Doties uz saturu
Sazinieties ar mums
Tērzēt tūlīt Tērzēt bezsaistē
Saņemiet palīdzību tiešsaistē un tērzējiet ar SAP pārstāvi.
Sazinieties ar mums
Nosūtiet mums pa e-pastu komentārus, jautājumus vai atsauksmes.

SAP paziņojums par konfidencialitāti

Personu konfidencialitātes aizsardzība internetā ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nākotni internetā un pāreju uz pilnīgu interneta ekonomiku. Mēs esam izstrādājuši šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai apliecinātu savu apņemšanos nodrošināt personu tiesības uz datu aizsardzību konfidencialitāti. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izklāstīti principi, kā mēs apstrādājam informāciju, kura var tikt izmantota, lai tieši vai netieši identificētu konkrētu personu (“personas dati”).


A. Vispārīga informācija

Kad šis paziņojums par konfidencialitāti tiek lietots? Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datiem, ko iesniedzat uzņēmumam SAP vai kas tiek atvasināti no tālāk izklāstītajiem personas datiem. Uz jebkādas tādas informācijas izmantošanu, kas ir savākta, izmantojot sīkfailus vai citas tīmekļa izsekošanas tehnoloģijas, attiecas datu izpaušana un iespējas, ko sniedz TrustArc Consent Manager, ko var atrast attiecīgajā tīmekļa vietnē.

Datu kontrolleris. Vietnes www.sap.com datu kontrolleris ir uzņēmums SAP Latvia SIA, kura adrese ir Krišjāņa Valdemāra iela 21, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvia (“SAP”). Visur, kur šajā tīmekļa vietnē ir izvietota reģistrācijas veidlapa, datu kontrolleris var atšķirties atkarībā no faktiskā piedāvājuma vai datu vākšanas mērķa, taču jebkurā gadījumā tas tiek parādīts individuālās reģistrācijas veidlapas paziņojumā par konfidencialitāti. SAP Group atbildīgais par datu aizsardzību ir Matiass Sellariuss (Mathias Cellarius) (privacy@sap.com). 

Ko SAP dara ar maniem personas datiem? SAP apstrādās šeit iesniegtos personas datus tikai tā, kā minēts šajā paziņojumā par konfidencialitāti. Papildu informāciju var atrast tālāk sadaļā B un C. Gadījumos, kad jūsu personas datu apstrādes pamatā ir likumā noteikta atļauja, informāciju par to, kādus personas datus SAP apstrādā vai kādiem nolūkiem izmanto, varat atrast tālāk sadaļā B. Gadījumos, kad jūsu personas datu apstrādei ir nepieciešama piekrišana, papildinformāciju varat atrast tālāk sadaļā C. Šī informācija saskan ar attiecīgajiem paziņojumiem par piekrišanu, kas attiecas uz atsevišķām apstrādes darbībām Piekrišanas resursu centrā.

Personas datu apstrādes ilgums. Gadījumos, kad SAP apstrādā un izmanto jūsu personas datus, kā to atļauj likums (sk. tālāk sadaļu B) vai ar jūsu piekrišanu (sk. tālāk sadaļu C), SAP uzglabās jūsu personas datus (i) tikai tik ilgi, cik būs nepieciešams, lai sasniegtu tālāk minētos mērķus vai (ii) līdz jūs iebildīsit pret to, ka SAP izmanto jūsu personas datus (gadījumos, kad SAP ir likumīgas intereses izmantot jūsu personas datus), vai (iii) līdz jūs atsauksit savu piekrišanu (gadījumos, kad esat piekritis, ka SAP izmanto jūsu personas datus). Taču gadījumos, kad uzņēmumam SAP kāds obligāti ievērojams likums nosaka, ka jūsu personas dati ir jāglabā ilgāk, vai gadījumos, kad jūsu personas dati uzņēmumam SAP ir nepieciešami, lai izvērtētu juridiskās prasības vai aizsargātos pret tām, SAP uzglabās jūsu personas datus līdz atbilstošā glabāšanas perioda beigām vai līdz minētās prasības tiks nokārtotas.

Kāpēc man ir jāiesniedz personas dati? Parasti jebkāda piekrišana un šeit minēto personas datu sniegšana ir pilnībā brīvprātīga; parasti, ja izvēlaties nepiekrist vai nesniegt personas datus, tam nav nekādas nelabvēlīgas ietekmes. Taču ir apstākļi, kuros SAP nevar rīkoties, ja nav noteiktu personas datu, piemēram, tāpēc, ka šie personas dati ir nepieciešami, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus vai sniegtu jums piekļuvi tīmekļa piedāvājumam vai informatīvam ziņojumam. Šādos gadījumos SAP diemžēl nevarēs jums bez attiecīgajiem personas datiem nodrošināt to, ko pieprasāt.

Kur mani personas dati tiks apstrādāti? Uzņēmumam SAP kā daļai no globālas uzņēmumu grupas ir filiāles un trešās puses pakalpojumu sniedzēji kā Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), tā arī ārpus tās. Tāpēc, kad vien SAP izmanto vai citādi apstrādā jūsu personas datus mērķiem, kas minēti šajā paziņojumā par konfidencialitāti, SAP var pārsūtīt jūsu personas datus uz valstīm ārpus EEZ, tostarp uz tādām valstīm, kurās ir spēkā tāds likumā noteiktais datu aizsardzības līmenis, kas neatbilst datu aizsardzības līmenim EEZ. Kad šāda pārsūtīšana notiek, tās pamatā ir līguma standarta punkti (saskaņā ar ES komisijas lēmumu 87/2010/EK vai jebkuru tā vēlāko aizvietojošo lēmumu), lai ar līgumu nodrošinātu to, ka uz jūsu personas datiem attiecas tāds datu aizsardzības līmenis, kāds tiek lietots EEZ. Šo līguma standarta punktu rediģēto kopiju (no kuras ir izņemta visa komercinformācija un informācija, kas nav būtiska) varat iegūt, nosūtot pieprasījumu uz privacy@sap.com.

Datu subjekta tiesības. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt no SAP informāciju par to, kādus jūsu personas datus SAP apstrādā, un lūgt labot vai dzēst šos personas datus. Taču ņemiet vērā, ka SAP var dzēst jūsu personas datus tikai tad, ja uzņēmumam SAP nav likumīga pienākuma vai dominējošo tiesību tos saglabāt. Ņemiet vērā — ja pieprasāt, lai SAP izdzēstu jūsu personas datus, jūs nevarēsit turpināt izmantot jebkādus SAP pakalpojumus, kam ir nepieciešams, lai SAP izmantotu jūsu personas datus.

Ja SAP izmanto jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai noslēgtu ar jums līgumu, varat papildus pieprasīt no SAP to savu personas datu kopiju, ko esat iesniedzis SAP. Šajā gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pasta adresi, kas norādīta tālāk, un norādiet informāciju vai apstrādes darbības, uz ko jūsu pieprasījums attiecas, formātu, kādā vēlaties saņemt šo informāciju, un to, vai personas dati ir jānosūta jums vai citam saņēmējam. SAP rūpīgi izskatīs jūsu pieprasījumu un izrunās ar jums, kā vislabāk to izpildīt.

Turklāt varat pieprasīt no SAP to, ka SAP ierobežo jūsu personas datu tālāku apstrādi jebkurā no šiem gadījumiem: (i) jūs paziņojat, ka personas dati, kas uzņēmumam SAP ir par jums, nav pareizi, (taču tikai tad, ja SAP pieprasa pārbaudīt attiecīgo personas datu precizitāti), (ii) nav juridiska pamata, lai SAP apstrādātu jūsu personas datus, un jūs pieprasāt, lai SAP ierobežo jūsu personas datu tālāku apstrādi, (iii) uzņēmumam SAP vairs nevajag jūsu personas datus, taču jūs pieprasāt, lai SAP saglabā šos datus, lai izvirzītu prasību vai īstenotu likumīgās tiesības vai lai aizsargātos pret trešo pušu prasībām, vai (iv) gadījumā, ja iebilstat pret to, ka SAP apstrādā jūsu personas datus (pamatojoties uz SAP likumīgajām interesēm, kas tālāk minētas sadaļā B), kamēr ir nepieciešams pārskatīt, vai SAP ir dominējošas intereses vai juridisks pienākums veikt jūsu personas datu apstrādi.

Šādu pieprasījumu sūtiet uz adresi webmaster@sap.com.

Tiesības izteikt sūdzību. Ja domājat, ka SAP neapstrādā jūsu personas datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šeit vai piemērojamos EEZ datu aizsardzības likumos, varat jebkurā laikā iesniegt sūdzību tās EEZ valsts datu aizsardzības institūcijā, kurā dzīvojat, vai tās valsts datu aizsardzības institūcijā, kurā uzņēmumam SAP ir reģistrēta mītne.

Gadījumi, kad šo tīmekļa vietni izmanto bērni. Šī tīmekļa vietne nav paredzēta nevienam, kas jaunāks par 16 gadiem. Ja jums ir mazāk par 16 gadiem, jūs nevarēsit reģistrēties vai izmantot šo tīmekļa vietni.

Saites uz citam tīmekļa vietnēm. Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm (tas ir, tādām, kas nav SAP Group uzņēmumi). SAP neatbild par to tīmekļa vietņu, kas nav SAP uzņēmumu grupas uzņēmumu vietnes, konfidencialitātes aizsardzības pasākumiem un saturu. Tāpēc iesakām jums rūpīgi izlasīt šo citu vietņu paziņojumus par konfidencialitāti.

 

B. Kur SAP izmanto manus personas datus, pamatojoties uz likumu

Tālāk minētajos gadījumos uzņēmumam SAP ir atļauts apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu.

Pieprasīto preču un pakalpojumu nodrošināšana. Ja pasūtāt preces vai pakalpojumus no SAP, SAP izmantos personas datus, ko ievadāt pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapā (parasti jūsu vārds, (e-pasts) adrese, tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums un adrese, jūsu amata nosaukums un loma un, ja ir jāveic maksājums uzņēmumam SAP — kredītkartes numurs vai bankas rekvizīti), tikai lai apstrādātu jūsu pasūtījumu vai nodrošinātu pieprasītās preces vai pakalpojumu. Tas var ietvert nepieciešamo darbību veikšanu pirms līguma noslēgšanas, atbildēšanu uz jūsu saistītajiem jautājumiem, jūsu nodrošināšanu ar sūtīšanas un norēķinu informāciju un lai apstrādātu vai nodrošinātu klientu atsauksmes un atbalstu. Tas var ietvert arī saziņas datus, ko varat nosūtīt, izmantojot tērzēšanas funkciju vietnē SAP.com vai citās vietējās SAP tīmekļa vietnēs, saziņas veidlapās, e-pasta ziņojumos vai tālrunī. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti jēdziens “preces un pakalpojumi” ietver SAP tīmekļa pakalpojumus, piedāvājumus, diskusijas, totalizatorus, citu saturu, ar mārketingu nesaistītus informatīvos ziņojumus, tehnisko dokumentāciju, pamācības, apmācības un notikumus, kā arī piekļuvi tiem.

Ja piedalāties apmācībās, ko nodrošina SAP, SAP var arī izsekot jūsu panākumus mācībās, lai padarītu jums šo informāciju pieejamu. Turklāt mēs regulāri sazināmies pa e-pastu ar lietotājiem, kas abonē mūsu pakalpojumus, un mēs varam arī sazināties pa tālruni, lai atrisinātu klientu sūdzības vai izmeklētu aizdomīgas transakcijas. Varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai apstiprinātu, ka esat atvēris kontu, nosūtītu jums atgādinājumus par maksājumiem vai informāciju par izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos, kā arī citus ar likumu noteiktos paziņojumus un informāciju. Parasti lietotāji nevar atteikties no šīs saziņas, jo tā nav saistīta ar mārketingu, bet ir paredzēta tikai svarīgu biznesa attiecību veidošanai. Attiecībā uz tādas saziņas veidiem (piemēram, e-pasta ziņojumiem un tālruņa zvaniem), kas saistīta ar mārketingu, SAP (i) (ja tas ir noteikts ar likumu) nodrošina jums šādu informāciju tikai tad, ja esat to izvēlējies; (ii) nodrošina jums iespēju atteikties, ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt no mums mārketinga informāciju. Varat atteikties no šādas informācijas jebkurā laikā vietnē https://www.sap.com/latvia/profile/unsubscribe.html.

Atbilstības nodrošināšana. Uz SAP un tā produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem attiecas dažādu valstu eksporta likumi, tostarp (bet ne tikai) Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumi. Jūs apzināties, ka saskaņā ar šo valstu piemērojamajiem eksporta likumiem, noteiktajām tirdzniecības sankcijām un embargo SAP ir atbilstoši jārīkojas, lai struktūrvienībām, organizācijām un personām, kas iekļautas valstī spēkā esošajos to personu sarakstos, pret kurām ir noteiktas sankcijas, neļautu piekļūt konkrētiem produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas pieejami SAP tīmekļa vietnēs vai citos SAP kontrolētos piegādes kanālos. Tas var ietvert (i) visu lietotāja reģistrācijas datu, kā minēts šeit, un citas lietotāja norādītās informācijas, kas apliecina viņa identitāti, automatizētu pārbaudi attiecībā pret piemērojamās sankcionētās puses sarakstiem; (ii) šādu pārbaužu regulāru atkārtošanu, kad tiek atjaunināts sankcionētās puses saraksts vai kad lietotājs atjaunina savu informāciju; (iii) piekļuves bloķēšanu SAP pakalpojumiem un sistēmām potenciālas atbilstības gadījumā; un (iv) sazināšanos ar lietotāju, lai apstiprinātu viņa identitāti potenciālas atbilstības gadījumā.

Turklāt jūs apliecināt, ka jebkāda informācija, kas ir nepieciešama, lai izsekotu jūsu izvēles saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai izmantošanu vai mārketinga materiālu saņemšanu (tas ir, atkarībā no valsts, kurā darbojas attiecīgais SAP Group uzņēmums, vai nu esat skaidri piekritis vai atteicies no mārketinga materiālu saņemšanas), var tikt uzglabāta un SAP Group dalībnieki ar to var apmainīties tā, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību.

SAP likumīgās intereses. Katrs no tālāk minētajiem lietošanas gadījumiem veido SAP likumīgās intereses, lai apstrādātu vai izmantotu jūsu personas datus. Ja nepiekrītat šai pieejai, varat iebilst pret to, ka SAP apstrādā vai izmanto jūsu personas datus, kā minēts tālāk.

Anketas un aptaujas. SAP var jūs uzaicināt piedalīties anketu aizpildīšanā un aptaujās. Šīs anketas un aptaujas parasti ir izstrādātas tā, lai jūs varētu tās aizpildīt bez personas datiem. Ja jūs tomēr anketā vai aptaujā ievadāt personas datus, SAP var izmantot šos personas datus, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus.

Anonīmu datu kopu izveide. SAP var anonimizēt personas datus, kas iesniegti saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai izveidotu anonīmas datu kopas, ko pēc tam var izmantot, lai uzlabotu savus un savu filiāļu produktus un pakalpojumus.

Sarunu un tērzēšanu ierakstīšana kvalitātes uzlabošanas nolūkos. Tālruņa zvanu vai tērzēšanas sesiju gadījumā SAP var ierakstīt šādas sarunas (pirms tam sarunas laikā un pirms ieraksta sākuma jūs par to attiecīgi informējot) vai tērzēšanas sesijas, lai uzlabotu SAP pakalpojumu kvalitāti.

Lai jūs informētu par jaunumiem/lūgtu atsauksmes. Esošo biznesa attiecību ietvaros starp jums un SAP, SAP gadījumos, kur to atļauj vietējie likumi, var jūs informēt par saviem produktiem vai pakalpojumiem (ieskaitot vebinārus, seminārus vai pasākumus), kas ir līdzīgi vai saistīti ar šiem produktiem vai pakalpojumiem, ko esat jau iegādājies no SAP vai lietojat. Turklāt, ja esat apmeklējis SAP vebināru, semināru vai pasākumu vai iegādājies no SAP produktus vai pakalpojumus, SAP var ar jums sazināties, lai uzzinātu atsauksmes saistībā ar attiecīgā vebināra, semināra, pasākuma, produkta vai pakalpojuma uzlabošanu.

Tiesības iebilst. Jūs jebkurā laikā drīkstat iebilst pret to, ka SAP izmanto jūsu personas datus iepriekš minētajiem mērķiem, atceļot abonēšanu vietnē https://www.sap.com/latvia/profile/unsubscribe.html. Ja jūs tā rīkojaties, SAP pārtrauks jūsu personas datu izmantošanu iepriekš minētajiem mērķiem (t.i., saskaņā ar likumīgajām interesēm, kas noteiktas iepriekš) un noņems tos savās sistēmās, ja vien uzņēmumam SAP nav atļaujas izmantot šos personas datus citam nolūkam, kas noteikts šajā paziņojumā par konfidencialitāti, vai SAP nosaka un demonstrē pārliecinošas likumīgas intereses, lai turpinātu jūsu personas datu apstrādi. 

 

C. Kur SAP izmanto manus personas datus, pamatojoties uz manu piekrišanu

Tālāk minētajos gadījumos SAP izmantos jūsu personas datus, kā minēts tālāk, pēc tam, kad būsit devis savu iepriekšēju piekrišanu attiecīgām apstrādes darbībām. Tāpēc visa informācija attiecībā uz personas datu apstrādi ir saistīta ar vienu paziņojumu par piekrišanu, kas atrodas Piekrišanas resursu centrā. Ja atkārtoti atverat šo paziņojumu par konfidencialitāti pēc tam, kad esat jau sākotnēji devis vienu vai vairākas piekrišanas, jūs ne tikai redzēsit informāciju, kas saistīta ar šīm piešķirtajām piekrišanām, bet arī pilnu paziņojumu par konfidencialitāti.

Jaunumi par SAP produktiem un pakalpojumiem. Ievērojot attiecīgo nodrošinājumu un jūsu piekrišanu, SAP var izmantot jūsu vārdu, e-pasta un pasta adresi, tālruņa numuru, amata nosaukumu un pamatinformāciju par jūsu darba devēju (nosaukumu, adresi un darbības nozari), kā arī mijiedarbību profilu, pamatojoties uz iepriekšējām mijiedarbībām ar SAP (iepriekšējie pirkumi, dalība vebināros, semināros vai pasākumos vai (tīmekļa) pakalpojumu izmantošana — papildinformācija par šo tēmu ir atrodama rīkā TrustArc Consent Manager, kas ir parādīts attiecīgajā SAP tīmekļa vietnē), lai jūs saņemtu aktuālo informāciju par jaunāko produktu laišanu tirgū, programmatūras atjauninājumiem, programmatūras jauninājumiem, īpašajiem piedāvājumiem un citu informāciju par SAP programmatūru un pakalpojumiem (ieskaitot ar mārketingu saistītus informatīvos ziņojumus), kā arī par SAP pasākumiem un lai varētu parādīt atbilstošu saturu SAP tīmekļa vietnēs. Saistībā ar šīm mārketinga aktivitātēm SAP trešo personu sociālajiem tīkliem vai citiem tīmekļa piedāvājumiem (piemēram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vai Google) var nodrošināt lietotāja ID ar atsauces tagu, kur tad šī informācija tiek salāgota ar sociālo tīklu datiem vai pašu tīmekļa piedāvājumu datu bāzēm, lai parādītu jums atbilstošāku informāciju.

Lietotāju profilu izveide. SAP sniedz jums iespēju izmantot savus tīmekļa piedāvājumus, tostarp forumus, emuārus un tīklus (piemēram, SAP Community), kas saistīti ar šo tīmekļa vietni, kur jums ir jāreģistrējas un jāizveido lietotāja profils. Lietotāju profili nodrošina iespēju parādīt citiem lietotajiem jūsu personisko informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu vārdu, fotoattēlu, sociālo vietņu kontiem, pasta vai e-pasta adresi (vai abas), tālruņa numuru, interesēm, prasmēm un pamatinformāciju par jūsu uzņēmumu.

Šie profili var būt saistīti ar atsevišķu SAP tīmekļa piedāvājumu vai, ja tie ir izveidoti SAP Cloud Platform identitāšu autentifikācijas pakalpojumā, var sniegt iespēju piekļūt citiem SAP un/vai citu SAP grupas organizāciju tīmekļa piedāvājumiem (neatkarīgi no sniegtās piekrišanas, kas minēta tālāk sadaļā “Jūsu personas datu nodošana citiem SAP uzņēmumiem”). Tomēr vienmēr tā ir jūsu izvēle, kuru no šiem papildu tīmekļa piedāvājumiem izmantot, un jūsu personas dati tiek nosūtīti uz tiem tikai tad, kad pirmoreiz tiem piekļūstiet. Ņemiet vērā, ka bez jūsu piekrišanas, lai SAP veidotu šādus lietotāju profilus, SAP nevarēs jums piedāvāt šādus pakalpojumus gadījumos, kad jūsu piekrišana ir likumīga prasība, lai SAP varētu jums šādus pakalpojumus nodrošināt.

Jebkurā tīmekļa piedāvājumā papildus tam, ka tiek nodrošināta piekļuve, jūsu profils tiek izmantots, lai personalizētu mijiedarbību ar citiem lietotājiem (piemēram, ziņojumapmaiņu vai sekošanas funkcionalitāti), un SAP to izmanto, lai uzlabotu saziņas un sadarbības kvalitāti, izmantojot šos piedāvājumus, un lai SAP varētu nodrošināt spēļošanas elementus (spēļošana ir process, kurā jau esošos objektos, piemēram, tīmekļa vietnē, uzņēmuma lietojumprogrammā vai tiešsaistes sabiedrībā tiek integrēta spēles mehānika, lai rosinātu dalību, iesaistīšanos un uzticību). Vislielākajā mērā, ko atbalsta attiecīgais tīmekļa piedāvājums, varat izmantot attiecīgā tīmekļa piedāvājuma funkcionalitāti, lai noteiktu, kādu informāciju vēlaties kopīgot.

Īpašās personas datu kategorijas. Saistībā ar reģistrēšanos vai piekļuves nodrošināšanu pasākumam vai semināram SAP var lūgt informāciju par jūsu veselību, lai noskaidrotu, vai pasākumā nebūs kādas personas ar invaliditāti vai īpašu diētu, un tam laikus sagatavotos. Šādas informācijas izmantošanas pamata ir jūsu sniegtā piekrišana.

Ņemiet vērā — ja nenorādīsit informāciju par invaliditāti vai īpašu diētu, SAP nevarēs attiecīgi sagatavoties.

Pasākuma profilēšana. Ja reģistrējaties SAP pasākumam, semināram vai vebināram, SAP var kopīgot dalībnieku pamatinformāciju (jūsu vārdu, uzņēmumu un e-pasta adresi) ar citiem šī paša pasākuma, semināra vai vebināra dalībniekiem saziņas un ideju apmaiņas nolūkā.

Jūsu personas datu nodošana citiem SAP uzņēmumiem. SAP var pārsūtīt jūsu personas datus citām SAP grupas organizācijām. Pašreizējo SAP grupas organizāciju sarakstu var apskatīt šeit. Šādos gadījumos šīs organizācijas izmantos šos personas datus tādiem pašiem nolūkiem un ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā minēts iepriekš sadaļā C.

Jūsu personas datu nodošana citām trešajām pusēm. Pēc jūsu pieprasījuma, kā norādīts ar jūsu piekrišanu, SAP pārsūtīs jūsu reģistrācijas datus uz uzņēmumiem, kas minēti reģistrācijas lapā. Šie uzņēmumi izmantos jūsu reģistrācijas datus to dalībai pasākumā, un viņiem ir pienākums šos datus pēc pasākuma izdzēst. Ja uzņēmums domā izmantot jūsu datus kādam citam nolūkam, tas sazinās ar jums, lai paskaidrotu, kā un kādiem citiem nolūkiem tas izmantos jūsu personas datus.

Piešķirtās piekrišanas atsaukšana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šeit piešķirto piekrišanu, atceļot abonēšanu vietnē https://www.sap.com/latvia/profile/unsubscribe.html. Atsaukšanas gadījumā SAP vairs nepastrādās personas datus, uz ko attiecas šī piekrišana, ja vien šo apstrādi nepieprasa likums. Gadījumā, ja uzņēmumam SAP ir jāsaglabā jūsu personas dati juridiskiem nolūkiem, jūsu personas dati tiks norobežoti no tālākas apstrādes un uzglabāti tikai tik ilgi, cik to pieprasa likums. Taču jebkāda atsaukšana nav spēka uz iepriekš veiktām personas datu apstrādēm, ko veica SAP, līdz pat atsaukšanas brīdim. Turklāt, ja jūsu SAP piedāvājuma izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja piekrišana, SAP nevarēs (vairs) pēc atsaukšanas nodrošināt jums attiecīgo pakalpojumu (vai pakalpojumus, ja atsaucas piekrišanu, ka SAP izmanto jūsu profilu saskaņā ar SAP Cloud Platform identitāšu autentifikācijas pakalpojumu vairākiem SAP piedāvājumiem), piedāvājumu vai pasākumu.

 

D. Ar ASV saistīti nosacījumi

Gadījumos, kad uz SAP attiecas ASV prasības par konfidencialitātes aizsardzību, ir spēkā šādi nosacījumi:

Neizsekot. Jūsu pārlūkā var būt pieejama iespēja iestatīt preferenci “Neizsekot”. Ja vien nav minēts citādi, mūsu vietnēs netiek atbalstīti pieprasījumi “Neizsekot”. Taču jūs varat izvēlēties neakceptēt sīkfailus, mainot sava tīmekļa pārlūka atbilstošo iestatījumu vai izmantojot platformu TrustArc Consent Manager (ja tā ir pieejama), ja attiecīgajā tīmekļa vietnē ir saite uz šo platformu. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā, kad internetā apmeklējat noteiktas vietnes, un tiek izmantoti, lai identificētu jūsu datoru. Lūdzu, ņemiet vērā — ja nepieņemsit sīkfailus, iespējams, nevarēsit lietot mūsu vietnē noteiktas funkcijas un līdzekļus. Šī vietne neļauj trešajām personām iegūt informāciju par jums laika gaitā un darbībām dažādās vietnēs. 

Prasības par bērnu konfidencialitātes aizsardzību. Mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumus nav paredzēts lietot personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu. Ja esat vecāks vai aizbildnis un uzskatāt, ka, iespējams, esam ievākuši informāciju par bērnu, sazinieties pa e-pasta adresi: privacy@sap.com.

 

E. Ar Krieviju saistīti nosacījumi

Tālāk minētais attiecas uz lietotājiem, kas ir Krievijas Federācijas pastāvīgie iedzīvotāji.

Šeit minētos pakalpojumus nav paredzēts lietot Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas ir Krievijas pastāvīgie iedzīvotāji. Ja esat Krievijas pilsonis un dzīvojat Krievijā, ar šo jums paziņojam, ka jūs uzņematies vienpersonisku risku un atbildību par visiem personas datiem, kurus norādīsit pakalpojumos; jūs nepārprotami piekrītat, ka SAP var vākt jūsu personas datus un var šos datus apstrādāt Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs, kā arī jūs nepārprotami piekrītat, ka SAP neuzņemas nekādu atbildību par iespējamu Krievijas Federācijas likumu neievērošanu.

 

F. Ar Brazīliju saistīti nosacījumi

Tālāk minētais attiecas uz lietotājiem, kas ir Brazīlijas pastāvīgie iedzīvotāji.

Brazīlijas likums atļauj uzņēmumiem nosūtīt potenciālajiem klientiem e-pasta ziņojumus ar nosacījumu, ka ir iekļauts atteikšanās mehānisms un saite uz paziņojumu par konfidencialitāti. 

 

Pārskatīts un publicēts 2019. gada 1. jūlijā

Atpakaļ uz sākumu