Skip to Content

רכישה ורשתות

מזער עלויות והגדל רווחים בעזרת פרקטיקות רכישה אסטרטגית

שפר את זרימת תהליכי הרכישה שלך – תוך צמצום סיכונים – באמצעות תזרימי אישור אוטומטיים התומכים בשיתוף פעולה יעיל עם ספקים. שפר ניהול חוזים וספקים באמצעות ניהול וניתוח הוצאות ממוקדות.

פתור את צורכי הרכישה הייחודיים עבורך

קבל את העובדות

66%

צמצום מספר השלבים בתהליך תשלום החשבונית.

נתוני לקוחות American Eagle

75%

צמצום בזמן עיבוד הזמנות רכש.

נתוני לקוחות JM Family Enterprises

65%

אוטומציה של שורות הזמנת רכש.

נתוני לקוחות Clariant

ראה כיצד לקוחות מצליחים עם SAP Ariba

Previous Next

זיהוי ספקי מפתח ועמידה ביעדי גיוון

גלה כיצד Johnson & Johnson עומדת ביעד גיוון הספקים שלה באמצעות זיהוי ספקי מפתח ויצירת שותפויות ברחבי העסק. 

מתהליכים ידניים שונים לדיגיטליזציה

עם חטיבות וקניינים רבים, PVH צריכה לפשט את תהליך הרכש כדי שיהיה מהיר ויעיל יותר. גלה כיצד SAP Ariba נותנת ל-PVH נראות לכל הוהצאות שלה. 

הובלת תהליכים מתוקננים חכמים יותר

גלה כיצד Circle K מקצצת בזמני התהליכים ומשפרת תאימות באמצעות ניהול מרוכז של מיקור, הוצאות וחוזים.  

גלה כיצד CPO מובילים מצטיינים ברכישה

Previous Next

גלה תהליכים מייעלי עבודה לשיפור ביצועים ופעולות רכישה, ואת אסטרטגיות וטקטיקות הניהול המאפשרות ל-CPO המובילים להפיק את המיטב מהצוותים שלהם.

קבל את החדשות והמגמות האחרונות ממומחים

Back to top