Doties uz saturu
Sieviete tur planšeti un runā radio.

SAP Supply Chain Management (SAP SCM) programmatūra

Iegūstiet uz klientiem centrētus produktus, lai tos ātrāk un lētāk laistu tirgū, izmantojot SAP piedāvāto globālās apgādes ķēdes pārvaldības (SCM) programmatūru un rīkus.

Noturīgu, savienotu un ilgtspējīgu SCM procesu ieviešana no izstrādes līdz darbībai

Strādājiet ar pilnībā starpatkarīgiem apgādības ķēdes pārvaldības risinājumiem, lai nodrošinātu noturību, ātrumu, darba ražīgumu un ilgtspēju.

Grafika ar digitālās apgādes ķēdes attēlojumu
Pārstrādājamu, ilgtspējīgu produktu izstrāde

Savienojiet sistēmas, cilvēkus un procesus ar pilnīgu digitālo pavedienu, lai paātrinātu jaunievedumu ieviešanu.

Plāns samazināt emisijas un ētiski iegūt materiālus

Veidojiet ātrus, uz tirgu orientētus plānus, izmantojot apgādes ķēdes redzamību, sadarību un intelektiskumu. 

Ražošana, kas atstāj maz atkritumu un minimālu ietekmi uz vidi

Ražošanas straumēšanā izmantojiet mākslīgo intelektu, IoT un integrāciju visā uzņēmumā.

Produktu un pakalpojumu piegāde ar mazu oglekļa nospiedumu

Izpildiet ātrus, efektīvus un ilgtspējīgus loģistikas un apgādes ķēdes pārvaldības procesus.

Energoefektīva un droša darbība

Izmantojiet intelektisko uzņēmuma pamatlīdzekļu pārvaldību, lai uzlabotu pamatlīdzekļu veiktspēju un uzticamību. 

placeholder

Industry 4.0

Visā apgādes ķēdē savienojiet ražošanu ar pilnīgu procesa izpildi.

Bieži uzdoti jautājumi

Ilgtspējīgas apgādes ķēdes pārvaldībā ietilpst vides un finanšu ziņā dzīvotspējīgu prakšu integrēšana visā apgādes ķēdes dzīves ciklā, sākot no produkta izstrādes un attīstības līdz materiāla atlasei, ieskaitot izejmateriālu izvilkšanu vai lauksaimniecisko ražošanu, iepakošanu un transportēšanu. Noskatieties ilgtspējības demonstrāciju par SAP Supply Chain Management risinājumiem.

Apgādes ķēdes noturība ir “apgādes ķēdes spēja noturēties, piemēroties un pārveidoties pārmaiņu laikā”. Ja no 2020. gada varētu iegūt tikai vienu mācību, mēs varētu secināt, ka biznesa modeļiem ir nepieciešama lielāka noturība. Nākamajā gadā mēs varēsim vērot izteiktāku pāreju uz noturīgākiem digtiālās apgādes ķēdes modeļiem, jo uzņēmumi pievērš uzmanību iespēju izvēršanai vai pārveidei ar mērķi palielināt elastīgumu, redzamību un kontroli. Tas tāpēc, lai iespējotu labāku reaģētspēju uz nepārtrauktiem pārrāvumiem, prasīgām izmaiņām un neskaidrību. Noskatieties noturīgas apgādes demonstrācijas video par SAP Supply Chain Management risinājumiem.

Par zaļu apgādes ķēdes pārvaldību (Green supply chain management — GSCM) dēvē koncepciju, kurā ilgtspējīgi vides procesi tiek integrēti tradicionālajā apgādes ķēdē. Tā ir daļa no apgādes ķēdes paradoksa — līdzsvarot zemākās iespējas ar zaļākajām iespējām. Uzziniet, kāpēc dažādas nozares savās apgādes ķēdēs pievērš lielu uzmanību ilgstpējai, un izpētiet ilgtspējōgas apgādes ķēdes priekšrocības, pieņemtās prakses un tehnoloģijas. Uzziniet vairāk par GSCM.

Apgādes ķēdē par pārskatāmību dēvē informācijas izpaušanu tirdzniecības partneriem, ieinteresētajām personām, klientiem, patērētājiem un tiesībsargājošajām iestādēm. Izpratne par apgādes ķēdi ir svarīgāka, nekā jebkad iepriekš. Mūsdienās patērētājiem daudz vairāk, nekā jebkad iepriekš rūp tas, kā viņu pirkumi ietekmē veselību, kopienas un pasauli kopumā.

Apgādes ķēde kā pakalpojums (Supply chain as a service — SCaaS) ir novatoriska jauna pieeja apgādes ķēdei, kas uzņēmumiem ļauj ģenerēt augstāku ieguldījumu atdevi, veidojot patnerību ar vienu pakalpojuma partneri, lai pilnībā vai daļēji atbalstītu viņa apgādes ķēdes vajadzības, ieskaitot sagādi, ražošanas vadību, ražošanu, kvalitāti, noliktavu uzturēšanu un loģistiku. SAP Business Network ir vienots tīkls, kas iepriekš atvienotās apgādes ķēdes salāgo vienotā, sadarbspējīgā un intelektiskā tīklā.  

Atpakaļ uz sākumu