דלג לתוכן

הצהרה בנושא קובצי Cookie

הצהרה זאת בנושא קובצי Cookie מתארת כיצד האתר SAP.com משתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות כדי לאסוף ולאחסן מידע כאשר אתה מבקר באתרי SAP.com.

מהם קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות?

קובצי Cookie הם קבצים קטנים המוצבים בהתקן שלך (מחשב, מחשב לוח או טלפון חכם). כאשר אתה ניגש לאתר אינטרנט קובץ Cookie מוצב בהתקן שלך והוא ישלח מידע לגורם שהציב אותו. 

קיימות טכנולוגיות אחרות שמבצעות תפקיד דומה לזה של קובצי Cookie. טכנולוגיות אלה כוללות משואות אינטרנט או קובצי Clear GIF. לעיתים קרובות טכנולוגיות אלה בשימוש ביחד עם קובצי Cookie כדי לסייע לבעלי האתר להבין את המשתמשים שלהם בצורה טובה יותר. כאשר חברת SAP שולחת לך עלוני חדשות או הודעות אחרות, SAP משתמשת בטכנולוגיות אלה בדרכים הבאות כדי לעקוב אחר שיעור הפתיחות והלחיצות של הודעות דוא"ל: כדי לקבוע את יכולת המשתמש לקבל הודעות דוא"ל מסוג HTML וכדי לקבוע אם הודעת דוא"ל נפתחה או לא, SAP כוללת במרבית הודעות הדוא"ל מסוג HTML שהיא שולחת משואות אינטרנט. משואת אינטרנט (תמונה קטנה מסוג ‎.gif) מופעלת באמצעות בקשה לתמונה בשרתים שלנו כאשר נפתחת הודעת דוא"ל מסוג HTML. יכולת זאת מסייעת ל-SAP לשלוח הודעות דוא"ל בפורמט שמשתמשים יכולים לקרוא, ומאפשרת לנו לעקוב אחר המספר המצטבר של הודעות דוא"ל שנפתחו. משואת האינטרנט לא אוספת נתונים אישיים.

מהם קובצי Cookie של צד ראשון?

אתרי האינטרנט של SAP מכילים קובצי Cookie של צד ראשון ומאפשרים לצד שלישי להציב קובצי Cookie בהתקן שלך. ההבדל בין קובץ Cookie של צד ראשון וקובץ Cookie של צד שלישי נובע מהגורם שמציב את קובץ ה-Cookie בהתקן שלך. קובצי Cookie של צד ראשון ייחודיים לאתר האינטרנט שיצר אותם. קובצי Cookie אלה מאפשרים ל-SAP להפעיל שירות יעיל ולעקוב אחר דפוסי התנהגות של משתמשים באתר האינטרנט של SAP.

 מהם קובצי Cookie של צד שלישי?

קובצי Cookie של צד שלישי מוצבים בהתקן שלך על-ידי צד שלישי (כלומר, לא על-ידי SAP). חברת SAP מאפשרת לגורמי צד שלישי לגשת לאתר האינטרנט של SAP כדי להציב קובץ Cookie של צד שלישי בהתקן שלך. עם זאת, SAP אינה שולטת במידע שסופק על-ידי קובצי ה-Cookie ואין לה גישה למידע זה. מידע זה נמצא בשליטתו המלאה של צד שלישי זה, בהתאם למדיניות הפרטיות התואמת של הצד השלישי. כדי לגשת למידע נוסף על קובצי Cookie אלה לחץ על הקישור "העדפות לקובצי Cookie" בכותרת התחתונה של דף האינטרנט.

מהו קובץ Cookie של הפעלה ומהו קובץ Cookie מתמיד?

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להציב בהתקן שלך קובצי Cookie של הפעלה וקובצי Cookie מתמידים. ההבדל בין קובץ Cookie של הפעלה וקובץ Cookie מתמיד נובע ממשך הפעילות של קובץ ה-Cookie. זאת לעומת ההבדל בין קובצי Cookie של צד ראשון ושל צד שלישי, הנוגע לגורם השולט בהצבה הראשונית של קובץ ה-Cookie בהתקן. קובצי Cookie של הפעלה הם קובצי Cookie שפעילותם נמשכת בדרך כלל כל עוד אתה משתמש בדפדפן או בחלון העבודה של הדפדפן. כאשר אתה סוגר את חלון העבודה בדפדפן, תוקפם של קובצי Cookie אלה פג. קובצי Cookie מתמידים, כפי ששמם מרמז, הם קבצים מתמידים שיישארו לאחר שתסגור את הדפדפן. דבר זה מאפשר גישה מהירה יותר, ולעיתים קרובות נוחה יותר, לאתר האינטרנט שלנו.

באילו קובצי Cookie נעשה שימוש באתרי האינטרנט של SAP?

חברת SAP רוצה שתוכל להכריע באופן מושכל בעד או נגד השימוש בקובצי Cookie שאינם נחוצים לגמרי לתכונות הטכניות של אתר האינטרנט. אם תבחר לדחות קובצי Cookie המשמשים לפרסום יוצגו לך פרסומות שפחות ממוקדות בתחומי העניין שלך.  פעולה זאת עדיין תאפשר לך להשתמש בכל הפונקציונאליות של אתר האינטרנט.

חברת SAP מבדילה בין קובצי Cookie הכרחיים, שנחוצים לחלוטין לתכונות הטכניות של אתר האינטרנט, קובצי Cookie פונקציונאליים, שמאפשרים ל-SAP לנתח את השימוש באתר, וקובצי Cookie לפרסום, שבשימוש על-ידי חברות פרסום כדי להציג פרסומות שרלוונטיות לתחומי העניין שלך.

קובצי Cookie הכרחיים

קובצי Cookie הכרחיים דרושים כדי להפעיל פונקציונאליות ליבה של האתר. קובצי Cookie אלה מאפשרים ל-SAP לספק לך כניסה מאובטחת ולזכור את פרטי הכניסה שלך, ליצור ולתחזק את עגלת הקניות שלך ולוודא שאתר האינטרנט נראה עקבי.

קובצי Cookie פונקציונאליים

קובצי Cookie פונקציונאליים מאפשרים לחברת SAP לנתח את השימוש באתר כדי שניתן יהיה למדוד ולשפר את הביצועים שלו. קובצי Cookie אלה אוספים מידע על אופן השימוש באתר - למשל, אילו דפים נמצאים בשימוש תכוף ואם מתקבלת מדף הודעת שגיאה. קובצי Cookie אלה לא שומרים מידע שמאפשר זיהוי של המשתמש. המידע שנאסף ייצבר ולכן ינותח באופן שאינו ניתן לשיוך לאדם מסוים. קובצי Cookie אלה משמשים אך ורק לשיפור הביצועים של אתר אינטרנט, וכתוצאה מכך את חווית המשתמש.

קובצי Cookie לפרסום

 קובצי Cookie לפרסום בשימוש על-ידי חברות פרסום כדי להציג מודעות שרלוונטיות לתחומי העניין שלך.  קובצי Cookie אלה מאפשרים לך לשתף דפים ברשתות חברתיות ולפרסם תגובות. בנוסף לכך, הם מאפשרים להציג מודעות שרלוונטיות לתחומי העניין שלך.

 אילו קובצי Cookie של צד ראשון קיימים ב-sap.com?


קובצי Cookie הכרחיים

שם תיאור/מטרה מתמיד תוחלת חיים
ONEDX_IDS מאחסן סטאטוס כניסה וקיים רק עבור משתמשים מאומתים. מכיל מידע מוצפן על שם המשתמש, אינדקס חלון העבודה ונתוני משתמש אחרים: שם משפחה, מספר C, דוא"ל וכדומה לא חלון עבודה
IDP_SESSION_MARKER_accounts סמן בשימוש על-ידי SCI כדי לתמוך בהתחברות SSO, JWT כן חלון עבודה
IDS_autoLoginChecked מאחסן האם משתמש בחר את תיבת הסימון 'זכור אותי' בדף ההתחברות (SAP Lumira Cloud) לא חלון עבודה
cmp-parameters מאחסן פרמטרים שהתקבלו מטופס הקמפיין כן 15 דקות
countryCode מאחסן קוד מדינה שנבחר מבורר מדינה כן 30 ימים
localeCode מאחסן Locale שנבחר מבורר מדינה כן 30 ימים
locale מאחסן Locale לא חלון עבודה
country נתונים המשויכים למדינה שזוהתה לפי IP לא חלון עבודה
<formName> מציין אם העמוד עם שער (TYP) שבוקש נגיש, כלומר אם הקמפיין המתאים נרשם בהצלחה כן 45 ימים
user-in-gating-flow סימון לבדיקה אם המשתמש בזרימת תוכן עם שער כדי לספק פונקציונאליות מתאימה במהלך ניתובים מחדש לא חלון עבודה
gated-asset-id סימון לבדיקה אם המשתמש בזרימת תוכן עם שער כדי לספק פונקציונאליות מתאימה במהלך ניתובים מחדש לא חלון עבודה
crm_code סימון לבדיקה אם המשתמש בזרימת תוכן עם שער כדי לספק פונקציונאליות מתאימה במהלך ניתובים מחדש לא חלון עבודה
requestToAssetFromTYP קובץ Cookie למניעת פתיחת קטגוריית נתונים (TYP) באמצעות קישור ישיר לא חלון עבודה
compatibilityPopup כדי למנוע הופעת חלון Popup כפול לגבי תאימות דפדפן (IE בלבד) כן 30 ימים
sc_add_event יצירת סיום קנייה כן 365 ימים
SAP.TEXTONLY תצוגת טקסט בלבד. קובץ Cookie מוסר לאחר כיבוי תצוגת הטקסט לא חלונות עבודה
submittedCampaignForm משתמש בנתונים מקמפיין שנשלח כבר במקום לבקש מהמשתמש לשלוח שוב את הטופס עם השער מכיל את 5 הקמפיינים האחרונים שנשלחו כן 300 ימים
CampaignLandingPage מכיל את הנתיב למידע הקמפיין, יועבר ל-SMC לא חלון עבודה
campaigncode מכיל את הנתיב למידע הקמפיין, יועבר ל-SMC לא חלון עבודה
url_id מכיל את הנתיב למידע הקמפיין, יועבר ל-SMC לא חלון עבודה
analytics_url_id מכיל את הנתיב למידע הקמפיין, יועבר ל-SMC לא חלון עבודה
useractivated הסימון לכך שמשתמש סיים הפעלת חשבון לא חלון עבודה
CodeTrackingCookie יוצר קובצי Cookie מרובים בהתבסס על global/settings/ctrackingcodesettings.define. לרוב רושם את הערך ב-url_id ובמפנה חיצוני לא חלון עבודה
QSI_HistorySession נוצר על-ידי Qualtrics כדי לצבור כל כתובת URL מלאה שבה משתמש מבקר בחלון עבודה לא חלון עבודה
notice_behavior מגדיר נוף עבור משתמש לא חלון עבודה
notice_gdpr_prefs מאחסן בחירת משתמש מבאנר קובץ Cookie כן שנה אחת
notice_preferences מאחסן בחירת משתמש מבאנר קובץ Cookie כן שנה אחת
BIGipServer~<>renderid BIGIP שקשור לתמיכה ב-Sticky session כן 30 דקות

קובצי Cookie פונקציונאליים

שם תיאור/מטרה מתמיד תוחלת חיים
event1ContactUs מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1Newsletter מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1CampaignEP מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1Basic מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1CampaignLP מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1Premium מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1ProfileUpdate מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1ProfileUpgrade מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1Subscribe מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
event1Upgrevent1ContactUsade מכיל חותמת זמן וסמלים מהאלפבית האנגלי, משורשרים לאורך עשיר ב-20 סמלים. בשימוש עבור עריכה בסדרה של אירוע 1 לא חלון עבודה
DBLiveEngage הנחה: מסמן שיש לשתף חלון עבודה פעם אחת בלבד כן 30 דקות
LPVID זיהוי מבקר של Live Person כן 30 דקות
LPSID_{Liverpson Account ID} זיהוי חלון עבודה של Live Person לא חלון עבודה
mbox חלון עבודה של Adobe Target כן 30 דקות
_sdsat_demandbase נתוני Demandbase לא חלון עבודה
s_pers קובץ Cookie של מעקב כן 30 ימים
s_sess קובץ Cookie של מעקב לא חלון עבודה
s_referrer קובץ Cookie של Adobe Site Catalyst. מאחסן מפנה לא חלון עבודה
AMCV<id> קובץ Cookie של Adobe Site Catalyst לא חלון עבודה
SAP.TTC קובץ Cookie של המרה שבודק מתי המשתמש ביקר לראשונה באתר כן 90 ימים
client קובץ Cookie של מעקב כן שנתיים
session קובץ Cookie של מעקב לא חלון עבודה
_gcl_au נקבע על-ידי שירותי Google Ads כן 3 חודשים
כיצד ניתן לנהל ולמחוק קובצי Cookie?

חברת SAP מספקת לך את האפשרות להתאים את ההעדפות שלך עבור קובצי Cookie פונקציונאליים וקובצי Cookie לפרסום. באפשרותך לגשת להעדפות בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור "העדפות לקובצי Cookie" בכותרת התחתונה של דף האינטרנט.

 באפשרותך גם לחסום ולמחוק קובצי Cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. כדי לנהל קובצי Cookie מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לדחות או לקבל את כל הסוגים של קובצי Cookie, או לקבל סוגים מסוימים של קובצי Cookie בלבד. ניתן למצוא את תהליך הניהול והמחיקה של קובצי Cookie בפונקציית העזרה שמשולבת בדפדפן.

אם ברצונך להגביל את השימוש בקובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות האינטראקטיביות באתר האינטרנט שלנו.

 

 

תאריך שינוי אחרון: 10 במרץ, 2020 

חזור למעלה