דלג לתוכן

הצהרת הפרטיות של SAP


תקף מתאריך: 22 באפריל, 2021

הצהרת הפרטיות של SAP

הגנה על פרטיות היחיד חיונית לעתיד העסקים. יצרנו את הצהרת הפרטיות להלן כדי להדגים את התחייבותנו האיתנה לזכותו של היחיד להגנה על נתונים ולפרטיות. הצהרת פרטיות זו מתווה כיצד אנחנו מטפלים במידע שעשוי לשמש לזיהוי ישיר או עקיף של אדם.

א. מידע כללי

מיהו בקר הנתונים? בקר הנתונים של www.sap.com הוא [SAP ישראל בע"מ], [רחוב אלי הורוביץ 14, רעננה, 43665, ישראל] (SAP). כאשר טופס הרשמה מוצג באתר זה, בקר הנתונים עשוי להשתנות בהתאם להצעה בפועל או המטרה של איסוף הנתונים, אבל בכל מקרה הוא מוצג בהצהרת הפרטיות של אותו טופס הרשמה. ניתן ליצור קשר עם קצין הגנת הנתונים של קבוצת SAP ב-privacy@sap.com.

 

אילו נתונים אישיים חברת SAP אוספת? כאשר אתה מבקר באתרי אינטרנט של SAP, חברת SAP מאחסנת מידע מסוים לגבי הדפדפן, מערכת ההפעלה וכתובת ה-IP שלך.

 

אם תשתמש בטופס הרשמה, SAP תאסוף את המידע שתספק ל-SAP, המכיל את השם הפרטי ושם המשפחה שלך, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, מיקום (מדינה, מחוז, עיר), שם חברה, שם משרה/תפקיד, מחלקה ותפקיד, קשרים נוכחיים ל-SAP והענף של החברה שלך. אם תספק מספר כרטיס אשראי או פרטי חשבון בנק כדי להזמין טובין או שירותים מ-SAP, חברת SAP תאסוף את המידע הזה כדי לעבד את התשלום עבור הטובין או השירותים המבוקשים.

 

מדוע SAP צריכה את הנתונים האישיים שלך? חברת SAP צריכה את הנתונים האישיים שלך כדי לספק לך גישה לאתר זה; כדי לספק כל טובין או שירותים שהוזמנו; וכדי לעמוד בהתחייבויות חוקיות, ובכלל זה בדיקות הדרושות על-ידי חוקי הייצוא החלים.  ניתן למצוא מידע נוסף על הסיבות שבגללן SAP צריכה את הנתונים האישיים שלך במקטע ב' (למטה) במקרה שהשימוש של SAP בנתונים האישיים שלך מבוסס על הרשאה הקבועה בחוק. ניתן למצוא מידע נוסף על הסיבות שבגללן SAP צריכה את הנתונים האישיים שלך במקטע ג' (למטה) במקרה שהשימוש של SAP בנתונים האישיים שלך מבוסס על הסכמתך. אם השימוש של SAP בנתונים האישיים שלך מבוסס על הסכמה, ניתן למצוא את המידע בהצהרת פרטיות זאת לגבי הצהרות ההסכמה התואמות לסוגים מסוימים של שימושים בנתונים אישיים גם ב-מרכז משאבים של הסכמה.  באופן כללי, ועל אף שמסירת נתונים אישיים היא על בסיס התנדבותי, ייתכן ש-SAP לא תוכל לבצע או למלא את בקשתך בלעדיהם. למשל, ייתכן ש-SAP תצטרך את הנתונים האישיים שלך כדי לעבד הזמנה שביצעת או כדי לספק לך גישה להצעת רשת שביקשת. במקרים אלה, SAP לא יכולה למלא את בקשתך ללא נתונים אישיים מסוימים.

 

שים לב שבאפשרותך להזמין טובין או שירותים בלי לספק הסכמה לפעולות שיווק נוספות של SAP.

 

מאילו סוגים של גורמי צד שלישי SAP משיגה נתונים אישיים?  במרבית המקרים SAP אוספת נתונים אישיים ממך.  ייתכן ש-SAP תשיג נתונים אישיים מגורם צד שלישי, אם החוק הלאומי החל מאפשר ל-SAP לעשות זאת.  SAP תתייחס לנתונים אישיים אלה בהתאם להצהרת פרטיות זאת, בנוסף לכל הגבלה נוספת שנכפית על-ידי הצד השלישי שסיפק ל-SAP את הנתונים או על-ידי החוק הלאומי החל. מקורות צד שלישי אלה כוללים:

 • פעולות עסקיות של SAP ו/או קבוצת SAP עם המעסיק שלך
 • גורמי צד שלישי שהנחית לשתף את הנתונים האישיים שלך עם SAP.

 

למשך כמה זמן SAP תאחסן את הנתונים האישיים שלי? SAP תאחסן את הנתונים האישיים שלך רק למשך הזמן הדרוש:

 • כדי להפוך את הטובין והשירותים שביקשת לזמינים עבורך, ובכלל זה שימוש באתר sap.com.
 • כדי ש-SAP תעמוד בהתחייבויות הקבועות בחוק, הנובעות בין היתר מחוקי הייצור החלים.
 • עד שתביע התנגדות לשימוש מסוג זה על-ידי SAP, אם השימוש של SAP בנתונים האישיים שלך מבוסס על אינטרס עסקי לגיטימי של SAP, כפי שמצוין בהמשך בהצהרת פרטיות זאת.
 • עד שתבטל את ההסכמה שהענקת בהצהרת פרטיות זאת, אם SAP מעבדת את הנתונים האישיים שלך על בסיס הסכמתך

SAP תשמור גם את הנתונים האישיים שלך לתקופות נוספות אם הדבר נדרש על-ידי חוק חובה לשמירת הנתונים שלך לתקופה ארוכה יותר או כאשר הנתונים האישיים שלך נדרשים עבור SAP כדי לטעון או להתגונן כנגד תביעות משפטיות. SAP תשמור את הנתונים האישיים שלך עד לסוף תקופת השמירה הרלוונטית או עד שהתביעות הנידונות יוסדרו.

 

מי יקבל את הנתונים האישיים שלך והיכן הם יעובדו? הנתונים האישיים שלך יועברו לקטגוריות הבאות של גורמי צד שלישי לשם עיבוד:

 • חברות השייכות לקבוצת SAP
 • ספקי שירות של צד שלישי; לדוגמה לשירותי ייעוץ ושירותים קשורים נוספים אחרים, עבור האספקה של אתר האינטרנט או שיגור עלון חדשות.

כחלק מקבוצה גלובלית של חברות הפועלות באופן בינלאומי, ל-SAP יש חברות מסונפות (“קבוצת SAP”) וספקי שירות צד שלישי מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) או מאזור עם הגבלה חוקית על העברות נתונים בינלאומיות והיא תעביר את הנתונים האישיים שלך למדינות שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי. אם העברות אלה הן למדינה שעבורה נציבות האיחוד האירופי לא הוציאה החלטת הלימות, SAP משתמשת בסעיפים החוזיים התקניים של האיחוד האירופי כדי לדרוש באופן חוזי רמת הגנת נתונים שעולה בקנה אחד עם הרמה באזור הכלכלי האירופי. באפשרותך לקבל עותק (שנערך כדי להסיר מידע מסחרי או מידע שאינו רלוונטי) של סעיפים חוזיים סטנדרטיים אלו על-ידי שליחת בקשה לכתובת privacy@sap.com. באפשרותך גם לקבל מידע נוסף מהנציבות האירופית לגבי הממד הבינלאומי של הגנה על נתונים כאן.

 

מהן הזכויות שלך להגנה על נתונים?

 

באפשרותך לבקש מ-SAP בכל עת גישה למידע לגבי נתוניך האישיים שאותם היא מעבדת, כמו גם לבקש תיקון או מחיקה של נתונים אישיים. עם זאת, שים לב ש-SAP יכולה למחוק או תמחק את הנתונים האישיים שלך רק אם אין חובה הקבועה בחוק או זכות גוברת של SAP לשמור אותם. בנוסף, שים לב לכך שאם אתה מבקש ש-SAP תמחק את הנתונים האישיים שלך, לא תוכל להמשיך להשתמש באף שירות של SAP הדורש את השימוש של SAP בנתונים האישיים.

 

אם SAP משתמשת בנתונים האישיים שלך על בסיס הסכמה או לפי חוזה איתך, אתה יכול גם לבקש מ-SAP עותק של הנתונים האישיים שסיפקת ל-SAP.  במקרה זה, צור קשר דרך כתובת הדואר האלקטרוני למטה וציין את המידע או את פעילויות העיבוד שאליהם בקשתך מתייחסת, את הפורמט בו תרצה לקבל את המידע הזה, והאם יש לשלוח את הנתונים האישיים אליך או לנמען אחר. SAP תשקול את בקשתך בקפידה ותדון איתך בדרך הטובה ביותר למלא אותה.

 

יתר על כן, אתה יכול לבקש מ-SAP ש-SAP תגביל כל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך בכל אחד מהאירועים הבאים: (א) אתה מצהיר שהנתונים האישיים שיש ל-SAP אודותיך אינם נכונים, בכפוף לזמן שבו SAP דורשת לבדוק את הדיוק של הנתונים האישיים הרלוונטיים, (ב) אין בסיס חוקי לכך ש-SAP תעבד את הנתונים האישיים שלך ואתה דורש ש-SAP תגביל עיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך, (ג) SAP כבר לא צריכה את הנתונים האישיים שלך אבל אתה מצהיר שאתה דורש מ-SAP לשמור נתונים כאלה על מנת לטעון או לפעול לפי זכויות חוקיות או להתגונן מפני טענות של צד שלישי או (ד) במקרה שאתה מתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלך על-ידי SAP בהתבסס על האינטרס הלגיטימי של SAP (כפי שמפורט למטה תחת סעיף ב'), בכפוף לזמן הדרוש ל-SAP כדי לקבוע האם ל-SAP יש עניין גובר או חובה חוקית בעיבוד הנתונים האישיים שלך.

 

עם זאת, שים לב ש-SAP יכולה למחוק או תמחק את הנתונים האישיים שלך רק אם אין חובה הקבועה בחוק או זכות גוברת של SAP לשמור אותם. בנוסף, שים לב לכך שאם אתה מבקש ש-SAP תמחק את הנתונים האישיים שלך, אתה לא תוכל להשתמש באף שירות של SAP הדורש את השימוש של SAP בנתונים האישיים.

 

כיצד באפשרותך לממש את זכויות ההגנה על נתונים שלך? הפנה כל בקשה לממש את זכויותיך לכתובת webmaster@sap.com.

 

כיצד SAP תאמת בקשות למימוש זכויות הגנה על נתונים?  SAP תנקוט צעדים כדי לוודא שהיא מאמתת את זהותך ברמת ודאות סבירה לפני שהיא תעבד את זכויות ההגנה על נתונים שברצונך לממש.  כאשר הדבר אפשרי, SAP תבצע התאמה של נתונים אישיים שסופקו על-ידך במהלך הגשת בקשה למימוש זכויותיך עם מידע שכבר מתוחזק על-ידי SAP. פעולה זאת עשויה לכלול התאמת שתי נקודות נתונים או יותר שסיפקת במהלך הגשת בקשה עם שתי נקודות נתונים או יותר שכבר מתוחזקות על-ידי SAP. 

 

SAP תסרב לעבד בקשות מופרזות או לא מבוססות במובהק, בקשות למטרות הונאה או בקשות שאינן דרושות על-ידי החוק המקומי.

 

הזכות להגיש תלונה. אם אתה מאמין ש-SAP לא מעבדת את הנתונים האישיים שלך בהתאם לדרישות המפורטות בהצהרת פרטיות זאת או תחת חוקי הגנת הנתונים החלים להגנת פרטיות, אתה יכול להגיש בכל עת תלונה לרשות הגנת הנתונים של מדינת האזור הכלכלי האירופי שבה אתה מגורר או לרשות הגנת הנתונים של המדינה שבה SAP רשומה.

 

האם אני יכול להשתמש בטובין ובשירותים של SAP אם אני ילד או קטין?

 

ילדים. באופן כללי, האתרים והשירותים המקוונים של SAP לא מוכוונים למשתמשים מתחת לגיל 16 או לגיל המינימום המקביל בתחום השיפוט הרלוונטי. אם גילך נמוך מ-16 אינך יכול להירשם לאתרים או שירותים מקוונים אלה ולהשתמש בהם.

ב. עיבוד בהתאם להרשאה הקבועה בחוק

מדוע SAP צריכה להשתמש בנתונים האישיים שלי ומה הבסיס החוקי לשימוש זה על-ידי SAP?

 

עיבוד לצורך מילוי התחייבויות חוזיות. חברת SAP צריכה את הנתונים האישיים שלך כדי לספק טובין או שירותים שהזמנת תחת חוזה בינך לבין SAP, כדי ליצור חוזה עבור טובין או שירותים בינך לבין SAP או כדי לשלוח לך חשבוניות עבור טובין או שירותים שהוזמנו. SAP מעבדת נתונים אישיים כדי לקיים התחייבויות חוזיות בכפוף לסעיף 6(1), סעיף משנה b או בכפוף לסעיף המקביל תחת חוקים לאומיים אחרים, כאשר רלוונטי.

 

עיבוד כאשר הדבר דרוש למילוי התחייבויותיה החוזיות של SAP כולל תגובה לשאילתות הקשורות שלך, עיבוד המשוב שלך או אספקת תמיכה. הליכים אלה יכולים לכלול גם נתוני שיחה שאתה עשוי ליזום או לאפשר, כגון דרך פונקציונאליות צ'אט באתר SAP.com או נוכחות רשת מקומית אחרת של SAP, דרך טופסי יצירת קשר, הודעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון. בהצהרת פרטיות זו, "טובין ושירותים" כוללים גישה לשירותים, הצעות, תחרויות, הגרלות, תוכן אחר, עלוני חדשות שאינם קשורים לשיווק, ניירות לבנים, ערכות לימוד, הכשרות ואירועים של SAP ברשת.

 

יתר על כן, חברת SAP מתקשרת באופן קבוע עם משתמשים המנויים לשירותים שלה באמצעות דוא"ל, ובנוסף תתקשר באמצעות הטלפון כדי לפתור תלונות שלך או של לקוחות אחרים או כדי לחקור תנועות חשודות.

 

חברת SAP תשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לאשר את פתיחת החשבון שלך, כדי לשלוח לך הודעות על תשלומים, כדי לשלוח לך מידע על שינויים במוצרים ובשירותים שלה וכדי לשלוח הודעות וגילויים אחרים כפי שנדרש על-פי חוק. באופן כללי, משתמשים לא יכולים לבטל את ההצטרפות לדרכי תקשורת אלה מכיוון שהן דרושות למערכת היחסים העסקית הרלוונטית, וטבען אינו קשור לפעולת שיווקיות.

 

עבור סוגי תקשורת הקשורים לשיווק, כגון הודעות דוא"ל ושיחות טלפון, SAP (א) תספק לך מידע מסוג זה רק לאחר שתאשר הצטרפות, אם הדבר דרוש בחוק, ו(ב) תספק לך את האפשרות לבטל את ההצטרפות אם אינך מעוניין לקבל מאתנו תקשורת נוספת הקשורה לשיווק. באפשרותך גם לבטל בכל עת את ההצטרפות לתקשורת הקשורה לשיווק באמצעות עדכון העדפה.

 

עיבוד לשם הבטחת תאימות. SAP ומוצריה, הטכנולוגיות והשירותים שלה כפופים לחוקי ייצוא של מדינות שונות, כולל, ללא הגבלה, חוקי הייצוא של האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, ושל ארצות הברית של אמריקה. הנך מכיר בכך שבעקבות חוקי הייצוא הישימים, סנקציות וחרמות על מסחר המונפקים על ידי מדינות אלו, SAP נדרשת לנקוט בצעדים על מנת למנוע מישויות, ארגונים וגורמים הרשומים ברשימת גופים מוחרמים המונפקת על ידי הממשלה לגשת למוצרים, טכנולוגיות ושירותים מסוימים דרך אתרי SAP או ערוצי אספקה אחרים המבוקרים על ידי SAP. הליכים אלה עשויים לכלול (א) בדיקות אוטומטיות של כל נתוני הרשמת משתמשים כפי שמפורט להלן ומידע אחר שמשתמש מספק בנוגע לזהות שלו או שלה לעומת רשימות הגופים המוחרמים החלות; (2) חזרה קבועה על בדיקות אלה בכל פעם שרשימת גופים מוחרמים מתעדכנת או כאשר משתמש מעדכן את המידע שלו או שלה; (ג) חסימת גישה לשירותים והמערכות של SAP במקרה של התאמה פוטנציאלית, וגם (ד) יצירת קשר עם משתמש כדי לאשר את הזהות שלו או שלה במקרה של התאמה פוטנציאלית. כל שימוש מסוג זה בנתונים האישיים שלך מבוסס על ההרשאה לעבד נתונים אישיים כדי לעמוד בהתחייבויות הקבועות בחוק (סעיף 6 פסקה 1 סעיף משנה c של GDPR או הסעיפים המקבילים תחת חוקים לאומיים אחרים, כאשר רלוונטי) והאינטרס הלגיטימי של SAP (סעיף 6 פסקה 1 סעיף משנה f של GDPR או בכפוף לסעיפים המקבילים תחת חוקים לאומיים אחרים, כאשר רלוונטי).

 

יתר על כן, אתה מכיר בכך שמידע הנדרש כדי לעקוב אחר הבחירות שלך בנוגע לפרטיות נתונים והגנה עליהם עבור עיבוד הנתונים האישיים שלך, או עבור קבלת חומרים שיווקיים (כלומר, כתלות במדינה בה החברה הרלוונטיות מקבוצת SAP פועלת והאם הסכמת באופן מפורש או ביטלת את הצטרפותך לקבלת חומרים שיווקיים) עשוי להיות מועבר בין חברים בקבוצת SAP בעת הצורך כדי להבטיח תאימות.

 

עיבוד בהתבסס על אינטרס לגיטימי של SAP. חברת SAP יכולה להשתמש בנתונים האישיים שלך על בסיס האינטרס הלגיטימי שלה (סעיף 6 1 סעיף משנה f של GDPR או בכפוף לסעיף מקביל תחת חוקים לאומיים אחרים, כאשר רלוונטי) כדלהלן:

 • הונאה ותביעות משפטיות.  במידת הצורך, SAP תשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות מניעת פעילויות פליליות או העמדה לדין בגין פעילויות פליליות כגון הונאה וכדי להגיש תביעות משפטיות או להתגונן כנגדן.
 • שאלונים וסקרים. SAP עשויה להזמין אותך להשתתף בשאלונים וסקרים. שאלונים וסקרים אלה בדרך כלל יעוצבו כך שניתן לענות עליהם ללא נתונים שמאפשרים לזהות אותך. אם בכל זאת תזין נתונים מסוג זה בשאלון או בסקר, SAP תשתמש בנתונים אישיים אלה כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלה.
 • ביצועי חוזה. אם אתה רוכש או מתכוון לרכוש טובין או שירותים מ-SAP בשם לקוח עסקי, או אחרת להיות איש הקשר הממונה על הקשרים העסקיים בין הלקוח העסקי ("איש קשר אצל לקוח") ו-SAP, חברת SAP תשתמש בנתונים האישיים שלך למטרה זאת. ובכלל זאת, למען הסר ספק, צעדים הדרושים ליצירת המערכת יחסים העסקית הרלוונטית. במקרה שאיש קשר קיים אצל הלקוח מיידע את SAP שאתה המחליף שלו, מנקודת הזמן של הודעה זאת SAP תחשיב אותך כאיש הקשר הרלוונטי אצל הלקוח עבור הלקוח התואם עד שתביע התנגדות כמפורט למטה.
 • יצירת סטים אנונימיים של נתונים. חברת SAP תהפוך נתונים אישיים שסופקו תחת הצהרת פרטיות זו לאנונימיים כדי ליצור סטי נתונים אנונימיים, בהם ייעשה שימוש כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלה ושל החברות המסונפות שלה.
 • תוכן מותאם אישית. אם תאשר הצטרפות לקבלת תקשורת שיווקית, כגון ולרבות עלוני חדשות, עלוני מידע או ניירות לבנים מ-SAP, חברת SAP תאסוף ותאחסן את פרטי האינטראקציה שלך עם תוכן מסוג זה כדי לעזור ביצירה, פיתוח, תפעול, אספקה ושיפור של התקשורת שלנו איתך.  מידע זה נצבר ומטרתו לעזור ל-SAP לספק מידע שימושי יותר וכדי להבין מהם התכנים המעניינים ביותר עבורך.
 • הקלטות למטרות שיפור איכות. במקרה של שיחות טלפון או שיחות צ'אט, SAP עשויה לתעד שיחות (לאחר שתודיע לך בהתאם במהלך השיחה ולפני שההקלטה מתחילה) או שיחות צ'אט אלה על מנת לשפר את איכות השירותים של SAP.
 • על מנת לעדכן אותך או כדי לבקש משוב. כחלק ממערכת יחסים עסקית קיימת בינך לבין SAP, חברת SAP עשויה ליידע אותך, כשהדבר מותר בהתאם לחוקים המקומיים, בנוגע למוצרים או שירותים שלה (לרבות סמינרים ברשת, סמינרים ואירועים) שדומים או קשורים למוצרים ושירותים שכבר רכשת או עשית בהם שימוש דרך SAP. יתר על כן, אם אתה משתתף בסמינר ברשת, בסמינר או באירוע של SAP, מוריד או מציג ניירות לבנים, עלוני חדשות, סרטוני וידיאו או גרסאות ניסיון ללא תשלום של תוכנה או רוכש מוצרים או שירותים מ-SAP, חברת SAP עשויה ליצור איתך קשר לשם קבלת משוב ביחס לשיפור של החומר, המוצר או השירות הרלוונטיים.

הזכות להתנגד. באפשרותך להתנגד בכל עת לשימוש של SAP בנתונים האישיים שלך כפי שהוגדר בסעיף זה על-ידי עדכון העדפה. במקרה כזה, SAP תבחן בקפידה את ההתנגדות שלך ותפסיק שימוש נוסף במידע הרלוונטי, בתנאי של-SAP יש עילה לגיטימית ומשכנעת להמשך השימוש במידע ועילה זאת עוקפת את ההתנגדות שלך, או אם המידע דרוש ל-SAP עבור הביסוס המימוש או ההגנה כנגד תביעות משפטיות.

עיבוד תחת חוקים לאומיים חלים. אם החוק הלאומי החל מאפשר ל-SAP לעשות זאת, SAP תשתמש במידע עליך למטרה עסקית, שחלק ממנו הוא נתונים אישיים:

 • כדי לתכנן ולארח אירועים
 • כדי לארח פורומים מקוונים או סמינרים באינטרנט
 • למטרות שיווק, למשל כדי לעדכן אותך לגבי המוצרים והשירותים העדכניים ביותר של SAP ולגבי אירועים קרובים
 • כדי ליצור איתך קשר על מנת לדון בעניין שלך בשירותים והצעות של SAP
 • כדי לעזור ל-SAP ליצור, לפתח, לתפעל, לספק ולשפר שירותים, מוצרים, תוכן ופרסום של SAP וכדי לשפר, לשדרג או להרחיב את השירות או ההתקן שבבעלות SAP, מיוצר על-ידי SAP או עבורה או שבשליטת SAP
 • כדי לספק לך יותר מידע מותאם אישית
 • למניעת הפסד
 • למטרות אבטחת חשבון ורשת
 • למטרות פנימיות כגון ביקורת, ניתוח ומחקר לשיפור מוצרים או שירותים של SAP
 • כדי לאמת את הזהות שלך ולקבוע שירותים מתאימים
 • זיהוי אירועי אבטחה, הגנה כנגד פעילות זדונית, מטעה, לא חוקית או למטרות הונאה, והעמדה לדין של האחראים לפעילות זאת
 • ניפוי שגיאות לזיהוי ותיקון שגיאות שפוגעות בפונקציונאליות קיימת או מיועדת
 • ביצוע מחקר פנימי עבור פיתוח טכנולוגיות והדגמה
 • ביצוע פעילויות כדי לאמת או לתחזק את האיכות או הבטיחות של שירות או התקן שנמצאים בבעלות חברת SAP, מיוצרים על-ידה או עבורה או נמצאים בשליטתה.

ד. קובצי Cookie וכלים דומים

מידע שנאסף על-ידי קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וכל שימוש במידע מסוג זה מתואר בהרחבה בהצהרה בנושא קובצי Cookie של SAP.  באפשרותך לממש את ההעדפות שלך לקובצי Cookie באופן המפורט בהצהרה בנושא קובצי Cookie של SAP בקישור "העדפות קובצי Cookie" בכותרת התחתונה של SAP.com homepage

ה. תנאים ייחודיים נוספים למדינה ואזור

היכן ש-SAP כפופה לדרישות פרטיות מסוימות בארה"ב, הבא גם חל:

 

פרטיות של ילדים בארה"ב. SAP לא אוספת ביודעין את הנתונים האישיים של ילדים שגילם נמוך מ-13.  אם הנך הורה או אפוטרופוס ואתה מאמין ש-SAP אספה מידע אודות ילד, צור קשר עם SAP כפי שמתואר בהצהרת הפרטיות.  SAP תנקוט צעדים למחיקת המידע בהקדם האפשרי.  בהינתן שאתרי האינטרנט והשירותים המקוונים של SAP אינם מוכוונים למשתמשים מתחת לגיל 16, ובהתאם לדרישות הגילוי של CCPA, ‏SAP לא מוכרת את הנתונים האישיים של כל קטין מתחת לגיל 16.

 

היכן ש-SAP כפופה לדרישות פרטיות מסוימות בארה"ב במדינת קליפורניה, הבא גם חל:

 

אל תעקוב. הדפדפן שלך עשוי לאפשר לך להגדיר את ההעדפה "אל תעקוב". אלא אם הוצהר אחרת, האתרים שלנו לא מכבדים בקשות "אל תעקוב." עם זאת, תוכל לבחור לא לקבל קובצי Cookie באמצעות שינוי ההגדרות המיועדות בדפדפן שלך, או, כאשר הדבר זמין, באמצעות התייחסות להצהרה בנושא קובצי Cookie שלנו. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים הנמצאים במחשב שלך בעת ביקור באתרים מסוימים באינטרנט, ונעשה בהם שימוש כדי לזהות את המחשב שלך. אנא שים לב שאם אתה לא מאשר קובצי Cookie, לא תוכל להשתמש בפונקציות ותכונות מסוימות של האתר שלנו. אתר זה לא מאפשר לגורמי צד שלישי לאסוף מידע אודותיך במשך זמן ובין אתרים.

 

יש לך את הזכות: 

 • לבקש מ-SAP גישה לנתונים האישיים שלך ש-SAP אוספת, משתמשת או מגלה לגביך;
 • לבקש ש-SAP תמחק נתונים אישיים לגביך;
 • לטיפול שאינו מפלה עבור מימוש כל אחת מזכויות ההגנה על נתונים שלך; 
 • ובמקרה של בקשה מ-SAP לגישה לנתונים האישיים שלך, שמידע מסוג זה יהיה נייד, במידת האפשר, בפורמט לשימוש מיידי שמאפשר לך להעביר מידע זה לנמען אחר ללא עיכוב

בהתאם לדרישות הגילוי תחת 'החוק הגנת פרטיות הצרכן בקליפורניה' (CCPA)', ‏SAP לא מוכרת ולא תמכור את הנתונים האישיים שלך. בהתאם לתהליך האימות שנקבע בחוק הגנת פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA), חברת SAP תדרוש תהליך אימות מחמיר יותר עבור בקשות מחיקה או עבור נתונים אישיים שנחשבים רגישים או בעלי ערך, כדי לצמצם את הפגיעה האפשרית בך במקרה של גישה ללא אישור לנתונים האישיים שלך או מחיקה ללא אישור שלהם.   אם SAP חייבת לבקש ממך מידע נוסף, לבד מהמידע שכבר מתוחזק על-ידי SAP, חברת SAP תשתמש במידע זה רק לאימות הזהות שלך כדי שתוכל לממש את זכויות ההגנה על נתונים שלך, או למטרות אבטחה ומניעת הונאה.

 

בנוסף ליצירת קשר עם SAP בכתובת privacy@sap.com, באפשרותך לממש את הזכויות שלך כדלהלן:

 

באפשרותך להתקשר ללא תשלום ולהגיש בקשה באמצעות המספרים המסופקים כאן. באפשרותך גם למנות סוכן מורשה אשר יגיש ל-SAP בקשות למימוש זכויות ההגנה על נתונים שלך. סוכן מורשה זה חייב להיות רשום במזכירות מדינת קליפורניה ולהגיש הוכחה על כך שקיבל את אישורך לפעול מטעמך. 

 

כאשר SAP נתונה לדרישות פרטיות מסוימות בפיליפינים, גם התנאים הבאים חלים:

ליחידים בפיליפינים, באפשרותך לממש את זכויותיך כדלהלן:

באפשרותך להתקשר או לכתוב ל-SAP להגיש בקשה בכתובת:

webmaster@sap.com

Phone:    +632-8705-2500

Address: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

התנאים הבאים חלים על תושבים ואזרחים של הפיליפינים: 

 • באפשרותך לדרוש פיצוי כפי שנקבע סופית על-ידי המועצה הלאומית לפרטיות או בתי המשפט אם נגרמו לך נזקים בשל שימוש לא מלא, מיושן, שקרי, שהושג בדרך לא חוקית או לא מורשה בנתונים אישיים, בהתחשב בכך שכל הפרה של הזכויות והחרויות שלך ככפופה לנתונים;
 • אם הופרו פרטיותך או הנתונים האישיים שלך או הושפעת אישית באופן אחר על-ידי הפרה של החוק לפרטיות נתונים, באפשרותך להגיש תלונה במועצה הלאומית לפרטיות;
 • זכויות המסירה שלך. היורשים או המוטבים החוקיים שלך רשאים להפעיל את זכויותיך בכל זמן לאחר מותך או כשאין ביכולתך לממש את זכויותיך.

 

תנאים ייחודיים לסין חלים על אזרחי רפובליקת סין.

 

תנאים ייחודיים לקולומביה חלים על אזרחי רפובליקת קולומביה.

 

תנאים ייחודיים לרוסיה חלים על אזרחים של הפדרציה הרוסית.

חזור למעלה