Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Μία γυναίκα που κρατάει ένα ντοσιέ και μιλάει στο ραδιόφωνο.

Λογισμικό SAP Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SAP SCM) 

Προωθήστε ταχύτερα στην αγορά πελατοκεντρικά προϊόντα με χαμηλότερο κόστος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) καθώς και τα εργαλεία SAP.

Δημιουργήστε ελαστικές, συνδεδεμένες και βιώσιμες διαδικασίες SCM από το σχεδιασμό έως την λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τις πλήρως ανεξάρτητες λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για να διατηρήσετε την επιχείρησή σας εύρωστη, ευέλικτη, παραγωγική και ανθεκτική.

placeholder

Industry 4.0

Συνδέστε την παραγωγή με ολοκληρωμένες διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

placeholder

Webcast

Μάθετε πώς η Colgate-Palmolive δημιούργησε μία βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

Συχνότερες Ερωτήσεις

Η διαχείριση βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας προϋποθέτει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εφοδιαστικής αλυσίδας , από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντος μέχρι την επιλογή υλικού, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής πρώτων υλών ή της αγροτικής παραγωγής, της κατασκευής, συσκευασίας και μεταφοράς. Δείτε το demo για την βιωσιμότητα των λύσεων SAP Supply Chain Management.

Ανθεκτικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας σημαίνει δυνατότητα διατήρησης, προσαρμογής ή μετασχηματισμού μίας εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αν μάθαμε κάτι το 2020, αυτό είναι ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να είναι πιο ελαστικά. Την επόμενη χρονιά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μία μεταβολή προς ελαστικότερα μοντέλα ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη διεύρυνση ή τον μετασχηματισμό των λειτουργιών τους, για να αυξήσουν την ευελιξία, τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Και όλα αυτά για μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συνεχείς μεταβολές, τις αλλαγές στη ζήτηση και την αβεβαιότητα. Δείτε το βίντεο για την ελαστική εφοδιαστική αλυσίδα των λύσεων SAP Supply Chain Management.

Η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται στην έννοια της υιοθέτησης βιώσιμων περιβαλλοντικών διαδικασιών στην παραδοσιακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το παράδοξο της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας – η εξισορρόπηση του "πάνω και κάτω από την πράσινη γραμμή". Μάθετε γιατί διάφοροι κλάδοι προτεραιοποιούν την βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα τους, και ανακαλύψτε τα οφέλη, τις βέλτιστες πρακτικές και τις τεχνολογίες μίας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Μάθετε περισσότερα για το GSCM.

Η διαφάνεια σε μία εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρεται στη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε συνεργάτες, μετόχους, πελάτες, καταναλωτές και ρυθμιστικούς φορείς. Η κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί, πλέον, το μεγαλύτερο ζητούμενο στις επιχειρήσεις. Σήμερα, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ για την επίπτωση που έχουν οι αγορές τους στην υγεία, την κοινότητά και τον κόσμο γενικότερα.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ως υπηρεσία (SCaaS) αποτελεί μία νέα καινοτόμο προσέγγιση στην εφοδιαστική αλυσίδα που επιτρέπει στις εταιρείες τη δημιουργία μία υψηλότερης απόδοσης επένδυσης με την συνεργασία με έναν εταίρο υπηρεσίας  για την υποστήριξη όλων ή μέρους των αναγκών της εφοδιαστικής αλυσίδας , συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, ελέγχου παραγωγής, κατασκευής, ποιότητας, αποθήκευσης και εφοδιαστικής. Το SAP Business Network αποτελεί ένα ενοποιημένο δίκτυο που εναρμονίζει τις αποσυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες με ένα ενοποιημένο, συνεργατικό και έξυπνο δίκτυο.  

Επιστροφή στην αρχή