Skip to Content
צור קשר

ניהול כספים לעסקים דיגיטליים

התאם את העסק למודלים עסקיים עדכניים ודיגיטליים וזכה ליתרון תחרותי עם מערכות ניהול הכספים והחשבונאות של SAP. הפתרונות שלנו זמינים להתקנה באתר הלקוח או בענן ותומכים בתכנון וניתוח כספי, תהליכי סוף תקופה, ניהול גזברות וסיכון, ניהול כספים וממשל, סיכון וציות. אנחנו יכולים לעזור כבר היום למנהלי כספים בכל סוגי הארגונים להכין את העסק שלהם לעתיד.

סרטון: גלה את SAP S/4HANA Finance

להצגת פתרונות ניהול הכספים שלנו

Previous

תכנון וניתוח פיננסיים 

 • פיתוח אסטרטגי והוצאתו לפועל  
 • תכנון, תקצוב וחיזוי      
 • ניהול רווחיות ועלויות  
 • מעקב ודיווח
 • חשבונאות       
 • סוף תקופה – ישות     
 • סוף תקופה – ארגון    
 • דיווח וגילוי      
 • פיקוח על תהליכי סוף תקופה

ניהול גזברות וסיכון

 • תשלומים ותקשורת עם הבנק
 • ניהול תזרים מזומנים ונזילות
 • ניהול חוב והשקעה
 • ניהול סיכון כספים        
 • ניהול סיכון סחורות
Next
Previous

פעילות כספית

 • ניהול חשבונות חייבים
 • ניהול חיוב
 • ניהול הוצאות נסיעה
 • ניהול נדל"ן
 • שירותי כספים משותפים

ניהול הסיכון והציות בארגון

 • ניהול הסיכון בארגון
 • ניהול בקרות וציות    
 • ניהול סחר בינלאומי
 • ניהול הונאות
 • ניהול ביקורת
Next

קרא מה מספרים הלקוחות שלנו

image
למד איך לקוחות נוספים משתמשים בפתרונות ניהול הכספים של SAP. להצגת כל סיפורי הלקוחות.

מבט על SAP: כלים חדשים לניהול כספים

Previous

כלי ניבוי לניהול גזברות

הבטח כי מחלקת הגזברות בארגון מנצלת היטב את עושר המידע שהביא איתו עידן הביג דאטה בעזרת כלי הניבוי שלנו לניהול כספים. השתמש בכלים האלה כדי לשפר את  איכות התחזיות העסקיות והכספיות, למזער חשיפה לסיכונים בשווקי העולם ולשפר באופן כללי את ניהול תזרים המזומנים והנזילות.

איחוד עסקאות וניתוח כספי

בעזרת SAP S/4HANA Finance תוכל להתחיל עם מספרים במקום לרדוף אחריהם. התוכנה לעיבוד נתונים בזיכרון מאחד את ניהול העסקאות והניתוח הכספי לתהליך מאוחד ויעיל. התחבר בזמן אמת אל מערכות של SAP ויצרנים אחרים ואחד בין הדיווח והפעילות העסקיים.

AribaPay עדכנה את ניהול החיוב

הידעת כי יותר מ-60% מהתשלומים של עסקים לעסקים (B2B) בארה"ב עדיין נעשים באמצעות המחאות? משימתה של AribaPay היא לשנות את המצב הקיים ולהחליפו בתשלומים אלקטרוניים שמפחיתים את הסיכון להונאה והופכים את ניהול חשבונות חייבים וזכאים לפשוט ומהיר יותר.

Next
Back to top