Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Εικόνα που αντιπροσωπεύει την βάση για τις λύσεις data και analytics

Λήψη επιτυχημένων αποφάσεων αξιοποιώντας τα σωστά δεδομένα

Αξιοποιήστε αποτελεσματικά τις πληροφορίες και λάβετε σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σας με το business intelligence, τα ενισχυμένα analytics και τον συνεργατικό προγραμματισμό.

$65εκατομμύρια

αύξηση των εσόδων μέσα από τη βελτίωση της ιατρικής τεκμηρίωσης που εξασφαλίζει στους ιατρούς σωστές ιατρικές διαγνώσεις.

Mercy
Εικόνα ενός διαγράμματος

Επιχειρηματική ευφυΐα

Ενισχύστε τους ανθρώπους σας με 24x7 πρόσβαση στο ΒΙ και τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, ώστε να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Λύσεις cloud και on-premise

Αναφορές και ανάλυση

Εφαρμογές data visualization and analytics

Mobile and self-service BI

Μάθετε περισσότερα
Εικόνα τριών κουτιών που συνδέονται με βέλη και αντιπροσωπεύει την διαδικασία μίας κατεύθυνσης

Collaborative Planning

Βελτιώστε τον προγραμματισμό, την λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική απόδοση συνδέοντας ανθρώπους και διαδικασίες σε όλη την επιχείρηση.

Προγραμματισμός σε όλους τους τομείς της επιχείρησης

Ευθυγράμμιση προγραμματισμού πραγματικού χρόνου

Ενσωματωμένη μηχανική μάθηση και analytics

Μοναδική πηγή αλήθειας για όλα τα προγράμματα

Μάθετε περισσότερα

66%

των εταιρειών απαιτούν διαδικασίες σε συνδυασμό με τον ενοποιημένο προγραμματισμό.

Ventana Research

80%

μείωση των δημιουργημένων αναφορών.

Swisscom
Εικόνα ενός container βάσης δεδομένων

Data Warehousing

Λάβετε αποφάσεις βάσει πραγματικών και αξιόπιστων στοιχείων διαμορφώνοντας μία μοναδική πηγή αλήθειας για την επιχείρησή σας.

Πλήρως παραμετροποιημένο περιβάλλον

Απλοποιημένη πρόσβαση στο cloud

Επεξεργασία δεδομένων πραγματικού χρόνου

Μάθετε περισσότερα

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε επιχειρηματική αξία

Συνδέστε ανθρώπους, πληροφορίες και ιδέες για λήψη επιτυχημένων αποφάσεων με βάση πραγματικά στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες, που είναι εύκολα προσβάσιμες.

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών analytics

Ενοποιήστε τις υπάρχουσες πλατφόρμες δεδομένων για να απλοποιήσετε το τοπίο των analytics, ακόμα και αν τα δεδομένα σας υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές πηγές.

Αποκτήστε πρόσθετες πληροφορίες

Επιταχύνετε την ανάπτυξη αξιοποιώντας τα παλαιότερα αποτελέσματα για να προσομοιώσετε μελλοντικά σενάρια και να προβλέπετε αποτελέσματα με το ΑΙ και το machine learning.

Μετατρέψτε την γνώση σε δράση

Ευθυγραμμίστε τον στρατηγικό, οικονομικό και λειτουργικό προγραμματισμό με τα συνεργατικά εργαλεία για οικονομικό σχεδιασμό, πρόβλεψη και ανάλυση που ενθαρρύνουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Οπτικοποιήστε τις αποφάσεις σας

Δημιουργήστε δυναμικές ιστορίες που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε τις πληροφορίες και να απαντάτε σε σημαντικά επιχειρηματικά ερωτήματα.

Επωφεληθείτε από την λύση Business Technology Platform

Ενισχύστε τα επιχειρηματικά αποτελέσματα στο cloud

Το SAP Analytics Cloud αποτελεί μία μοναδική λύση για το business intelligence και τον collaborative planning, η οποία σε συνδυασμό με την τεχνολογία των predictive analytics και του machine learning, μπορεί να συμβάλλει στην λήψη έξυπνων αποφάσεων και καλύτερων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Δείτε εμπειρίες πελατών που έχουν πετ΄ύχει χρησιμοποιώντας SAP

Επιλέξτε τα κορυφαία στην αγορά analytics επιχειρηματικών δεδομένων

Βελτιστοποιώντας το business intelligence

Μάθετε πώς θα αποκτήσετε περισσότερα και ακριβέστερα στοιχεία, ώστε να βελτιώσετε σημαντικούς τομείς της επιχείρησής σας, ενσωματώνοντας τα analytics στις επιχειρηματικές εφαρμογές.

Γίνεται μία επιχείρηση που στηρίζεται στη γνώση

Μάθετε πώς οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μπορούν να μετασχηματιστούν από οργανισμούς που στηρίζονται στα δεδομένα σε επιχειρήσεις που έχουν γνώση, ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για ανάπτυξη και επιτυχία.

Κέντρο πόρων

Questions? Get in touch!

Επιστροφή στην αρχή