Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Εικόνα του SAP Business Network Commerce Automation

SAP Business Network Commerce Automation

Επίτευξη ομαλής συνεργασίας εφοδιασμού με τους προμηθευτές σας με μια πλήρως ψηφιακή, ενοποιημένη λύση.

 

Αυτή η ιστοσελίδα μεταφράστηκε από μηχανή για την διευκόλυνσή σας. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Η αρχική αγγλική ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο χάρτη στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Τι είναι το SAP Business Network Commerce Automation;

Βελτιώστε την ορατότητα εξόδων και τη συνεργασία προμηθευτών μέσω αυτοματοποίησης για να επιτύχετε λειτουργική αποτελεσματικότητα και διασφάλιση εφοδιασμού. 

placeholder
Μεγέθυνση

Μειώστε το κόστος, περιορίστε τον κίνδυνο και βελτιώστε την αποδοτικότητα με τη συνεργασία προμηθευτών. Η λύση SAP Business Network Commerce Automation διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχεδόν πραγματικού χρόνου και την βελτιωμένη ορατότητα στις διαδικασίες εφοδιασμού.

 • Συμμόρφωση με την επιχειρηματική διαδικασία και τις κανονιστικές απαιτήσεις
 • Βελτιωμένη διαχείριση προμηθευτών και έλεγχοι εξόδων 
 • Αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες ροές εργασίας
 • Διαμορφώσιμοι επιχειρηματικοί κανόνες και επικύρωση
  δικτύου

 

placeholder
Μεγέθυνση

Μειώστε το κόστος, περιορίστε τον κίνδυνο και βελτιώστε την αποδοτικότητα με τη συνεργασία προμηθευτών. Η λύση SAP Business Network Commerce Automation διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχεδόν πραγματικού χρόνου και την βελτιωμένη ορατότητα στις διαδικασίες εφοδιασμού.

 • Συμμόρφωση με την επιχειρηματική διαδικασία και τις κανονιστικές απαιτήσεις
 • Βελτιωμένη διαχείριση προμηθευτών και έλεγχοι εξόδων 
 • Αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες ροές εργασίας
 • Διαμορφώσιμοι επιχειρηματικοί κανόνες και επικύρωση
  δικτύου

 

Βασικά Οφέλη

Βελτιώστε τη συμμόρφωση εφοδιασμού

Υποστηρίξτε τη συμμόρφωση της επιχειρηματικής διαδικασίας με εξαιρετικά διαμορφώσιμους επιχειρηματικούς κανόνες στο δίκτυο.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης εξόδων

Να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα και να απελευθερώσετε την ικανότητα των ανθρώπων σας αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες που βασίζονται σε χαρτί και με χειρόγραφες διαδικασίες.

Αυξήστε τη διαφάνεια των επιχειρηματικών δαπανών

Αποκτήστε μία ολιστική προβολή των οργανωτικών δαπανών σας με μεγαλύτερη ορατότητα στις παραγγελίες και τα τιμολόγια σε μία πλατφόρμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

placeholder
Εμφάνιση περισσότερων
Συνεργασία προμηθευτή

 • Αποκτήστε πρόσβαση σε μια παγκόσμια κοινότητα προμηθευτών για να συνδέεστε, να συνεργάζεστε και να συναλλάσσεστε εύκολα σε ένα δίκτυο
 • Ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης
  εντολής αγοράς (ΡΟ)
 • Ενεργοποιήστε τη συνεργασία και την ορατότητα τιμολογίων προμηθευτή για εκπτώσεις προεξόφλησης και βελτιστοποίηση
  όρων πληρωμής

Συμμόρφωση με κανονιστικές και επιχειρηματικές διαδικασίες

 • Βελτιώστε τη συμμόρφωση μέσω της ψηφιακής αντιστοίχισης τιμολογίων με εντολές αγοράς και συμβάσεις
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Επαληθεύστε συναλλαγές βάσει διαμορφωμένων επιχειρηματικών κανόνων για μείωση μη αυτόματης παρέμβασης και εξαιρέσεων

Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας προμήθειας

 • Αυτοματοποιήστε τις μη αυτόματες διαδικασίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα και να απελευθερώσετε δυναμικότητα
  εργατικού δυναμικού
 • Παραδώστε εντολές αγοράς από τα ERP σε προμηθευτές ψηφιακά σε ένα επιχειρηματικό δίκτυο όπου οι προμηθευτές μπορούν να τις δουν 

Πύλη προμηθευτή

 • Να επιτρέπεται στους προμηθευτές σας να μετατρέψουν εντολή αγοράς που λάβατε στο δίκτυο για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο, εξαλείφοντας την καταχώριση δεδομένων και άλλα σφάλματα
 • Δώστε στους προμηθευτές μια προβολή στις ενημερώσεις κατάστασης τιμολογίου για τη μείωση των ερωτημάτων
 • Βοηθήστε τους προμηθευτές να διαχειρίζονται συναλλαγές και πελατειακές σχέσεις μέσω ενός διαμορφώσιμου πεδίου εργασιών

Πύλη κατάστασης τιμολογίου και ορατότητα κίνησης

 • Αποκτήστε ορατότητα σε παραγγελίες και τιμολόγια με ολιστική προβολή στα έξοδα 
 • Να επιτρέπεται στους προμηθευτές να διαμορφώνουν ειδοποιήσεις για τη λήψη e-mail όταν αλλάζει η κατάσταση τιμολογίου τους
 • Ενισχύστε την προσαρμογή για μακροσκελείς προμηθευτές μέσω των ενημερώσεων αυτοεξυπηρέτησης και της ορατότητας των τιμολογίων

placeholder
Εμφάνιση περισσότερων
Συνεργασία προμηθευτή

 • Αποκτήστε πρόσβαση σε μια παγκόσμια κοινότητα προμηθευτών για να συνδέεστε, να συνεργάζεστε και να συναλλάσσεστε εύκολα σε ένα δίκτυο
 • Ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης
  εντολής αγοράς (ΡΟ)
 • Ενεργοποιήστε τη συνεργασία και την ορατότητα τιμολογίων προμηθευτή για εκπτώσεις προεξόφλησης και βελτιστοποίηση
  όρων πληρωμής

Συμμόρφωση με κανονιστικές και επιχειρηματικές διαδικασίες

 • Βελτιώστε τη συμμόρφωση μέσω της ψηφιακής αντιστοίχισης τιμολογίων με εντολές αγοράς και συμβάσεις
 • Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Επαληθεύστε συναλλαγές βάσει διαμορφωμένων επιχειρηματικών κανόνων για μείωση μη αυτόματης παρέμβασης και εξαιρέσεων

Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας προμήθειας

 • Αυτοματοποιήστε τις μη αυτόματες διαδικασίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα και να απελευθερώσετε δυναμικότητα
  εργατικού δυναμικού
 • Παραδώστε εντολές αγοράς από τα ERP σε προμηθευτές ψηφιακά σε ένα επιχειρηματικό δίκτυο όπου οι προμηθευτές μπορούν να τις δουν 

Πύλη προμηθευτή

 • Να επιτρέπεται στους προμηθευτές σας να μετατρέψουν εντολή αγοράς που λάβατε στο δίκτυο για να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο, εξαλείφοντας την καταχώριση δεδομένων και άλλα σφάλματα
 • Δώστε στους προμηθευτές μια προβολή στις ενημερώσεις κατάστασης τιμολογίου για τη μείωση των ερωτημάτων
 • Βοηθήστε τους προμηθευτές να διαχειρίζονται συναλλαγές και πελατειακές σχέσεις μέσω ενός διαμορφώσιμου πεδίου εργασιών

Πύλη κατάστασης τιμολογίου και ορατότητα κίνησης

 • Αποκτήστε ορατότητα σε παραγγελίες και τιμολόγια με ολιστική προβολή στα έξοδα 
 • Να επιτρέπεται στους προμηθευτές να διαμορφώνουν ειδοποιήσεις για τη λήψη e-mail όταν αλλάζει η κατάσταση τιμολογίου τους
 • Ενισχύστε την προσαρμογή για μακροσκελείς προμηθευτές μέσω των ενημερώσεων αυτοεξυπηρέτησης και της ορατότητας των τιμολογίων

Οι πελάτες μας

Δημιουργήστε ένα business case

placeholder
Βρείτε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας

Ανακαλύψτε το χαρτοφυλάκιο των λύσεων επιχειρηματικού δικτύου της SAP που θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις εφοδιασμού και να υλοποιήσετε τους επιχειρηματικούς στόχους.

placeholder
Επιλέξτε τις λύσεις προμήθειας με την καλύτερη σουίτα

Αποκτήστε οργανωτική αξία ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες source-to-pay με ενοποιημένες διαδικασίες, διακυβέρνηση και εμπειρίες χρήστη.

Τι λένε οι αναλυτές για το SAP Business Network;

placeholder
Δημιουργήστε αξία στον εφοδιασμό με ψηφιοποίηση

Μάθετε πώς οι επιχειρήσεις μεταμορφώνουν τις λειτουργίες προμηθειών τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εν μέσω ασταθών αλυσίδων εφοδιασμού, αυξανόμενου κόστους και αυξανόμενης αβεβαιότητας.

placeholder
Αυξήστε την ανθεκτικότητα με την παγκόσμια συνεργασία B2B

Μάθετε γιατί οι εταιρείες που χρησιμοποιούν επιχειρηματικά δίκτυα επιτυγχάνουν καλύτερη συνεργασία και ορατότητα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των business-to-business (B2B). 

Τεχνικές Πληροφορίες

Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε στο cloud και είναι διαθέσιμο ως λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS), ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό σας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης Web.

Διαμόρφωση

Βελτιστοποιήστε τη διαμόρφωση του SAP Business Network Commerce Automation με τον συνοπτικό οδηγό διαμόρφωσης.

Ολοκλήρωση

Μάθετε πώς θα ενοποιήσετε το SAP Business Network Commerce Automation με το υπάρχον περιβάλλον ΙΤ σας.

Ξεκινήστε

Ξεκινήστε την υλοποίησή σας και καθοδηγήστε την απόδοση επένδυσης συνεργαζόμενοι με ειδικούς του κλάδου, συμβούλους και μηχανικούς υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Υπηρεσίες

Μετασχηματίστε την επιχείρησή σας γρήγορα και αποτελεσματικά εκμεταλλευόμενοι τα ολιστικά προγράμματα υπηρεσιών και υποστήριξης, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικών, την ανάπτυξη παραμετροποιημένων εφαρμογών, τις αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές και την βαθιά βιομηχανική και τεχνική γνώση.

Υποστήριξη

Βοηθήστε να διατηρήσετε τις λύσεις SAP σε πλήρη απόδοση με τους ειδικούς ΙΤ και τις υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, ενσωματωμένων ομάδων, υποστήριξης απομακρυσμένης τεχνολογίας, πύλης αυτοεξυπηρέτησης και στρατηγικών καινοτομίας.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Εστιάστε στις επιχειρηματικές και πελατειακές σας σχέσεις ενώ παράλληλα διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή και αξιόπιστα. Η SAP εφαρμόζει μια προληπτική, προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας δεδομένων στο cloud και εντός του on-premise κέντρου δεδομένων.

Εστιασμένη εκδήλωση

placeholder
SAP Spend Connect Live

Παρακολουθήστε ένα κορυφαίο συνέδριο διαχείρισης δαπανών στο οποίο συμμετέχουν ειδικοί με γνώσεις στις προμήθειες, τη διαχείριση εξωτερικού εργατικού δυναμικού, τη διαχείριση ταξιδιών και δαπανών και τα επιχειρηματικά δίκτυα. Η εκδήλωση προσφέρει μια βαθιά εμπειρία για να εξερευνήσετε τις αποφάσεις δαπανών που τροφοδοτούν την επιχείρησή σας.

placeholder
Αυξήστε την ακρίβεια και την αυτοματοποίηση του PO και του τιμολογίου

Βελτιώστε τις λειτουργικές αποδόσεις και μειώστε τα σφάλματα και την επανεργασία αφήνοντας πίσω σας μη αυτόματες διαδικασίες που σας κοστίζουν χρόνο, χρήματα και πόρους. Επεκτείνοντας την υπάρχουσα επένδυση ERP, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πλήρως τις διαδικασίες εντολής αγοράς και τιμολόγησης.

Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επιστροφή στην αρχή