Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Τί είναι το SAP S/4HANA

Το SAP S/4HANA είναι ένα έξυπνο και ολοκληρωμένο σύστημα ERP που χρησιμοποιεί το SAP HANA, την δική μας in-memory βάση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το SAP S/4HANA μπορείτε να: 

 • Στην εταιρεία, δημόσιο/ιδιωτικό cloud ή υβριδική ανάπτυξη
 • Ενσωματωμένη AI, αναλύσεις και ευφυής αυτοματισμός διεργασιών
 • Βάση δεδομένων εντός μνήμης και απλοποιημένο μοντέλο δεδομένων
 • Δυνατότητες και βέλτιστες πρακτικές για ένα μεγάλο εύρος κλάδων
 • UX σε επίπεδο καταναλωτή

Εξερευνήστε τις δυνατότητες του SAP S/4HANA ERP

Επιλέξτε και αναπτύξτε από ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων SAP S/4HANA ERP – όπου όλες εκμεταλλεύονται τις τελευταίες τεχνολογίες και τον ευφυή αυτοματισμό για να μετασχηματίζουν τις επιχειρηματικές διεργασίες σας. Οι δυνατότητες εκτείνονται σε πολλούς τύπους επιχειρήσεων, από χρηματοοικονομικά, αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγή μέχρι πωλήσεις, διανομές και πολλά ακόμη.

Χαρακτηριστικά και επιχειρηματικά οφέλη του SAP S/4HANA

Δείτε πώς το cloud ERP μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε μια επιχείρηση που λειτουργεί βέλτιστα αλλά και να ακονίσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

50% μείωση στο ψηφιακό αποτύπωμα δεδομένων

Χάρη στις βάσεις δεδομένων σε στήλες, εντός μνήμης

100 φορές πιο γρήγορη αναφορά

Επιτρέπει ανθεκτική, επιδέξια λήψη αποφάσεων

Ενσωματωμένη τεχνολογία AI

Επιτρέπει βελτιωμένη απόκτηση γνώσεων και απόδοση

Προηγμένες αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο

Καλύτερη πρόβλεψη και πιο γρήγορες αποφάσεις

Εξορθολογισμένη προβολή δεδομένων

Εξαλείφοντας ογκώδη σύνολα και ευρετήρια

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καλύτερη ροή εργασιών

Με επιχειρηματικές διεργασίες ειδικές του κλάδου

UX σε επίπεδο καταναλωτή σε πολλές συσκευές

Μειώνει τα σφάλματα, αυξάνει την παραγωγικότητα

Επιλογές ευέλικτης ανάπτυξης

Προσφορά μειωμένων FTE και ταχύτερων υλοποιήσεων

Βελτιώστε τις διαδικασίες σε ολόκληρη την επιχείρηση με το SAP S/4HANA

 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Αεροδιαστημική και άμυνα
 • Τραπεζική
 • Οικοδομικά προϊόντα
 • Χημικά
 • Καταναλωτικά προϊόντα
 • Μηχανική, κατασκευαστική και λειτουργίες
 • Μόδα
 • Υψηλή τεχνολογία
 • Βιομηχανικά μηχανήματα και εξαρτήματα
 • Ασφαλιστική
 • Βιοεπιστήμες
 • Πολυμέσα
 • Μέταλλα
 • Εξορύξεις
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Δημόσιος τομέας
 • Λιανική
 • Ορυκτέλαια και αέριο
 • Χαρτοπροϊόντα και συσκευασίες
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ταξίδια (Αερογραμμές)
 • Ταξίδια (Εμπορεύματα)
 • Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
 • Διανομή χονδρικής
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Αεροδιαστημική και άμυνα
 • Τραπεζική
 • Οικοδομικά προϊόντα
 • Χημικά
 • Καταναλωτικά προϊόντα
 • Μηχανική, κατασκευαστική και λειτουργίες
 • Μόδα
 • Υψηλή τεχνολογία
 • Βιομηχανικά μηχανήματα και εξαρτήματα
 • Ασφαλιστική
 • Βιοεπιστήμες
 • Πολυμέσα
 • Μέταλλα
 • Εξορύξεις
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Δημόσιος τομέας
 • Λιανική
 • Ορυκτέλαια και αέριο
 • Χαρτοπροϊόντα και συσκευασίες
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ταξίδια (Αερογραμμές)
 • Ταξίδια (Εμπορεύματα)
 • Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
 • Διανομή χονδρικής
Αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταμόρφωση της αυτοκινητοβιομηχανίας με ευφυές ERP

Μάθετε πώς η SAP S/4HANA παρέχει στις εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή. Ανακαλύψτε πώς η SAP υποστηρίζει την αλυσίδα αξίας αυτοκινήτων με ευφυείς λύσεις και ενσωματωμένες, αυτοματοποιημένες διεργασίες που είναι διάφανες και συνδεδεμένες με τον αληθινό κόσμο, παρέχοντας μια υπέρτατη εμπειρία πελατών.

Αεροδιαστημική και άμυνα

Μεταμόρφωση της αεροδιαστημικής και άμυνας με ευφυές ERP

Μάθετε πώς η ψηφιακή στρατηγική μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες αεροδιαστημικής και άμυνας να εξορθολογίζουν σύνθετα προγράμματα, να βελτιστοποιούν την παγκόσμια αλυσίδα παροχής τους και να τυποποιούν διεργασίες πυρήνα.

Τραπεζική

Μεταμόρφωση της τραπεζικής με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα SAP S/4HANA και SAP Leonardo ως ψηφιακό πυρήνα για να οικοδομήσουν μια πιο ευέλικτη και ευφυή επιχείριση —επιτρέποντάς τους να προσαρμοστούν σε αλλαγές στη δραστηριότητα M&A, επιχειρηματικά μοντέλα και ζήτηση πελατών.

Οικοδομικά προϊόντα

Μεταμόρφωση των εταιρειών οικοδομικών προϊόντων με ευφυές ERP

Ανακαλύψτε γιατί οι επιχειρήσεις οικοδομικών προϊόντων μπορούν να ρίξουν σταθερά θεμέλια για τις ψηφιακές πρωτοβουλίες τους με το SAP S/4HANA. Επιτύχετε κεντρικότητα πελατών, προσφέρετε μικρά μεγέθη παρτίδων και εξατομίκευση, λειτουργήστε έξυπνα εργοστάσια και δίκτυα διανομής και εγγυηθείτε την ασφάλεια των εργατών επί τόπου – και σε πραγματικό χρόνο.

Χημικά

Μεταμόρφωση των χημικών με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA παρέχει στις εταιρείες χημικών αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία, ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή —στις διεργασίες πυρήνα για δέσμευση πελατών, διαχείριση αγαθών και οικονομικά.

Καταναλωτικά προϊόντα

Μεταμόρφωση καταναλωτικών προϊόντων με ευφυές ERP

Δείτε πώς το λογισμικό SAP S/4HANA παρέχει στις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές στον κλάδο ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή.

Μηχανική, κατασκευαστική και λειτουργίες

Μεταμόρφωση της μηχανικής, κατασκευαστικής και λειτουργιών με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA παρέχει ένα πλαίσιο και ψηφιακό πυρήνα για να βοηθήσει τις εταιρείες μηχανικής, κατασκευαστικής και λειτουργιών να υιοθετούν ορθές πρακτικές και να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες. Δείτε πώς οι συναλλαγές και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο, η ικανότητα εργασίας με Big Data και η συνδεσιμότητα με επεκτάσεις LoB επιτρέπουν την ευθυγράμμιση μεταξύ διαχείρισης έργων και οικονομικών ελέγχων.

Μόδα

Μεταμόρφωση της μόδας με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι εταιρείες μόδας γίνονται ευφυείς επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας SAP S/4HANA και SAP Leonardo στον ψηφιακό πυρήνα τους. Όχι μόνο βρίσκονται σε θέση να παρέχουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες, αλλά μπορούν καλύτερα να ανταγωνίζονται στην ψηφιακή αγορά.

Υψηλή τεχνολογία

Μεταμόρφωση της υψηλής τεχνολογίας με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA παρέχει σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές στον κλάδο ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή. Εξερευνήστε ψηφιακούς οδικούς χάρτες, οι οποίοι καθοδηγούνται από την καινοτομία, και χρησιμοποιήστε περιπτωσιολογίες για την παροχή ενός έξυπνου εργοστασίου, επιχειρηματικών μοντέλων με επίκεντρο τις υπηρεσίες και έξυπνων προϊόντων.

Βιομηχανικά μηχανήματα και εξαρτήματα

Μεταμόρφωση των βιομηχανικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία βιομηχανικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων σας καθώς ανταγωνίζεστε στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Διανέμετε παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ως υπηρεσία, βάσει υψηλά εξατομικευμένων, ψηφιοποιημένων προϊόντων που αντιμετωπίζουν το «segment of one» για τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών.

Ασφαλιστική

Μεταμόρφωση της ασφαλιστικής με ευφυές ERP

Ετοιμαστείτε να εκμεταλλευτείτε την πιο πρόσφατη πρωτοποριακή τεχνολογία που θα φέρει την επανάσταση στον κλάδο των ασφαλειών. Επιδιώξτε νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα και βελτιώστε και προστατεύστε την υγεία, ιδιοκτησία και επιχείρηση των πελατών σας.

Βιοεπιστήμες

Μεταμόρφωση των βιοεπιστημών με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι εταιρείες βιοεπιστημών μπορούν να μετασχηματιστούν σε επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από συμβάντα. Μάθετε πώς ο συνδυασμός των τεχνολογιών SAP S/4HANA και SAP Leonardo ως ψηφιακός πυρήνας έχει ως αποτέλεσμα μια ευέλικτη, ευφυή επιχείρηση που μπορεί να ενισχύεται και να επεκτείνεται συνεχώς με καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές.

Πολυμέσα

Μεταμόρφωση των πολυμέσων με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι εταιρείες πολυμέσων μεταμορφώνουν ολόκληρη την προσέγγισή τους για την παροχή περιεχομένου. Καθοδηγούμενες από τις προσδοκίες πελατών, νεοεισέρχοντες και ανταγωνισμό για προσοχή, οι εταιρείες πολυμέσων σε πολλαπλούς τομείς χρησιμοποιούν ευφυή τεχνολογία για να προσεγγίζουν και να εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους.

Μέταλλα

Μεταμόρφωση των μετάλλων με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία μετάλλων σας καθώς ανταγωνίζεται στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Μάθετε πώς παρέχει ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στη βιομηχανία, ενώ επιτυγχάνεται λειτουργική υπεροχή – ιδιαίτερα στις διεργασίες πυρήνα για δέσμευση πελατών, διαχείριση αγαθών και οικονομικά.

Εξορύξεις

Μεταμόρφωση των εξορύξεων με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία εξορύξεών σας να ανταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Παραδώστε πόρους υπεύθυνα αυξάνοντας την παραγωγικότητα μέσω του αυτοματισμού, λειτουργώντας με προβλέψιμο, βιώσιμο και ευέλικτο τρόπο και συνεργαζόμενοι βαθιά με πελάτες, προμηθευτές και κοινότητες.

Επαγγελματικές υπηρεσίες

Μεταμόρφωση των επαγγελματικών υπηρεσιών με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA παρέχει στις επιχειρήσεις επαγγελματικών υπηρεσιών ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετούν ορθές πρακτικές στον κλάδο ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή. Ικανοποιήστε τις ανάγκες των πελατών και παράγετε έσοδα με τον συνδυασμό δεδομένων και διεργασιών καθώς και με τη διαχείριση εργαζομένων.

Δημόσιος τομέας

Μεταμόρφωση του δημόσιου τομέα με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορείτε να βοηθήσει τον οργανισμό δημόσιου τομέα σας καθώς ανταγωνίζεται στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Μάθετε πώς παρέχει ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στη βιομηχανία, ενώ επιτυγχάνεται λειτουργική υπεροχή – ιδιαίτερα στις διεργασίες πυρήνα για τη δέσμευση συνιστωσών, διαχείριση αγαθών και οικονομικά.

Λιανική

Μεταμόρφωση της λιανικής με ευφυές ERP

Χρησιμοποιήστε το SAP S/4HANA Retail για διαχείριση εμπορευμάτων ως τον ψηφιακό πυρήνα του μελλοντικού δικτύου αξίας σας και ξεκινήστε να συνδέετε το εργατικό δυναμικό, τους προμηθευτές, τους καταναλωτές και το Internet of Things (IoT) σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αδράζετε κάθε ευκαιρία και να εκμεταλλεύεστε την ψηφιακή μεταμόρφωση για αυξημένη επιχειρηματική αξία.

Ορυκτέλαια και αέριο

Μεταμόρφωση των ορυκτελαίων και αερίου με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι εταιρείες ορυκτελαίων και αερίου μπορούν να ανταγωνιστούν πιο αποδοτικά μειώνοντας την πολυπλοκότητα. Εξορθολογίστε και απλοποιήστε τις λειτουργίες δημιουργώντας ευφυείς επιχειρήσεις βάσει βιομηχανοποιημένων και ευφυών υπηρεσιών cloud που επιτρέπουν καινοτομικές τεχνολογίες όπως ρομποτικό αυτοματισμό διεργασιών (RPA).

Χαρτοπροϊόντα και συσκευασίες

Μεταμόρφωση των χαρτοπροϊόντων και συσκευασιών με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία χαρτοπροϊόντων και συσκευασιών σας καθώς ανταγωνίζεστε στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Μάθετε πώς παρέχει ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στη βιομηχανία, ενώ επιτυγχάνεται λειτουργική υπεροχή – ιδιαίτερα στις διεργασίες πυρήνα για δέσμευση πελατών, διαχείριση αγαθών και οικονομικά.

Τηλεπικοινωνίες

Μεταμόρφωση των τηλεπικοινωνιών με ευφυές ERP

Πετύχετε σε μια ανταγωνιστική αγορά με μια συνεπή ψηφιακή στρατηγική. Ανακαλύψτε πώς το SAP S/4HANA παρέχει σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο, ενώ επιτυγχάνεται λειτουργική υπεροχή και βελτιστοποίηση εσόδων και περιθωρίου σε όλες τις διεργασίες πυρήνα για οικονομικά, διαχείριση δέσμευσης και προμήθειες.

Ταξίδια (Αερογραμμές)

Μεταμόρφωση του κλάδου αερογραμμών με ευφυές ERP

Μάθετε γιατί οι αερογραμμές πρέπει να μεταμορφώσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Δείτε πώς η SAP μπορεί να τους βοηθήσει να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία των πελατών τους, αλλά και των ίδιων των ταξιδιών, με έναν ψηφιακό πυρήνα που παρέχει μία μοναδική πηγή αλήθειας.

Ταξίδια (Εμπορεύματα)

Μεταμόρφωση των ταξιδιών (εμπορευμάτων) με ευφυές ERP

Μάθετε πώς οι βιομηχανίες μεταφορών και εμπορευμάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ευφυές ERP για να γίνουν πιο ευέλικτες, έξυπνες επιχειρήσεις και να επιτύχουν επιχειρηματικές διεργασίες επόμενης γενιάς. Βελτιστοποιήστε τις μεταφορές εμπορευμάτων για να ανταγωνιστείτε σε έναν ψηφιακό κόσμο. Οι λύσεις μας μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εμπειρία πελατών, τις λειτουργίες, τα κόστη, την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και την αξία μετόχων.

Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας

Μεταμόρφωση των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA παρέχει στις εταιρείες κοινής ωφελείας ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για να υιοθετήσουν ορθές πρακτικές στον κλάδο ενώ επιτυγχάνουν λειτουργική υπεροχή.

Διανομή χονδρικής

Μεταμόρφωση της διανομής χονδρικής με ευφυές ERP

Μάθετε πώς το SAP S/4HANA μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία διανομής χονδρικής σας να ανταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Εκτελέστε ευέλικτες, στενά ενσωματωμένες διεργασίες για να επιτύχετε λειτουργική υπεροχή – από τον προγραμματισμό ζήτησης και το CRM μέχρι τη διαχείριση αποθέματος και αλυσίδας εφοδιασμού.

Ζήστε την αξία των SAP HANA και SAP Fiori στο σύστημα cloud ERP σας

Λειτουργία με τη βάση δεδομένων SAP HANA

Το σύστημα SAP S/4HANA ERP έχει κατασκευαστεί για τη βάση δεδομένων εντός μνήμης SAP HANA. Αυτή η ηγετική στην αγορά βάση δεδομένων σε στήλες επιτρέπει μια δραματική απλοποίηση του μοντέλου δεδομένων και απίστευτη ταχύτητα. Εκτελέστε αναλύσεις και συναλλαγές σε μία μοναδική βάση δεδομένων χωρίς τον διαχωρισμό OLTP και OLAP.

 • Τέρμα η επεξεργασία σε παρτίδες
 • Γρηγορότερες επιχειρηματικές διεργασίες, απλοποιημένα τοπία IT
 • Ισχυρός βαθμός λεπτομέρειας για λήψη αποφάσεων που καθοδηγούνται από δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο

Παράσχετε μια εξαίρετη εμπειρία χρηστών με το SAP Fiori

Το SAP Fiori – το σύγχρονο, βραβευμένο περιβάλλον χρηστών μας – είναι ενσωματωμένο στο SAP S/4HANA και παρέχει μια συνεπή εμφάνιση και αίσθηση σε ολόκληρο το σύστημα ERP, σε όλους τους τύπους συσκευών. Βάσει του τρόπου που εργάζονται οι άνθρωποι στην πραγματικότητα, το SAP Fiori παρέχει ένα διαισθητικό UX βάσει ρόλων που βελτιώνει την παραγωγικότητα και ικανοποίηση των εργαζομένων.  

 • Εξατομικευμένο σημείο εκκίνησης SAP S/4HANA
 • Βαθιά επίγνωση στο σημείο δράσης
 • Συνομιλητικό UI και ψηφιακοί βοηθοί

Πλοηγηθείτε σε προκλήσεις και οικοδομήστε αντοχή με ευφυές ERP

Οικοδομήστε αντοχή σε αβέβαιους καιρούς παρέχοντας ταχύτητα, ευελιξία και ορατότητα μέσω βαθιά ενσωματωμένων συστημάτων ERP. Συνδέστε δίκτυα, αναπτύξτε τεχνητή νοημοσύνη και ενεργοποιήστε νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Διατηρήστε τα συστήματα συνδεδεμένα

Προσαρμόστε ταχύτατα αλυσίδες εφοδιασμού, αναπτύξτε νέα λειτουργικά μοντέλα και επανευθυγραμμίστε εργατικό δυναμικό με ένα συνδεδεμένο σύστημα ERP.

Διαχειριστείτε στενά τα οικονομικά

Κατανοήστε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και διαχειριστείτε πόρους για να διατηρήσετε κεφάλαιο, ενώ οικοδομείτε αποθέματα ισολογισμού. 

Διαχείριση της αλλαγής με AI

Βρείτε νέα μοτίβα και ενδυναμώστε αποφάσεις, προκειμένου να αδράζετε ευκαιρίες με τεχνητή νοημοσύνη. 

Τι λένε οι αναλυτές για το SAP S/4HANA;

Σύμφωνα με την IDC , το SAP είναι το κορυφαίο λογισμικό για τα Cloud ERP AR και AP

Μάθετε πώς το Cloud ERP χρησιμοποιείται στους πληρωτέους και εισπρακτέους λογαριασμούς, γιατί η IDC αναγνωρίζει την SAP ως κορυφαία εταιρεία και πώς οι αγοραστές προϊόντων τεχνολογίας μπορούν να αξιολογήσουν τις επιλογές του λογισμικού. 

Μετάβαση από το SAP ECC στο SAP S/4HANA

Μεταφερθείτε από το SAP ERP Central Component (SAP ECC) στο ευφυές μας σύστημα ERP με ελάχιστη διατάραξη και κίνδυνο –με το πρόγραμμα μεταφοράς SAP S/4HANA. Αυτό το δωρεάν πακέτο υπηρεσιών προσφέρει καθοδήγηση και εργαλεία στους υπάρχοντες πελάτες SAP ECC. 

Βοηθητικοί πόροι για το SAP S/4HANA

Ενισχύστε το επιχειρηματικό αποτέλεσμα με εκπαίδευση που καθοδηγούν ειδικοί, πρακτική εμπειρία, τεκμηρίωση και βέλτιστες πρακτικές.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε βασικές πλευρές του έργου σας καθώς και να στήσετε τις δικές σας λειτουργίες για συνεχιζόμενη επιτυχία.

Δωρεάν εκπαίδευση SAP

Μάθετε για τις καινοτομίες SAP με μια ευέλικτη, διασκεδαστική και καθηλωτική εμπειρία εκμάθησης, που παρέχεται στην πλατφόρμα openSAP.

Τεκμηρίωση

Βρείτε τεκμηρίωση στην ένταξη, υλοποίηση και επεκτασιμότητα προϊόντων και πολλά άλλα, στην πύλη βοήθειας SAP S/4HANA.

Διδακτικές διαδρομές

Βρείτε και προγραμματίστε την καλύτερη εκπαίδευση και πιστοποίηση για εσάς και την ομάδα σας, χρησιμοποιώντας τους οπτικούς οδηγούς μας για το ταξίδι της μάθησης.

Επιτυχίες πελατών που χρησιμοποιούν το SAP S/4HANA

Επιστροφή στην αρχή