Skip to Content

רכישה ורשתות

מזער עלויות והגדל רווחים בעזרת פרקטיקות מיקור אסטרטגי לעלייה באיכות ובתאימות

שפר את זרימת תהליכי הרכישה שלך – תוך צמצום סיכונים – באמצעות תזרימי אישור אוטומטיים התומכים בשיתוף פעולה יעיל עם ספקים. שפר ניהול חוזים וספקים באמצעות ניהול וניתוח הוצאות ממוקדות.

פתור את צורכי הרכישה הייחודיים עבורך

קבל את העובדות

66%

צמצום מספר השלבים בתהליך תשלום החשבונית.

נתוני לקוחות American Eagle

75%

צמצום בזמן עיבוד הזמנות רכש.

נתוני לקוחות JM Family Enterprises

65%

אוטומציה של שורות הזמנת רכש.

נתוני לקוחות Clariant

ראה כיצד לקוחות מצליחים עם SAP Ariba

Previous Next

תהליכי P2P זורמים עם פתרונות SAP Ariba

ראה כיצד JPMorgan Chase מקלה על שיתוף פעולה ומעבדת רכישות באופן אוטומטי, ובכך מגבירה תאימות לחוזה.

רכישה פשוטה הרבה יותר עם SAP Ariba

גלה כיצד תהליכים מתוקננים מסייעים לקבוצת Nexans לקבל תצוגה מאוחדת על תהליכי רכישה אלקטרונית ולהגדיל את ערך הספקים.

קיצור תהליך הזמנת הרכש משבועות לשעות עם Ariba Network

שמע כיצד יעילויות רכישה אוטומטיות סייעו ל-Dole לקצץ את תהליך הזמנת הרכש שלה מ-16 ימים לשעות בודדות.

שנה את פרקטיקות הרכישה באמצעות הטכנולוגיה

Previous Next

הגבר יעילות ברחבי התהליך מניתוח לתשלום ותמוך במטרות העסקיות שלך באמצעות פרקטיקות הרכישה הטובות בתחומן.

קבל את החדשות והמגמות האחרונות ממומחים

Back to top

Call me now