Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Απλοποιήστε την πρόσβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες με το SAP Business Technology Platform

Οι λύσεις analytics ενισχυμένες με το προϊόν SAP Business Technology Platform επιτρέπουν στους χρήστες να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα machine learning, AI, business intelligence, και αυξημένα analytics για την ανάλυση της προηγούμενης αλλά και τρέχουσας κατάστασης, προσομοιώνοντας ταυτόχρονα μελλοντικά σενάρια.

Business Intelligence

Ενισχύστε τους ανθρώπους σας με 24x7 πρόσβαση στο ΒΙ και τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, ώστε να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Προϊόντα:

SAP Analytics Cloud for business intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) suite

SAP Crystal solutions

Data Warehousing

Λάβετε αποφάσεις βάσει δεδομένων πραγματικού χρόνου δημιουργώντας μία ενιαία πηγή αλήθειας για τον οργανισμό σας.

Προϊόντα:

SAP Data Warehouse Cloud

SAP HANA

SAP BW/4HANA

Enterprise Planning

Ενίσχυση όλων των τομέων της επιχείρησης για επίτευξη συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο αναλύοντας δεδομένα, ενοποιώντας σχέδια και ευθυγραμμίζοντας διαδικασίες.  

Προϊόντα:

SAP Analytics Cloud for planning

SAP Business Planning and Consolidation

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε επιχειρηματική αξία με το business analytics

Συνδέστε ανθρώπους, πληροφορίες και ιδέες για λήψη επιτυχημένων αποφάσεων με βάση πραγματικά στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες, που είναι εύκολα προσβάσιμες με τα predictive analytics.

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών analytics

Ενοποιήστε τις υπάρχουσες πλατφόρμες δεδομένων για να απλοποιήσετε το τοπίο των analytics, ακόμα και αν τα δεδομένα σας υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές πηγές.

Αποκτήστε πρόσθετες πληροφορίες

Επιταχύνετε την ανάπτυξη αξιοποιώντας τα παλαιότερα αποτελέσματα για να προσομοιώσετε μελλοντικά σενάρια και να προβλέπετε αποτελέσματα με το ΑΙ και το machine learning.

Μετατρέψτε την γνώση σε δράση

Ευθυγραμμίστε τον στρατηγικό, οικονομικό και λειτουργικό προγραμματισμό με τα συνεργατικά εργαλεία για οικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση δεδομένων, πρόβλεψη και ανάλυση που ενθαρρύνουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Οπτικοποιήστε τις αποφάσεις σας

Δημιουργήστε δυναμικές ιστορίες που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε τις πληροφορίες και να απαντάτε σε σημαντικά επιχειρηματικά ερωτήματα.

Δείτε εμπειρίες πελατών που έχουν πετ΄ύχει χρησιμοποιώντας SAP

Προϊόντα Analytics

Business Intelligence

Αναζητήστε τα δεδομένα στην επιχείρησή σας και παρέχετε πληροφορίες την στιγμή των αποφάσεων με διορατικά analytics αυτοεξυπηρέτησης.

Αυξημένα Analytics

Βελτιστοποιήστε την λήψη των αποφάσεων βάσει δεδομένων με analytics και πληροφορίες.

Προγραμματισμός

Συνδεθείτε και διαμορφώστε οικονομικά και επιχειρηματικά σχέδια απρόσκοπτα σε μία λύση ενθαρρύνοντας την λήψη καλύτερων αποφάσεων μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα.

Υποστήριξη των μεταβαλλόμενων αναγκών της επιχείρησής σας

Αξιοποιήστε τις τελευταίες τεχνολογίες business intelligence καθώς και μία μεγάλη γκάμα πηγών δεδομένων χρησιμοποιώντας μία ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα που διασφαλίζει στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων την πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία ΒΙ.

Αποκτήστε πρόσβαση στα ολοκληρωμένα εργαλεία του business intelligence

Μετασχηματίστε τα δεδομένα σας σε χρήσιμες πληροφορίες και διαβιβάστε τα στους ανθρώπους που τα χρειάζονται μέσα από μία ευρεία σουίτα εφαρμογών business intelligence.

Βελτιστοποιήστε την απόδοση στα υβριδικά περιβάλλοντα

Αφήστε τα δεδομένα ως έχουν, μεταφέροντας απλώς τα cloud analytics στα on-premise δεδομένα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία μέσα από την σύνδεση πραγματικών δεδομένων εφαρμόζοντας την στρατηγική hybrid analytics.

Ενισχύστε ολόκληρη την επιχείρησή σας

Ενδυναμώστε κατάλληλα τους επιχειρηματικούς χρήστες ώστε να μετασχηματίσουν τα δεδομένα σε γνώση – και το IT ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την επιχείρησή σας.

Αποκτήστε γρήγορα data-to-value

Βελτιστοποιήστε την λήψη αποφάσεων με διορατικά analytics που μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε, να χρησιμοποιήσετε και να μοιραστείτε.

Κατανείμετε τον προϋπολογισμό IT με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες σας

Αποκτήστε έλεγχο των δαπανών καταβάλλοντας άμεσα το τίμημα για τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας και επεκτείνοντάς τις αν χρειαστεί.

Κατανοήστε τους πελάτες σας και ανταποκριθείτε άμεσα τις ανάγκες τους.

Μοιραστείτε ολοκληρωμένα reports και dashboards με συναδέλφους, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες.

Μοιραστείτε το intelligence σε όλη την εταιρία
σας

Αποκτήστε τις επιχειρηματικές πληροφορίες που χρειάζεστε από όλες τις πηγές δεδομένων με την αναζήτηση μίας μόνο λέξης κλειδί.

Αποκτήστε πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα και ενεργήστε ανάλογα

Αξιοποιήστε την μηχανή χρόνου εκτέλεσης, το ευέλικτο API, και την προβολή διορατικών αναφορών που παρέχουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

Μεγέθυνση

Υποστήριξη όλων των δεδομένων

Αξιοποίηση υποστήριξης επεξεργασίας πολλών μοντέλων για machine learning, geospatial, και γραφήματα για την διαχείριση δομημένων και μη δομημένων στοιχείων.

Ταχεία σύνδεση όλων των δεδομένων

Επιτυχημένη απόδοση πραγματικού χρόνου με βάση αξιόπιστα δεδομένα με απεικόνιση και ενοποίηση δεδομένων μνήμης.

Διαχείριση όλων των φόρτων εργασίας σε όλους τους τύπους δεδομένων

Συνδυασμός αυξημένων analytics με βάση κινήσεις πραγματικών δεδομένων χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική πρώτα στη μνήμη που παρέχουμε.

Απλοποίηση της παροχής ενημερωμένων επιχειρηματικών πληροφοριών

Μετασχηματισμός των πρακτικών για μέγιστη απόδοση και ευελιξία στην ανάπτυξη ενημερωμένων πληροφοριών τόσο on premise όσο και στο cloud

Μέγιστη αξιοποίηση όλων των δεδομένων σας

Προώθηση της ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς της επιχείρησης με μία αποθήκη Big Data, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις λύσεις digital business platform solutions της SAP.

Καινοτομία με μία πηγή για όλες τις πληροφορίες

Μεγιστοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού με σύνθετα analytics, προσαρμογή εφαρμογών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και επαναπροσδιορισμός της επιχείρησής σας με ενσωματωμένο machine learning.

Λήψη καλύτερων αποφάσεων

Λάβετε αποφάσεις με βάση τις αναλύσεις what-if καθώς και τον προγραμματισμό σεναρίων για καλύτερα αποτελέσματα.

Βελτίωση συνεργασίας

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία συνεργασίας για την βελτίωση της ακρίβειας προγραμματισμού και ανάληψης ευθυνών.

Αύξηση αποδοτικότητας

Μειώστε τους χρόνους, πραγματοποιήστε ταχύτερο κλείσιμο βιβλίων και συντονίστε τα προγράμματα με τους στρατηγικούς στόχους.

Επιλέξτε αποδεδειγμένες λύσεις ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων

Βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της εφαρμογής των ιδιοτήτων αυξημένων analytics

Ενισχύστε την εφαρμογή των αυξημένων analytics με ένα Πλαίσιο Εφαρμογής Analytics που περιγράφει τους καθοριστικούς παράγοντες στην ευρεία εφαρμογή των εργαλειών και χαρακτηριστικών BI και analytics.

Οι κορυφαίες εταιρείες επιλέγουν SAP Analytics Cloud

Δείτε γιατί το SAP Analytics Cloud αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως κορυφαία λύση απόδοσης στο Forrester Wave: Augmented BI Platforms, Q3 2021.

Το SAP Analytics Cloud επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην Έρευνα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης & Ανάλυσης για το 2022

Διαβάστε γιατί το SAP Analytics Cloud έλαβε 25 κορυφαίες διακρίσεις και 25 ηγετικές θέσεις σε έξι διαφορετικές ομάδες στην Έρευνα Επιχειρησιακής Νοημοσύνης & Ανάλυσης για το 2022 της BARC.

Κέντρο πόρων

Βίντεο
Οι ολοκληρωμένες πλατφόρμες λήψης αποφάσεων ευθυγραμμίζουν την επιχείρηση

Ακούστε τον Dan Vesset, Αντιπρόεδρο της IDC, να εξηγεί πώς ο συνδυασμός του machine learning με τον ανθρώπινο παράγοντα στα analytics μπορεί να αυτοματοποιήσει την τακτική λήψη αποφάσεων.

Βίντεο
Τα cloud analytics συνθέτουν την τεχνολογική επανάσταση

Μάθετε πώς με τα hybrid analytics επιχειρήσεις όπως η Cascades Canada επεκτείνουν τις υπάρχουσες on-premise επενδύσεις με τη ραγδαία καινοτομία από το cloud.

Βίντεο
Τα analytics παρέχουν μία ενοποιημένη εικόνα των οργανογραμμάτων

Μάθετε πώς οι εταιρείες ενθαρρύνουν την αποτελεσματικότητα ευθυγραμμίζοντας τα στρατηγικά, οικονομικά και λειτουργικά σχέδιά τους σε μία μοναδική πηγή αλήθειας.

Βίντεο
Τα δεδομένα εμπειρίας αποτελούν το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ακούστε τον Tony Cosentino, τον κορυφαίο αναλυτή της Capgemini να μιλάει για το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορείτε να αποκτήσετε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εμπειρίας και analytics. 

Βίντεο
Αξιοποιήστε τα δεδομένα με ενισχυμένα analytics

Μάθετε πώς τα ενισχυμένα analytics σηματοδοτούν την επανάσταση στην αγορά των analytics, καθώς μειώνουν τον χρόνο αναζήτησης δεδομένων, αυξάνοντας παράλληλα τον χρόνο αξιοποίησής τους.

Βίντεο
Η επιχειρηματική αξία των ενισχυμένων analytics

Μάθετε πώς τα ενισχυμένα analytics αυτοματοποιούν σημαντικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας το machine learning και την ενεργοποίηση της φυσικής γλώσσας.

Ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επιστροφή στην αρχή