Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Εικόνα μίας γυναίκας που ελέγχει τα δεδομένα ΗΧΜ στο λάπτοπ της

Η εμπειρία κερδίζει καθ'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής εργαζομένου

Η εμπειρία κερδίζει — δημιουργήστε πλούσιες εμπειρίες που θα απογειώσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την οργανωτική ευελιξία με την Σουίτα SAP SuccessFactors HXM.

Αυξήστε την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας με την νέα εξελιγμένη διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου

Δημιουργήστε εξατομικευμένες και ουσιαστικές εμπειρίες για υπαλλήλους

Επικεντρωθείτε στους ανθρώπους σας, κατανοώντας τις αντιδράσεις και τις προοπτικές των υπαλλήλων σε όλα τα σημεία επαφής, ώστε να αναλάβετε δράση και να εστιάσετε σε ό,τι έχει σημασία για αυτούς που κινούν την επιχείρησή σας 

Αντικαταστήστε την πολυπλοκότητα

Αντιμετωπίστε την παγκόσμια συμμόρφωση, τους τοπικούς κανονισμούς, την ποικιλομορφία, την ένταξη και την ευημερία των εργαζομένων, αποκτώντας παράλληλα πλήρη ορατότητα σε όλο το εργατικό δυναμικό σας και αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες για να απελευθερώσετε χρόνο για πιο στρατηγική εργασία.

Δημιουργήστε δεξιότητες και ευελιξία μέσα από εξατομικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη

Δημιουργήστε μία κουλτούρα φιλομάθειας και ανάπτυξης με ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Αξιοποιήστε την τελευταία τεχνολογία για να αναπτύξετε ένα εργατικό δυναμικό που θα μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε είδους πρόκληση.

Ενίσχυση του employee experience

Ευθυγραμμίστε το HR και τους εργαζομένους για να βελτιώσετε τις εμπειρίες και να ενθαρρύνετε την επιχειρηματική επιτυχία

Είναι σημαντικό να μάθετε να ακούτε τους υπαλλήλους σας ώστε να ενεργείτε ανάλογα, μειώνοντας έτσι την εναλλαγή προσωπικού και τις αρνητικές εμπειρίες πελατών (CX), ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο δυσφήμισης της επιχείρησης που μπορεί να αποθαρρύνει σημαντικούς επενδυτές.

Δημιουργία εξατομικευμένων και σημαντικών εμπειριών εργαζομένων

Δημιουργία εμπειριών που προάγουν την επιτυχία

 • Δημιουργήστε μία μοναδική εμπειρία ενσωμάτωσης που περιλαμβάνει κοινωνικοποίηση και πολιτιστική αφομοίωση
 • Δημιουργήστε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με μία κοινότητα ταλέντων, αναγνωρίζοντας την άριστη απόδοση σε πραγματικό χρόνο
 • Μάθετε τι εμπνέει τους υπαλλήλους σας, ώστε να δημιουργήσετε εξατομικευμένα πλάνα ανάπτυξης και εκπαίδευσης για την επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών στόχων
 • Διορθώστε τις τυχόν μη σκόπιμες διακρίσεις λόγω φύλου για να δημιουργήσετε ένα πιο αφοσιωμένο και ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό που διαθέτει τα κορυφαία ταλέντα
 • Βελτιστοποίηση των πακέτων παροχών με βάση τις παρατηρήσεις των εργαζομένων

Ποια προϊόντα χρειάζομαι για να ξεκινήσω με το employee experience;

ΤοSAP Qualtrics Employee Engagement θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους καταλυτικούς παράγοντες της αφοσίωσης εργαζομένων ώστε να βελτιώσετε το employee experience.

ΤοSAP Qualtrics Employee Lifecycle σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε feedback και πληροφορίες εργαζομένων σε βασικά σημεία επαφής έτσι ώστε να ενεργείτε άμεσα και να προβαίνετε σε βελτιώσεις.

Με τοSAP Qualtrics 360 Feedback διευθυντές και εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις πολλών κριτών που τους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη καριέρας.

Αντικαταστήστε την πολυπλοκότητα του HR με καθοδηγούμενη απλότητα

Αυτοματοποιήστε και βελτιστοποιήστε τις βασικές διαδικασίες μισθοδοσίας και HR στο σύνολο των εργαζομένων

 • Διαχειριστείτε την πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης σε διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς.
 • Προσφέρετε πλήρη διαφάνεια σε όλο το εργατικό δυναμικό σας και ενοποιήστε δεδομένα, ροές εργασίας και συστήματα
 • Προσφέρετε απλοποιημένες και βελτιστοποιημένες διαδικασίες μισθοδοσίας για να εξασφαλίσετε ότι το εργατικό δυναμικό σας αμείβεται σωστά και έγκαιρα
 • Ενεργοποιήστε εφαρμογές για κινητά για επικοινωνία και συνεργασία
 • Καταστήστε την ποικιλομορφία, την ένταξη και την ικανοποίηση των υπαλλήλων αναπόσπαστο στοιχείο της επιχείρησής σας

Ποια προϊόντα χρειάζομαι για να ξεκινήσω με το βασικό HR και τη μισθοδοσία;

ΤοSAP SuccessFactors Employee Central θα σας βοηθήσει να ενημερώνεστε σχετικά με τις αλλαγές στην επιχείρηση και το προσωπικό με ένα ευέλικτο λογισμικό πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινων πόρων βάσει cloud (HRIS).

Με τοSAP SuccessFactors Employee Central Payroll μπορείτε να απλοποιήσετε και να ενοποιήσετε τις γενικές διαδικασίες μισθοδοσίας της εταιρείας σας για να εξασφαλίζετε ότι οι μισθοί των υπαλλήλων σας καταβάλλονται έγκαιρα, χωρίς λάθη, με το σύστημα διαχείρισης μισθοδοσίας βάσει cloud.

Με τοSAP SuccessFactors Employee Central Service Center οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με το HR μέσω του καναλιού που εκείνοι προτιμούν, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τους χρήστες HR με μία ολοκληρωμένη βάση γνώσεων.

ΤοSAP SuccessFactors Time Tracking ενισχύει τους υπαλλήλους σας με σύγχρονη παρακολούθηση χρόνου αυτοεξυπηρέτησης και παρουσιών.

ΤοSAP SuccessFactors Document Management Core by OpenText μπορεί να αποθηκεύει κεντρικά, να διαχειρίζεται και να δημιουργεί έγγραφα ως μέρος του ψηφιακού αρχείου εργαζομένων.

Δημιουργήστε δεξιότητες και ευελιξία μέσα από εξατομικευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη

Δημιουργήστε μία κουλτούρα φιλομάθειας και ανάπτυξης με ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS)

 • Χρησιμοποιήστε σύγχρονη τεχνολογία για να δημιουργήσετε ένα εργατικό δυναμικό με δυνατότητες να αντιμετωπίσει το μέλλον – μία ομάδα διαμορφωμένη μέσα από εκπαίδευση, feedback, στόχους απόδοσης και αναπτυξιακά προγράμματα
 • Συνδέστε τις εμπειρίες μάθησης που ταιριάζουν σε κάθε εργαζόμενο καθώς και στα αναπτυξιακά προγράμματα
 • Αντικαταστήστε τις υποθέσεις στον σχεδιασμό καριέρας με συγκεκριμένα προγράμματα κινητικότητας
 • Ενσωματώστε την μάθηση στην συνολική διαδικασία διαχείρισης ταλέντων

Ποια προϊόντα χρειάζεται να ξεκινήσω με την εκμάθηση;

Με τοSAP SuccessFactors Learning θα αναπτύξετε τις δεξιότητες των εργαζομένων σας και θα μειώσετε τον κίνδυνο συμμόρφωσης με ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS).

ΤοSAP SuccessFactors Performance & Goals σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογείτε και να αναγνωρίζετε τα κορυφαία ταλέντα, να ευθυγραμμίζετε τις στρατηγικές και τους στόχους σας και να βελτιώνετε συνεχώς τη διαχείριση απόδοσης εργαζομένων.

ΤοSAP SuccessFactors Succession & Development θα σας βοηθήσει να δεσμεύσετε τους εργαζομένους με σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας, να εντοπίσετε τα ταλέντα και να δημιουργήσετε μελλοντικούς ηγέτες.

Με τις λύσειςSAP Litmos οι μεσαίες επιχειρήσεις και ορισμένα οργανωτικά τμήματα μπορούν να δεσμεύσουν το προσωπικό τους με στοχευμένη μάθηση, να βελτιώσουν το customer experience, και να ενισχύσουν την απόδοση σε όλη την επιχείρηση.

ΤοSAP SuccessFactors Work Zone σας επιτρέπει την πρόσβαση σε σχετικές επιχειρηματικές εφαρμογές και διαδικασίες, πληροφορίες και επικοινωνίες από ένα μοναδικό σημείο εισόδου με την λύση ψηφιακού χώρου εργασίας που σας παρέχουμε.

Αξιοποιήστε την τεχνολογία SAP για να τοποθετήσετε τους ανθρώπους στο επίκεντρο της επιχείρησής σας

Επωφεληθείτε από μία κορυφαία σουίτα προϊόντων

Γνωρίστε το σύστημα λογισμικού διαχείρισης ανθρώπινων πόρων βάσει cloud που υποστηρίζει τέσσερις σημαντικούς λειτουργικούς τομείς – την διαχείριση του employee experience, την διαχείριση ταλέντων, το βασικό HR και μισθοδοσία και τέλος τον προγραμματισμό HR analytics και εργατικού δυναμικού.

Δημιουργήστε μία κουλτούρα μάθησης βελτιώνοντας τις δεξιότητες εργαζομένων

Ενισχύστε τη δέσμευση του εκπαιδευόμενου αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες με συνδυασμένες μαθησιακές δυνατότητες και περιεχόμενο εκμάθησης που είναι σχετικό με τον εργαζόμενο. Μειώστε τον κίνδυνο συμμόρφωσης με ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS). 

Προσφέρετε μία εμπειρία χρήστη HR με επίκεντρο τον εργαζόμενο

Συνδέστε τους εργαζομένους για να απογειώσετε την παραγωγικότητα, να αυξήσετε την διατήρηση και να ενισχύσετε την αφοσίωση μέσω της επικοινωνίας, των κοινοτήτων καθώς και εξατομικευμένων, καθοδηγούμενων εμπειριών από τα διάφορα συστήματα.

Εκπαίδευση κάθε τμήματος της επιχείρησής σας

Δεσμεύστε τους εργαζομένους με στοχευμένη μάθηση, βελτιώστε το customer experience και ενισχύστε την απόδοση στην επιχείρηση με το λογισμικό που σχεδιάστηκε για τις μεσαίες επιχειρήσεις και ορισμένα οργανωτικά τμήματα. Ενίσχυση της εμπειρίας και της αφοσίωσης των εργαζομένων μέσω της εκπαίδευσης.

Εικόνα που δείχνει πιγκουίνους και χιόνι
Εικόνα μίας γυναίκας που γράφει σε χαρτί πάνω σε ένα τραπέζι

HXM Expedition – powered by SAP SuccessFactors

Μέσα σε 3 μόλις λεπτά θα μάθετε πώς το HRIS μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε δέσμευση εργαζομένων. Με τις λύσεις διαχείρισης ανθρώπινων εμπειριών η απόδοση των εργαζομένων θα απογειωθεί και η επιχείρησή σας θα οδηγηθεί σε επιτυχία.

Ξεκινήστε τώρα

Κατανοήστε και ικανοποιήστε τις ανάγκες των εργαζομένων

Μάθετε πώς το SAP SuccessFactors θα σας βοηθήσει να ακούσετε τις ιδέες των εργαζομένων σας, να κατανοήσετε τις ανάγκες τους και να τους υποστηρίξετε σε κάθε τους βήμα.

Δείτε το βίντεο

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Εγγραφείτε στο SuccessConnect 2021

Εγγραφείτε στις 13 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε πελάτες του SAP SuccessFactors, ηγέτες του HR καθώς και συνεργάτες μας. Εμπνευστείτε από τους ηγέτες σκέψης του HR, μάθετε από τους ειδικούς του SAP SuccessFactors και γνωρίστε μία ξεχωριστή κοινότητα. 

Θέλετε να ξεκινήσετε με το SAP SuccessFactors σήμερα;

Επιστροφή στην αρχή