstakes en andere marketing- of reclameactiviteiten op te zetten op www.sap.com of andere websites van SAP (er worden mogelijk persoonlijke gegevens vergaard om deze evenementen mogelijk te maken);
 • om enquêtes te houden en met de daaruit resulterende informatie onze producten en diensten voor klanten en End Users te verbeteren (u bepaalt zelf of u aan enquêtes wilt meedoen);
 • om te helpen bij rekruteringsverzoeken;
 • om geanonimiseerde gegevens voor te bereiden over het gebruik van de websites en oplossingen van SAP. SAP gebruikt dergelijke geanonimiseerde gegevens uitsluitend voor de verbetering van de betreffende websites en oplossingen;
 • om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen; en
 • om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten, met name de vereisten die resulteren uit exportwetten. SAP en haar producten, technologieën en diensten vallen onder de exportwetten van verschillende landen, inclusief maar niet beperkt tot die van de Europese Unie en haar lidstaten, en de Verenigde Staten van Amerika. U erkent dat, uit hoofde van de toepasselijke exportwetten, handelssancties en embargo's die door deze landen zijn vastgesteld, SAP verplicht is om maatregelen te nemen om te voorkomen dat entiteiten, organisaties en partijen die worden vermeld op door de overheid vastgestelde lijsten met gesanctioneerde partijen toegang krijgen tot bepaalde producten, technologieën en diensten via de websites van SAP of andere leveringskanalen die door SAP worden beheerd. U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat SAP (i) alle gegevens van geregistreerde gebruikers en andere informatie die u verstrekt over uw identiteit mag controleren op de toepasselijke lijsten met gesanctioneerde partijen; (ii) dergelijke controles regelmatig mag herhalen wanneer een lijst met gesanctioneerde partijen wordt geactualiseerd of wanneer u uw informatie bijwerkt; (iii) uw toegang tot diensten en systemen van SAP mag blokkeren in het geval van een mogelijke overeenkomst; en (iv) in het geval van een mogelijke overeenkomst contact met u mag opnemen om uw identiteit te bevestigen.

 

Terug naar boven

2. E-mailadressen

Als u ons uw e-mailadres geeft, gebruiken wij e-mail om met u te communiceren. We delen uw e-mailadres niet met anderen buiten het SAP-concern van ondernemingen tenzij dit vereist is voor de zakelijke relatie tussen u en SAP of als u zich aanmeldt voor diensten van derden. U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen (in overeenstemming met het onderstaande lid 9. (Hoe meld ik me af?)). Een dergelijke keuze heeft echter geen invloed op de verzending van e-mails die strikt noodzakelijk zijn voor de zakelijke relatie tussen u en SAP.

Soms wordt er ook automatisch persoonlijke informatie verzonden wanneer u een e-mail naar SAP verstuurt. Of dit zo is, hangt af van de instellingen van uw e-mailprogramma.

Als u zich registreert voor diensten van derden, kan het noodzakelijk zijn dat wij bepaalde gegevens van uw SAP-registratie naar deze derden sturen. Het kan hierbij onder andere om uw e-mailadres gaan.

 

Terug naar boven

3. Wat gebeurt er als ik iets koop of me voor een evenement registreer?

Op onze website staan bestelformulieren die u kunt invullen om informatie, producten of diensten te bestellen. Op deze formulieren kan naast de bovenstaande informatie worden gevraagd om uw financiële gegevens, zoals uw bankgegevens of creditcardnummers. SAP garandeert dat financiële informatie die op deze manier wordt vergaard alleen voor facturerings- en betalingsdoeleinden wordt gebruikt in het kader van de desbetreffende transactie. Dit kan echter inhouden dat deze informatie wordt doorgegeven aan derden die bij de transactie betrokken zijn, zoals banken, creditcardmaatschappijen, betalingsverwerkers en andere financiële of kredietbewakingsinstellingen.

 

Terug naar boven

4. IP-adressen

Wij maken gebruik van IP-adressen om problemen te analyseren, om vast te stellen vanuit welk land een gebruiker onze websites en diensten gebruikt teneinde de juiste juridische verklaringen te bieden, om onze website te beheren en demografische gegevens te vergaren, zoals verder wordt vermeld in het onderstaande lid 5 (Geautomatiseerde tools).

Daarnaast is het mogelijk dat wij aan de hand van IP-adressen en andere informatie, zoals verder uitgelegd in het onderstaande lid 5 (Geautomatiseerde tools), die u op deze website deelt of eerder hebt gedeeld of een campagnecode, vaststellen welke pagina's u op onze websites bezoekt en welke onderwerpen u interesseren zodat we u informatie over relevante producten en diensten kunnen verstrekken.

SAP legt mogelijk ook IP-adressen (en andere technische informatie, zoals het gebruikte browsertype) vast tijdens een door u gestarte "Click-to-Chat"- of "Click-to-Call"-sessie. Deze informatie wordt vergaard op het moment dat u verbinding maakt met SAP. Wij gebruiken deze gegevens om uw sessie van een ID te voorzien, om onze content aan te passen aan de technische mogelijkheden van uw browser en om de kwaliteit te bewaken. Uw IP-adres wordt niet gebruikt om na te gaan wie u bent, tenzij u hier van tevoren toestemming voor geeft.

Bovendien vergaart SAP uitsluitend informatie tijdens uw bezoek aan de website van SAP. Wij traceren en vergaren geen persoonlijke gegevens wanneer u ondernemingen of entiteiten buiten het SAP-concern bezoekt afgezien van de informatie die wordt vermeld in het bovenstaand lid III. (Hoe worden mijn persoonlijke gegevens vergaard en verwerkt?).

 

Terug naar boven

5. Geautomatiseerde tools

Naast de gegevens die u zelf opgeeft, vergaart SAP mogelijk ook informatie via geautomatiseerde tools wanneer u een website van SAP bezoekt. Het kan hierbij gaan om webbeacons, cookies, embedded weblinks en andere gebruikelijke informatievergaringstools. Met deze tools vergaren wij standaardgegevens die uw browser naar onze website stuurt, zoals het type en de taal van de browser, het moment waarop u onze website hebt bezocht en het adres van de website die u bezocht voordat u bij SAP terechtkwam. Dankzij deze informatie kan SAP de ontvangst vaststellen van e-mailberichten die u wilt ontvangen en andere zaken traceren, zoals de pagina's die u op de desbetreffende website van SAP hebt bezocht en of u zich voor een evenement van SAP hebt geregistreerd. Daarnaast worden een aantal algemene gegevens verzameld die niet aan u als persoon gerelateerd zijn.

Tenzij er hieronder een andere manier om uw keuze te maken wordt vermeld, is het u toegestaan om het gebruik van geautomatiseerde tools zoals cookies te weigeren (i) indien de desbetreffende website TRUSTe Consent Manager ondersteunt door te klikken op de juiste link in de voettekst van de website of, (ii) indien TRUSTe Consent Manager niet beschikbaar is, de juiste instellingen in uw browser te selecteren. In het laatste geval zijn de browserinstellingen voor cookies beperkt tot de specifieke browser die is geïnstalleerd op het specifieke apparaat. Als gevolg daarvan dient u als u de websites van SAP via verschillende browsers of verschillende apparaten bezoekt de volgcookies uit te schakelen in de browsers van alle apparaten die u gebruikt. Als u cookies uitschakelt, kunt u echter mogelijk niet langer gebruikmaken van de volledige functionaliteit van de betreffende website.

SAP gebruikt met name de volgende geautomatiseerde tools voor de hieronder vermelde doeleinden.

a. Adobe Analytics

Sommige websites die naar deze privacyverklaring verwijzen, maken gebruik van Adobe Analytics. Adobe Analytics maakt gebruik van IP-adressen om bij benadering de regio vast te stellen waaruit een gebruiker afkomstig is. Daarom wordt het volledige IP-adres van gebruikers door Adobe Analytics in een eerste stap vergaard en vervolgens in een tweede stap geanonimiseerd. Alleen het geanonimiseerde IP-adres wordt gebruikt om bij benadering de locatie te bepalen van waaruit een gebruiker een bepaalde website bezoekt.

Als u een geregistreerde gebruiker bent en bent aangemeld, maakt SAP ook gebruik van Adobe Analytics om uw gebruiker-ID te volgen in combinatie met de manier waarop u de relevante website gebruikt.

Naast de mogelijkheid tot opt-out via de TRUSTe Consent Manager (indien beschikbaar) kunt u het gebruik van Adobe Analytics weigeren via de volgende link: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

b. Adobe Target

Sommige websites die naar deze privacyverklaring verwijzen, maken gebruik van Adobe Target. Adobe Target wijst een gebruiker-ID toe aan elke gebruiker die niet kiest voor opt-out voor de manier van volgen die hieronder wordt beschreven en maakt vervolgens een gebruikersprofiel op basis van deze gebruiker-ID. Dit gebeurt door informatie toe te voegen over (i) de browser en andere apparaatspecifieke informatie, (ii) informatie over gebruik en (iii) locatiegegevens van de gebruiker. Locatiegegevens worden vergaard door middel van het analyseren van het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker: het volledige IP-adres van gebruikers wordt door Adobe Target in een eerste stap vergaard en vervolgens in een tweede stap geanonimiseerd. Alleen het geanonimiseerde IP-adres wordt gebruikt om bij benadering de locatie te bepalen van waaruit een gebruiker een bepaalde website bezoekt.

Deze informatie wordt gebruikt om gerichte content weer te geven op de websites van het SAP-concern met behulp van Adobe Target.

Naast de mogelijkheid tot opt-out via de TRUSTe Consent Manager (indien beschikbaar) kunt u het gebruik van Adobe Analytics weigeren via de volgende link: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

c. Google Analytics

Sommige websites die naar deze privacyverklaring verwijzen, maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten met site-activiteit op te stellen voor site-operators en andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie indien wettelijk vereist ook overdragen aan derden of in het geval derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Naast de mogelijkheid tot opt-out via TRUSTe Consent Manager (indien beschikbaar) heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze biedt websitebezoekers meer keuze over hoe hun gegevens worden vergaard door Google Analytics. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U kunt deze hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d. SAP Web Analytics

Sommige websites die naar deze privacyverklaring verwijzen, maken gebruik van SAP Web Analytics (“SWA”). Met SWA wordt geanalyseerd hoe gebruikers de desbetreffende website gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd (inclusief een deel van uw IP-adres en een browser-ID) wordt overgedragen aan en opgeslagen door SAP. SAP gebruikt deze informatie uitsluitend om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websiteoperators met als uiteindelijk doel het verbeteren van de websites van SAP.

Elke website waarop gebruik wordt gemaakt van SWA bevat een afzonderlijke verklaring over dit gebruik en biedt de gebruiker de mogelijkheid om af te zien van het volgen door SWA, hetzij rechtstreeks in de relevante verklaring hetzij via TRUSTe Consent Manager die kan worden geopend via een link op de desbetreffende pagina (indien beschikbaar).

e. Volgen van gebruik voor marketingdoeleinden

SAP-websites kunnen volgen op welke manier u deze websites bezoekt en gebruikt en gebruiksprofielen maken die worden gebruikt om te bepalen welke content het beste kan worden weergegeven wanneer u een bepaalde website bezoekt.

In dit geval registreert SAP uw gebruiksgedrag (bezochte websites, tijdstip waarop een website is bezocht, activiteit op een website/clicks op (objecten van) een website, browsertype, gebruikt besturings- of computersysteem, oorspronkelijke website via welke u een SAP-website hebt bezocht, de locatie van waaruit u een website opent) samen met een unieke ID (zoals uw IP-adres of een cookie-ID) op basis waarvan SAP kan vaststellen dat er een bepaalde persoon actief is op haar websites, maar zonder informatie als uw naam die kan worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. SAP gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend om gepaste en relevante content op haar websites weer te geven.

Het is u toegestaan om deze manier van volgen te weigeren (i) indien de desbetreffende website TRUSTe Consent Manager ondersteunt door te klikken op de juiste link in de voettekst van de website of, (ii) indien TRUSTe Consent Manager niet beschikbaar is, de juiste instellingen in uw browser te selecteren. In het laatste geval zijn de instellingen in uw browser beperkt tot de specifieke browser die is geïnstalleerd op het specifieke apparaat. Als gevolg daarvan dient u als u de websites van SAP via verschillende browsers of verschillende apparaten bezoekt de relevante aanpassingen aan te brengen in de browsers van alle apparaten die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat afhankelijk van de instellingen van uw browser(s) u mogelijk niet langer gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de desbetreffende site.

f. Embedded weblinks

In e-mailberichten van SAP worden vaak links opgenomen waarmee u via de servers van SAP naar een voor u interessant deel van het web kunt gaan. Aangezien de link via de servers van SAP loopt, kunnen wij de URL van de uiteindelijke bestemming eventueel wijzigen om na te gaan hoe doelmatig onze marketinginitiatieven zijn.

Via deze links kan SAP vaststellen of u op een link in een e-mailbericht hebt geklikt. De informatie over deze interactie kan aan u als persoon zijn gekoppeld. Als u niet wilt dat SAP informatie vergaart over de links waarop u hebt geklikt, kunt u dit voorkomen door gewoon op geen enkele link te klikken in een e-mailbericht dat u van SAP ontvangt.

g. Cookies

Cookies zijn identificators die vanaf een site via uw browser kunnen worden verzonden en op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. SAP maakt gebruik van cookies om content op maat aan te bieden, om te voorkomen dat u telkens weer uw wachtwoord moet invoeren of registratieformulieren moet invullen, om uw winkelwagentje te volgen en om onze informatieverstrekking aan te passen aan de manier waarop u en anderen de website gebruiken.

We bieden u de volgende twee manieren om een keuze te maken omtrent het gebruik van cookies door SAP:

aa. Sommige websites van SAP gebruiken de TRUSTe Consent Manager om gebruikers de gelegenheid te bieden een keuze te maken met betrekking tot het gebruik van cookies door SAP. Als de TRUSTe Consent Manager beschikbaar is, ziet u een link ernaar in de voettekst. Klik op deze link voor toegang tot de TRUSTe Consent Manager en maak uw keuze met betrekking tot het gebruik van cookies door SAP.

bb. In het geval waarin een SAP-website geen gebruikmaakt van de TRUSTe Consent Manager kunt u het gebruik van cookies weigeren door de relevante instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat de instellingen in uw browser voor cookies beperkt zijn tot de specifieke browser die is geïnstalleerd op het specifieke apparaat. Als gevolg daarvan dient u, als u de websites van SAP via verschillende browsers of verschillende apparaten bezoekt, de cookies uit te schakelen in de browsers van alle apparaten die u gebruikt. Houd er ook rekening mee dat als u cookies uitschakelt u mogelijk niet langer gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van een website.

 

Terug naar boven

6. Met wie worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld?

SAP maakt deel uit van een internationaal concern van ondernemingen en heeft wereldwijd een aantal websites. Informatie die u opgeeft of die op een andere manier wordt vergaard op een van onze sites in een specifiek land, wordt daarom mogelijk elektronisch verzonden naar een server voor deze site in een ander land. Deze servers of andere typen gegevensverwerkingsfaciliteiten kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte of derde landen bevinden waarvan door de Europese Commissie is vastgesteld dat ze een toereikende mate van gegevensbescherming bieden. Wij waarborgen uw privacy echter wereldwijd door ervoor te zorgen dat deze website van SAP voldoet aan de gegevensbeveiligingsprincipes die in deze verklaring worden beschreven. Alle ondernemingen van het SAP-concern (inclusief, voor alle duidelijkheid, alle SAP-ondernemingen alsmede de ondernemingen Ariba, SuccessFactors, Hybris, Sybase, Business Objects, Fieldglass, Concur, Multiposting en SeeWhy) gebruiken uw informatie mogelijk internationaal voor de verwerking van aanvragen en orders, om u diensten te leveren, om onze producten en diensten te verbeteren, om u op de hoogte te houden van de nieuwste IT-producten, software-updates, software-upgrades, beveiligingspatches, systeemverbeteringen, speciale aanbiedingen, voor verwerking en opslag en voor alle andere doeleinden die worden vermeld in het bovenstaande lid “Hoe en waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?” Dit betekent dat alle ondernemingen van het SAP-concern u marketingmateriaal kunnen verstrekken als u (afhankelijk van het land waarin de betreffende onderneming van het SAP-concern actief is) daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven en/of tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingmateriaal.

We kunnen al deze informatie ook delen met zakenpartners, vendors, geautoriseerde vertegenwoordigers van derden of aannemers (zoals Google, Inc of Adobe Systems Inc.) om een aangevraagde dienst of transactie te kunnen verstrekken. Het kan hierbij gaan om noodzakelijke taken als de verwerking van orders, de afhandeling van creditcardtransacties, het hosten van websites en evenementen, de registratie voor seminars of het bieden van support. Hierdoor kunnen wij u informatie geven over producten en diensten die u mogelijk interesseren of kunnen wij het gebruiksgedrag op onze webpagina's analyseren (bijvoorbeeld in het geval van Adobe Analytics of Google Analytics).

We verstrekken deze derden slechts de minimaal benodigde hoeveelheid persoonsgegevens om de diensten namens ons te kunnen leveren, en de derden zijn (waar wettelijk vereist) gebonden aan toepasselijke gegevensverwerkingsovereenkomsten voor orders en/of uitgebreide vertrouwelijkheidsovereenkomsten, en het is deze externe serviceproviders daarom niet toegestaan uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het beperkte doel van het uitvoeren van de gevraagde dienst of transactie.

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden, tenzij u ons hier toestemming voor hebt gegeven.

Indien nodig kunnen wij reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures door het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens en andere verwante informatie. Ook kunnen wij ervoor kiezen onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor SAP, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit activiteiten in sommige landen te kopen, te verkopen, samen te voegen of op een andere manier te reorganiseren. Dergelijke transacties kunnen tot gevolg hebben dat er, conform de geldende wetgeving, persoonlijke gegevens worden verstrekt aan mogelijke of feitelijke kopers of persoonlijke gegevens worden ontvangen van verkopers. SAP streeft bij deze transacties altijd naar een afdoende bescherming van de desbetreffende gegevens.

Als wij onderzoek moeten verrichten naar, preventief moeten optreden tegen of actie moeten ondernemen bij illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, mogelijke bedreigingen van de fysieke veiligheid van personen of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van SAP of als wij hier op een andere manier wettelijk toe verplicht worden, kunnen wij persoonlijke gegevens en andere aanvullende informatie waarover wij beschikken, vergaren en delen.

Wanneer u de website van SAP bezoekt, wordt u soms doorgelinkt naar content of functies die door derden worden gehost. Het gaat hierbij meestal om speciale evenementen, zoals wedstrijden en seminars. Als op dergelijke sites uitsluitend voor SAP informatie wordt vergaard, wordt op de website melding gemaakt van de privacyverklaring van de desbetreffende entiteit van SAP en bepaalt deze verklaring ook hoe de informatie wordt gebruikt. Voor andere websites dan een website van SAP wordt melding gemaakt van het privacybeleid van de eigenaar van de desbetreffende website. SAP vraagt haar leveranciers en partners altijd om informatie conform SAP's privacyverklaring te behandelen.

 

Terug naar boven

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

SAP streeft ernaar de persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beveiligen. SAP gebruikt een combinatie van marktconforme beveiligingstechnologieën, procedures en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde openbaarmaking. SAP ondersteunt online beveiliging met veilige servertechnologie omdat wij willen dat uw gegevens veilig zijn. Voor de SAP-sites wordt gebruikgemaakt van beveiligingsmaatregelen en -faciliteiten die voldoen aan de hoogste technische eisen om misbruik te voorkomen.

Wij verplichten onze werknemers en gegevensverwerkers uw privacy en vertrouwelijkheidsrechten te respecteren.

 

Terug naar boven

8. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites (niet van ondernemingen van het SAP-concern) bevatten. SAP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van websites waarvan SAP als concern niet de eigenaar is. Daarom raden we u aan de privacyverklaring van dergelijke externe websites zorgvuldig te lezen.

 

Terug naar boven

9. Hoe meld ik me af?

Wij communiceren regelmatig per e-mail met u als u zich abonneert op onze diensten. Het kan ook voorkomen dat wij klachten van klanten of onderzoeken naar verdachte transacties telefonisch afhandelen. Wij sturen soms ook e-mailberichten om te bevestigen dat u een account hebt geopend, om te melden dat er betalingen zijn verricht, om u in te lichten over wijzigingen in producten of diensten en om u wettelijk verplichte kennisgevingen en mededelingen te doen toekomen. Over het algemeen kunnen gebruikers niet aangeven deze berichten niet te willen ontvangen. Deze mededelingen hebben namelijk geen betrekking op marketing, maar zijn uitsluitend noodzakelijk voor de relevante zakelijke relatie.

Als het gaat om op marketinggerelateerde berichten (e-mails en telefoontjes), zal SAP (i) u, indien wettelijk vereist, uitsluitend dergelijke informatie verstrekken nadat u zich expliciet hebt aangemeld en (ii) u de gelegenheid bieden om u af te melden als u verder geen marketinggerelateerde berichten meer van ons wenst te ontvangen. U kunt zich, afhankelijk van de betreffende webservice van het SAP-concern, als volgt afmelden.

a. SAP SE, lokale aan SAP gelieerde ondernemingen, Hybris en Ariba: http://www.sap.com/profile/unsubscribe.html

b. SuccessFactors: als u marketing- of soortgelijke e-mailberichten van ons ontvangt en deze berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u eenvoudigweg de afmeldingsprocedure volgen die in het e-mailbericht wordt aangegeven. Als u zich op onze website hebt geregistreerd, kunt u zich ook afmelden voor de ontvangst van alle toekomstige marketing- en soortgelijke berichten door uw afmeldingsverzoek via e-mail te versturen naar: webmaster@sap.com. Gebruikers van SuccessFactors Recruiting Marketing (RMK) kunnen ervoor kiezen geen toekomstige mededelingen te ontvangen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, open dan de e-mail die u hebt ontvangen van RMK en klik op de afmeldingslink. Als u uw account liever permanent wilt verwijderen, kunt u dit verzoek via e-mail versturen naar webmaster@sap.com.

 

Terug naar boven

10. Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

SAP bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk om ze te gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn vergaard of om aan de toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen. Als er geen strijdige wettelijke verplichting bestaat, zal SAP uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u SAP hebt geïnformeerd dat u niet langer wilt dat SAP uw persoonlijke gegevens verwerkt. Stuur een dergelijk verzoek via e-mail naar webmaster@SAP.com. In dit geval kan het gebruik van bepaalde diensten of oplossingen worden beperkt of niet langer mogelijk zijn. In het geval waarin er een strijdige wettelijke verplichting is voor SAP om uw persoonlijke gegevens te bewaren, blokkeert SAP deze voor verdere verwerking en verwijdert SAP de relevante persoonlijke gegevens wanneer het bewaarvereiste is beëindigd.

 

Terug naar boven

11. Vragen, inzien en bijwerken van uw persoonlijke gegevens

SAP heeft uw hulp nodig om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, accuraat en actueel te houden. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw gegevens zelf online bijwerken via www.sap.com/profile. Ook kunt u deze updates of andere wijzigingen per e-mail doorgeven aan webmaster@SAP.com.

Als u nog andere vragen hebt over deze privacyverklaring of als u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben wilt inzien, neemt u dan contact op met: Webmaster: webmaster@sap.com

 

Terug naar boven

12. Bepalingen die specifiek zijn voor de VS

Voor zover SAP gebonden is aan Amerikaanse privacyvereisten is daarnaast het volgende van toepassing:

a. Niet traceren

Cookies zijn identificators die vanaf een site via uw browser kunnen worden verzonden en op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. Wanneer u daarna een website bezoekt, wordt er door uw browser een bericht teruggezonden naar de webserver. In uw browser kunt u de mogelijk de voorkeur ‘Niet traceren’ instellen. Op onze website worden ‘Niet traceren’-verzoeken niet ingewilligd, maar u kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren door de desbetreffende instellingen in uw webbrowser te wijzigen of, indien mogelijk, via de TRUSTe Consent Manager als de betreffende website er een link naar bevat. Als u geen cookies gebruikt, kunt u bepaalde functies en functionaliteit van onze website mogelijk niet gebruiken. Deze site staat niet toe dat derden gedurende een periode en op meerdere websites informatie over u vergaren.

b. Vereisten voor de bescherming van de privacy van kinderen

Onze websites en online diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat wij informatie hebben vergaard over een kind, wordt u verzocht contact met ons op te nemen op de manier die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

 

Terug naar boven

13. Specifieke bepalingen voor Rusland

Het onderstaande is van toepassing op gebruikers die zijn gevestigd in de Russische Federatie:

De diensten uit hoofde van dit document zijn niet bestemd voor gebruik door burgers van de Russische Federatie die woonachtig zijn in Rusland. Als u een Russische burger bent en woonachtig in Rusland wordt u hierbij in kennis gesteld dat alle persoonlijke gegevens die u aan de diensten verstrekt volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid zijn. Ook gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat SAP uw persoonlijke gegevens kan verzamelen en deze gegevens in de VS en in andere landen verwerkt en u SAP niet aansprakelijk houdt voor mogelijke niet-naleving van wetgeving van de Russische Federatie.

 

Terug naar boven

 

Herzien en gepubliceerd op 25 juli 2016

Back to top