Ugrás a tartalomra
ERP ROI számítása - man.

A megtérülés kiszámítása az ERP-ben: régi ERP vs. új ERP-rendszer?

 

Ezt a weboldalt az Ön kényelme érdekében gépileg lefordították. Az SAP semmilyen garanciát nem vállal a gépi fordítás helyességére és teljességére vonatkozóan. Az eredeti angol weboldalt az oldal jobb felső sarkában található világtérkép segítségével lehet megtalálni.

A vállalati erőforrás-tervezés megtérülésének (ROI) számítási folyamata elég egyszerűnek tűnik: összeadja a költségeket, összeadja az előnyöket, és összehasonlítja a két adatot. Azonban számos tényezőt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az eredmények érvényesek és hasznosak legyenek. Fontos, hogy teljes képet kapjunk mind a költségekről, mind a hasznokról, most és a jövőben, mind a meglévő, mind pedig az új, jelenleg értékelés alatt álló rendszer tekintetében. Az alábbiakban több tucat ERP implementáción alapuló szakértői tippek találhatók. 

Az ERP ROI-elemzésének előkészítése

Használjon észszerű időkeretet a megtérülés-elemzéshez. Annak érdekében, hogy az elemzés lefedje a költségek és hasznok teljes életciklusát, fontolja meg a legalább ötéves időszakot.

Keressen költségkülönbségeket a régi és a helyettesítő ERP-rendszer között. Ehhez fel kell sorolnia a régi rendszer fenntartásához szükséges aktuális költségeket, valamint a jövőbeli ERP frissítési költségeket. Ne feledje, hogy a rendszerváltás egyik fő mozgatórugója új funkciók hozzáadása a versenyképesség megőrzése érdekében, így a régi rendszer frissítési költségeinek reális becslése.

 

Légy alapos! Győződjön meg arról, hogy minden egyes költségbecslést összegyűjtött: az új rendszer beszerzéséhez, bevezetéséhez és hatékony működéséhez. Az új rendszerek üzemeltetési költségei sok esetben alacsonyabbak lesznek, mint a meglévő rendszerköltségek. Az ERP beruházási megtérülésének kiszámításakor vegye figyelembe az előre jelzett előnyöket is, felismerve, hogy ezek az előnyök idővel realizálódnak.

 

Pozitívan, de reálisan gondolkozz! Ha a vállalat termékalapú (pl. forgalmazó vagy gyártó), akkor jelentős készletcsökkenést érzékelhet – de a házi feladatával tudja megérteni, hogy milyen eredmény jellemző. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a megtakarítások nem fognak automatikusan és nem is azonnal megvalósulni.

 

Miért van ez a sok részletmunka? A megtérülés gyakran szükséges a pénzügyi tervezéshez. Az is fontos, hogy megértsük a projekt összköltségét és hasznát annak érdekében, hogy igazolni lehessen az ERP-beruházást, és hogy a bevezetés után a rendszer teljesítményét az elvárásoknak megfelelően értékeljük. Az alábbi ERP ROI kalkulátor munkalap segíthet pontosan azonosítani a költségeit, miközben tippeket és tanácsokat kínál a folyamat gördülékenyebbé tételéhez.

A munkalap használata

Ez az oldal végigvezeti a végrehajtandó táblák sorozatán. Minden lépés az adott táblázatok kitöltését segítő információkat biztosít.

 

Ahogy végigmegy a folyamaton, saját egyéni táblázatokat hozhat létre ezek alapján a táblák alapján. Ezenkívül létrehoztunk egy letölthető ERP ROI sablonmunkalapot is, amely az Ön segítségére lesz.

 

Az ERP-frissítések megtérülésének kiszámításához három fő lépés lehetséges:

placeholder

ERP ROI munkalap
beszerzése

Létrehoztunk egy letölthető ERP megtérülési sablont, amely segít a számításokban.

1. ERP költségek kiszámítása

Hogyan kerül telepítésre az ERP-rendszer?

 

Az ERP-rendszer bevezetése jelentős hatással van a költségbecslésekre. Több lehetőség közül választhat: 

 • Helyszíni (on-prem): A helyszíni bevezetés a hagyományos, évtizedek óta megvalósult örökölt ERP-rendszerek bevezetése. A hardver és szoftver megvásárlása és telepítése a vállalat saját szervereire történik, a rendszert a vállalat tartja karban és frissíti.  
 • Felhő: Felhőalapú bevezetés esetén a rendszer az interneten fut, jellemzően egy harmadik fél által birtokolt és támogatott hardverrel és szoftverrel. A vállalkozások előfizetnek a szolgáltatásra – egy licencmodell, amelyet szoftverszolgáltatás-alapú ERP (SaaS) ERP-nek neveznek.  
 • Hibrid: Ebben a modellben az on-premise telepítés és a felhő elemei kombinálhatók hibrid felhő létrehozása érdekében. Ez biztosítja a vállalat számára a végső rugalmasságot, de lényegesen több informatikai személyzetet igényel. 

Mely implementációs opciókat hasonlítja össze?

ERP bevezetési opciók

1. táblázat: ERP bevezetési opciók

Mindkét rendszer ERP-költségének kiszámítása

 

A munkalapnak ez a szakasza a működési összköltség (TCO) kiszámítására szolgál mind a meglévő régi ERP-rendszer, mind az új csererendszer esetében. Jellemzően négy beruházási terület létezik: 

A projekt kezdeti indoklásához meg kell becsülni ezeket a költségeket (még mielőtt kiírnák a javaslatokat és az ajánlatokat). Az itt felsorolt tételek többsége vagy nagy része része lehet egy csomagárajánlatnak, de a munka elvégzéséhez további szolgáltatásokért, képzésért, hardverért és szoftverért kell fizetnie.

 

A növekedés és a támogatás költségei jelentősen magasabbak lesznek, ha a meglévő rendszere régi, a fejlesztő nem támogatja megfelelően, vagy ha „lefelé irányuló”, azaz nem naprakész a fejlesztői javításokkal és kiadásokkal.

 

ERP infrastruktúra költségek

A kezdeti költségeken túl meg kell becsülni a korszerűsítés és a kezdeti vásárláson túli terjeszkedés költségeit is. Mivel időorientált becslésről van szó – az összes költség az életciklus öt éve (legalább) alatt replikálódik (és növekszik), ezeket a frissítési és bővítési költségeket az elkövetkező évekre vetíti, mivel nem valószínű, hogy az első évben korszerűsítésre vagy bővítésre lesz szükség. 

 • Kezdeti hardver: A számítógépek, szerverek, nyomtatók beszerzési vagy lízingköltsége, például. Az összehasonlítási táblázatban ezt a kiadást már el kellett volna költeni a „régi rendszerre”. 
 • Folyamatban lévő korszerűsítések és karbantartás: A fenti infrastruktúra folyamatos költségei. A SaaS esetében nem lesznek vagy csak alacsony infrastruktúra-karbantartási költségek merülnek fel. 
 • Rendszerszoftver licenc: Tartalmazza például az operációs rendszert, az adatbázist, a segédprogramokat. 
 • Rendszerszoftver frissítések és karbantartás: A fenti rendszerszoftver folyamatos költségei. A SaaS várhatóan nem, vagy csak alacsony infrastruktúra-karbantartási költségekkel jár. 
 • Hálózati berendezések és díjak: A hálózati berendezések és szolgáltatások kezdeti költségkerete.  
 • Felhasználói eszközök: a különböző számítógépek, táblagépek, szkennerek stb. megvásárlásának, cseréjének és karbantartásának költsége.   
 • Infrastrukturális létesítmények díjai: a világűr és a közművek kiszámított költségei, amelyekre például a rendszernek szüksége van. 
ERP infrastruktúra költségek

Táblázat: 2: ERP infrastruktúra költségek

ERP szoftverköltségek – üzleti és termelékenységi alkalmazások

Itt a frissítések és a kezdeti beszerzésen túlmutató bővítés költségeit kívánja költségkeretbe foglalni. A beszállító árképzési stratégiájától függően az éves díjak idővel emelkedhetnek, ha további felhasználókat vagy alkalmazásokat adnak hozzá. 

 • Folyamatos licencdíj kezdeti költsége: Előzetes költségek, különösen a helyszíni, valamint néhány hosztolt és hibrid licencelési lehetőség esetében. Ezt már elköltötték a régi rendszerre. 
 • Folyamatos licencdíj: Ez fedezi a frissítéseket és a támogatás bizonyos szintjét. Egy ERP-rendszer esetében ez általában az éves listaár 16-20%-a. Évente 20%-on a licenc ötévente „visszavásárolásra” kerül.
 • Éves előfizetés: A felhő alkalmazásokra vonatkozóan az ajánlott vagy becsült éves előfizetési költségeket használja.  
 • Éves karbantartási díjak (SaaS): A szoftverrel kapcsolatban máshol nem szereplő további támogatási díjak. A legtöbb szoftverszolgáltatási szoftverkarbantartási díj az előfizetés részét képezi. 
ERP szoftverköltségek

táblázat: Szoftverköltségek

ERP implementálási költségek

Ezt követően fel kell becsülni mind az eredeti rendszer bevezetésének költségeit, mind pedig a tervezett frissítések költségeit az ötéves időszak során. A legtöbb szoftverszállító egy vagy két nagyobb kiadással rendelkezik egy év alatt. Minden kiadás valójában egy mini implementáció. Először is, a projektcsapatnak át kell tekintenie a kiadást, hogy megállapítsa az aktuális üzleti folyamatra gyakorolt általános hatást. Ezután a rendszer betölti és teszteli a kiadást. Az éles indulás előtt a felhasználóknak megfelelő képzésben kell részesülniük az új szoftverről. Figyelembe veendő lehetséges költségek: 

 • Személyzeti projektcsapat: A tervezett idő tényezője (beleértve a túlórát) az informatikai személyzet és a felhasználók számára. 
 • Tanácsadási díjak: Határozza meg, hogy milyen kezdeti segítségre lehet szüksége a szállító által nyújtott segítségen túl. 
 • Adatkonverzió, bemenet és tesztelés: Személyzetet vagy sablonokat használhat az adatok bevitelére, tesztelésére vagy bármilyen más alapvető feladatra, amelyre szüksége van. (Ez gyakran a költségvetésben szerepel, ami adatminőségi problémákhoz vezethet.) 
 • Felhasználói oktatás és -képzés: A szállító tartalmaz néhány alapszintű végfelhasználói képzést, de a rendszer továbbképzésének legjobb kihasználása érdekében mindenképpen ajánlott. 
ERP implementálási költségek

táblázat: ERP bevezetési költségek

Folyamatban lévő ERP személyzeti költségek

Becslés az ERP új üzleti rendszerének fenntartásához szükséges „normál” működési költségekre. A folyamatos (ismétlődő) költségek mérlegelésekor a lehető legrealisztikusabbnak kell lenniük, és tartalmazniuk kell az évről évre történő eszkalációra vagy inflációra vonatkozó ésszerű elvárást. A fő napirendi pont a belső informatikai személyzet és a tanácsadók idejének és költségeinek ötvözése lesz, mint például: 

 • Infrastruktúra-támogatási költségek: Ez fedezi a szállító ajánlásában foglaltakon túlmutató támogatásra szánt időt. A SaaS esetében vagy nem lesznek infrastruktúra-karbantartási költségek, vagy minimális költségek. 
 • Biztonsági mentés és katasztrófa utáni helyreállítás: Beleértve a kiszervezett vagy házon belüli gyakorlatokat. 
 • Hálózat- és eszköztámogatás: Becsült támogatás szükséges például a hálózathoz, a számítógépekhez és a mobilhoz.  
 • Periodikus hibajavítások: Ez arra szolgál, hogy az informatikai személyzet alkalmazza a hibajavítások folyamát. 
 • Szoftverintegrációk: elvárás a szoftvertermékek frissítésével a rendszeres karbantartás. 
 • Szoftvertestreszabások: Frissítve vagy szoftverkiadási ciklusokban újra alkalmazva. 
 • Felhasználói mobileszköz támogatása: az alkalmazás fejlesztéséhez és támogatásához szükséges ráfordítás. 
Folyamatban lévő ERP személyzeti költségek diagramja

táblázat: Folyamatban lévő ERP személyi költségek

Határozza meg a régi ERP és az új ERP-rendszer összköltségét

 

A fenti négy táblázatból utalja át az egyes beruházási területek összegét, valamint az új rendszerköltségek részösszegeit az alábbi táblázatba. Mostantól láthatja az új rendszerbe való belépéssel járó összes megtakarítást vagy többletköltséget. Negatív és pozitív részösszegek keverékét várjuk az „5 éves eltérésnél”.

ERP-költségek összegzése megtérülés kiszámításához

táblázat: Az ERP költségek összefoglalása

Mi a teendő ezzel az információval?

 • Ha a teljes „5 éves eltérés” pozitív, az azt jelenti, hogy drágább a régi rendszer karbantartása, majd a helyettesítése. Ez az összeg közvetlen juttatás, és hozzá kell adni a 8. táblázathoz: Az ERP juttatások összefoglalása (lent). 
 • Ha a teljes „5 éves különbség” negatív, az azt jelenti, hogy az új rendszer bevezetése drágább lesz, és a meglévő rendszert fogja karbantartani. A további juttatásokat a következő szakasz fedezi.
 • Az új rendszer 5 éves költségeinek teljes összege az alábbi megtérülési számításban „beruházásként” kerül felhasználásra.

2. Becslés az ERP előnyeiről

Ha az új rendszer ötéves költsége meghaladja a régi rendszer fenntartásának költségét, akkor a változtatás indoklásához elegendő további előnyre lesz szüksége – egyébként miért?

 

Ha például több bevételre és árrésre számít egy új ERP-re való frissítés eredményeként, vagy ha a rendszer több értéket és magasabb szintű ügyféltámogatást fog nyújtani, akkor ezek az előnyök segíthetnek az új ERP-re való frissítés racionalizálásában.

 

Az új rendszer néhány előnye természeténél fogva sokkal nehezebben választható el és rendelhető hozzá az új rendszerhez, de megéri az erre irányuló erőfeszítéseket. A legtöbb esetben több közvetlen előny fog származni, mint ami indokolttá teszi az új rendszer bevezetését. A közvetett előnyök dokumentálása és becslése azonban segít a projekttervezésben, a prioritások meghatározásában és a szervezeten belül az ERP bevezetés eredményeinek mérésében. Még ha nem is tud pénzbeli értéket rendelni ezekhez a juttatásokhoz, akkor is sorolja fel őket a megtérülési munkalapon és a projekttervben.

 

Példák ERP juttatásokra

 

Ehhez a munkalaphoz öt fejlesztési területre szerveztük a minta ERP-előnyöket: 

Az alábbi listák az előnyök mintái. Még sokkal többet fedez fel az Ön és csapata, amikor áttekinti az ügyfelek sikertörténeteit, az elemzői jelentéseket, az üzleti követelményeket, a szoftveropciókat és az új technológiát. Sorolja fel a lehetséges előnyöket, és gyűjtsön kezdeti becsléseket a folyamatfejlesztésekre és azok pénzügyi értékére vonatkozóan.

 

Az emberek termelékenysége
 • A mobileszközök támogatása, hogy bárhol, bármikor dolgozhassanak. 
 • Javítsa az adatbevitel hatékonyságát és pontosságát a „felhasználóbarát” régebbi ERP-rendszerekhez kapcsolódó kellemetlen eljárások és lassú rendszerválasz miatt. 
 • Csökkentse a termelékenységig eltelő időt egy szerepalapú, modern felhasználói felület (UI) segítségével, amely csökkenti a felhasználók számára a fel- és működéshez szükséges betanítási időt. 
 • Segítség ellenőrzött, kezelt környezet létrehozásában a variabilitás csökkentése érdekében, standard folyamatokkal. 
Döntéshozatal 
 • A rendszerek konszolidálása az adatok pontatlanságainak csökkentése és a redundáns adatok kiküszöbölése érdekében. 
 • Információk központosítása és kezelése (egyetlen adatforrás) a vállalaton belüli kommunikáció hatékonyabbá tétele, valamint a félreértések és félreértések elkerülése érdekében.  
 • A Big Data modern elemzőeszközökkel való elérése a jobb döntéshozatal érdekében. 
 • A gyors és pontos önkiszolgáló lekérdezések érdekében biztosítson felhasználóbarát eszközöket, például riasztásokat és irányítópultokat.
Pénzügy és számvitel 
 • A pénzügyi és könyvelési folyamatok egyszerűsítése a vállalaton belül. 
 • Gyorsítsa fel a havi zárásokat és javítsa a pénzügyi beszámolók pontosságát. 
 • A vevőkönyvelés javítása a kintlévő értékesítési napok számának csökkentésével. 
 • Csökkentse az auditok okozta stresszt, mert az adatok rendszerezve vannak, könnyen elérhetők, valamint pontosak és hiánytalanok. 
 • A szabályozásnak való megfelelés elősegítése.  
Műveletek 
 • Javítsa az egész vállalatra kiterjedő üzleti működést és korszerűsítse az elavult folyamatokat. 
 • Az e-kereskedelem integrálása a vevő- és rendeléskezeléssel. 
 • A jobb tervezési rendszerek révén csökkentse a működési bérköltségeket. 
 • Növeli az ügyfél elégedettségét egy rögzített termékkel vagy szállítási dátummal az ajánlattétel időpontjában. 
 • Segítse elő a beszerzést, hogy inkább proaktív és ellenőrzött legyen, mintsem kaotikussá és a gyorsaságra támaszkodjon. 
 • Csökkentse a készletet a hiány, hátralékok vagy ügyfélcsalódás előfordulásának növelése nélkül a jobb készlettervezés és -ellenőrzés révén. 
Üzleti technológia  
 • Az üzletet visszatartó elavult infrastruktúra lecserélése. 
 • A különböző részlegek üzleti rendszerei közötti interakció javítása. 
 • Konszolidálja az önálló örökölt alkalmazásokat, és csökkentse az Excel táblázatok és manuális segédmegoldások használatát. 
 • Olyan új technológiákhoz férhet hozzá, mint a mesterséges intelligencia (AI), a gépi tanulás és a dolgok internete (IoT). 
 • A skálázhatóság útjának biztosítása modern rendszerekkel, amelyeket úgy terveztek, hogy növekedjenek a vállalkozások növekedésével.  
 • Adatbiztonság kikényszerítése naprakész rendszerekkel és vezérlőkkel. 
 • Alleviálja azt a problémát, hogy támogatást kell találni a szolgáltató által már nem támogatott régi rendszerekhez. 

Az ERP fejlesztéseinek dokumentálása

 

Az alábbi munkalap mintatáblázat, amely dokumentálja a folyamatjavításokra és azok pénzügyi értékére vonatkozó megfigyeléseket és becsléseket. Ne felejtse el kitölteni a saját táblázat egyes oszlopait. 

 • Munkalap létrehozása a fent felsorolt öt tökéletesítési területhez.   
 • Az egyes továbbfejlesztett folyamatok rögzítése. 
 • Az éves közvetlen és közvetett összegek becslése.  
 • Számítsa ki az ötéves összértéket. 
 • Adja meg az ellátást, még akkor is, ha a dollár összege nem határozható meg.  

Azonosítsa a szervezet egyes részlegeinek közvetlen és közvetett előnyeit. Az alábbiakban a pénzügy és a számvitel területén jelentkező előnyök példája látható. Ehhez hasonló táblára van szüksége a szervezet minden osztályához.

Példa ERP juttatásokra a pénzügyben és a könyvelésben

táblázat: Példa az ERP pénzügyi és számviteli előnyeire

Az ERP összes előnyének összesítése

Ha minden fejlesztendő területet figyelembe vettek, adja hozzá az egyes részlegek ötéves végösszegének összegét az összes juttatás meghatározásához. 

 

Továbbá, ha úgy találja, hogy a 6. táblázat „Ötéves teljes eltérés” értéke pozitív volt, akkor egyértelműen drágább lesz fenntartani a régi rendszert, majd lecserélni. A megtakarítások összege egy közvetlen juttatás, amelyet hozzá kell adni a 6. sorban található alábbi táblázathoz. Ha ez a szám negatív volt (az új rendszer többe kerül a meglévőnél), akkor nullát (0) írjon a 6. sorba. 

Az ERP előnyeinek összefoglalása

táblázat: Az ERP kedvezmények összefoglalása

3. ERP ROI számítása

Ehhez a fázishoz nem lesz szüksége táblázatra.

 

Ezen a ponton minden szükséges információval rendelkeznie kell ahhoz, hogy ki tudja számítani az ERP-befektetés megtérülését a következő képlet segítségével:

 

ROI = (Juttatások – befektetés)/befektetés 

 

Itt találja az információkat:

 • A „beruházás” az „Új rendszer 5 éves összköltsége”, amely a 6. táblázat: ERP költségek összefoglalása
 • A „Juttatások” a „Projekt ERP kedvezmények összesen” a 8. táblázatból: Az ERP juttatások összefoglalása

A legtöbb esetben a haszon nagyobb lesz, mint a beruházás, és végül az 1-nél nagyobb arány fog érvényesülni.

 

Például, ha az ötéves haszon 2 000 000 dollár, az ötéves beruházás pedig 575 000 dollár, akkor ez az arány (2 000 000 dollár – 575 000 dollár) / $ 575 000 = 2,479, ami 2,5-re lesz kerekítve.

 

Szorozza meg ezt az arányt 100-zal, hogy megkapja az ERP-rendszer frissítéséből származó megtérülési százalékot. Példánkban a 2,5 arány 250%-os megtérülést jelent.

placeholder

Indítsa el a megtérülési számításokat

A kezdéshez töltse le az ERP ROI munkalapot.

A következő lépés

Ha az előnyök és a megtérülés rendben vannak, akkor a következő lépés az erőfeszítések bővítése a vállalat tervezési és költségkeret-tervezési folyamatához. Mivel a szoftverek mind a működési, mind a tőkekiadásokat érintik, előfordulhat, hogy több érdekeltet kell bevonnia.

 • Kommunikáljon a becsléseket létrehozó támogató vezetőkkel és csapattagokkal. 
 • Támogató értékesítési, költség- és egyéb dokumentáció biztosítása. 
 • Adott forgalmi és költségelőrejelzések létrehozása év szerint. 
 • Pénzügyi elemzési adatok előkészítése a működési összköltséghez (TCO), a megtérülési periódushoz és más számításokhoz. 
placeholder

Frissítse még ma
a régi ERP-rendszert

Szerezzen be egy ERP-t könnyűgyors adatbázissal, beépített mesterséges intelligenciával és fogyasztói szintű felhasználói élménnyel.

SAP Insights hírlevél

placeholder
Feliratkozás ma

Kulcsfontosságú betekintést nyerhet hírlevelünkre való feliratkozással.

További olvasás

Az oldal tetejére