Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Φώτα πόλης τη νύχτα

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

 

Αυτή η ιστοσελίδα μεταφράστηκε από μηχανή για την διευκόλυνσή σας. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Η αρχική αγγλική ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο χάρτη στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα βασικό συστατικό μιας συνολικής στρατηγικής επιχειρηματικού μετασχηματισμού, και ενώ δεν είναι ο μόνος παράγοντας, είναι κρίσιμος για την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε προσπάθειας μετατροπής. Οι σωστές τεχνολογίες – σε συνδυασμό με τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες – δίνουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να προσαρμόζονται γρήγορα σε διαταραχές και/ή ευκαιρίες, να ικανοποιούν νέες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και να προωθούν τη μελλοντική ανάπτυξη και καινοτομία, συχνά με απροσδόκητους τρόπους.

 

Στην πρώτη από τις τέσσερις Βιομηχανικές Επαναστάσεις, η ατμοδύναμη ήταν η διασπαστική τεχνολογία που άλλαξε τον κόσμο. Στη δεύτερη ήταν η γραμμή συναρμολόγησης· στην τρίτη ήταν ο υπολογιστής. Σήμερα, βρισκόμαστε στην τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και είναι ψηφιακή. Οι έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μηχανική μάθηση, τα δίκτυα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), τα προηγμένα analytics και η ρομποτική, έχουν τη δύναμη να επανεφεύρουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε – και πώς οι εταιρείες συνεργάζονται με τους πελάτες τους και τον κόσμο.

Ορισμός ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και λύσεων σε κάθε τομέα της επιχείρησης. Πρόκειται τόσο για μια πολιτιστική όσο και για τεχνολογική αλλαγή, καθώς απαιτεί από τους οργανισμούς να κάνουν θεμελιώδεις αλλαγές στους τρόπους λειτουργίας τους και στον τρόπο με τον οποίο παρέχουν εμπειρίες και οφέλη στους πελάτες. Οι ψηφιακές λύσεις βοηθούν επίσης στην αύξηση του εργατικού δυναμικού και μπορούν να οδηγήσουν στη μετατροπή της επιχειρηματικής διαδικασίας και του επιχειρηματικού μοντέλου.

Μάθετε πώς οι ψηφιακές καινοτομίες διαμορφώνουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό

 

Ψηφιοποίηση: Μετατροπή πληροφοριών και εγγράφων από αναλογικές σε ψηφιακές μορφές.

Ψηφιοποίηση: Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες.

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Μια θεμελιώδης επανεξέταση της εμπειρίας του πελάτη, των επιχειρηματικών μοντέλων και των διαδικασιών. Πρόκειται για την εύρεση νέων τρόπων για την παροχή αξίας, τη δημιουργία εσόδων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα

Καθώς προχωρούμε προς τη δεκαετία του 2020, καθίσταται ολοένα και πιο εμφανές ότι, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν, πρέπει να λάβουν μέτρα για να γίνουν πιο ανθεκτικές, ανταγωνιστικές και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν και να μεταμορφώσουν το ψηφιακό τους τοπίο, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες και τις πρώτες βαθμίδες της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην ικανοποίηση των ταχέως μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών για πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες και εκπλήρωση, καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων.

 

Στην τελευταία έρευνά της σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, η McKinsey διαπίστωσε ότι από την πανδημία, υπάρχει μια αισθητή αίσθηση επείγουσας ανάγκης μεταξύ των ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεων να ψηφιοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες και τα κληροδοτημένα συστήματά τους. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών τους έχουν καταστεί παρωχημένα. Μόνο το 11% πιστεύει ότι τα τρέχοντα επιχειρηματικά μοντέλα τους θα είναι οικονομικά βιώσιμα μέχρι το 2023, ενώ ένα άλλο 64% δηλώνει ότι οι εταιρείες τους πρέπει να κατασκευάσουν νέες ψηφιακές επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουν να φτάσουν εκεί.

 

Για τις σημερινές επιχειρήσεις, δεν έχει πλέον σημασία αν χρειάζονται ψηφιοποίηση για να γίνουν ανταγωνιστικές στο τρέχον επιχειρηματικό κλίμα, αλλά πόσο σύντομα θα ξεκινήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

placeholder

Στρατηγικές προτεραιότητες μετασχηματισμού

Διερεύνηση της έρευνας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες επανεξετάζουν τις προτεραιότητες για να παραμείνουν στο μέλλον.

Επιχειρηματική καινοτομία και τρεις πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού

Οι σημερινές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια εποχή ταχέως αυξανόμενου ανταγωνισμού και ζήτησης των πελατών. Ένας από τους κύριους στόχους των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να βοηθήσουν τους ηγέτες και τις ομάδες των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Οι νέες τεχνολογίες (που εξετάζονται παρακάτω) παίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση του μετασχηματισμού, αλλά το ίδιο κάνουν και η επιχειρηματική διαδικασία, τα επιχειρηματικά μοντέλα, η οργανωτική κουλτούρα και η δεκτικότητα στη μετατροπή.

Κάθε σχέδιο μετασχηματισμού θα πρέπει να εξετάζει αυτούς τους τρεις τομείς:

 

 1. Μετατροπή επιχειρηματικής διαδικασίας: Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή και προσαρμογή των βασικών - συχνά μακροχρόνιων - διαδικασιών και ροών εργασίας για την επίτευξη των μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών στόχων, του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων των πελατών. Παρά το γεγονός ότι οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι υποσύνολο του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και δημιουργεί ένα συνδεδεμένο, τεχνολογικό πλαίσιο που υποστηρίζει και υποστηρίζει τις αλλαγές στις διαδικασίες.

  Αποδεικτικά στοιχεία για τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικής διαδικασίας εμφανίζονται από άκρο σε άκρο στις επιχειρηματικές διαδικασίες χάρη στις βελτιώσεις στη διαχείριση ροής εργασίας. Για παράδειγμα, υλοποιώντας ένα ψηφιοποιημένο σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει cloud, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή και να αυξήσουν την κερδοφορία.
 2. Μετατροπή επιχειρηματικού μοντέλου: Ο μετασχηματισμός επιχειρηματικής διαδικασίας εστιάζει σε ροές εργασίας και τομείς που σχετίζονται με εργασίες, ενώ η μετατροπή επιχειρηματικού μοντέλου στοχεύει στα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο η αξία παρέχεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Ουσιαστικά, οι εταιρείες χρησιμοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να αλλάξουν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

  Στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι ψηφιακές τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και αυτοματοποίησης επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών τιμολόγησης βάσει συνδρομής. Σε συνδυασμό με τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και τη γενική πολιτιστική αλλαγή, οι παραδοσιακές αγορές αυτοκινήτων μεταμορφώνονται με συνδρομητικά μοντέλα.
 3. Οργανωτικός και πολιτιστικός μετασχηματισμός: Ένας επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την κουλτούρα και τις αξίες του οργανισμού. Η εσωτερική απώλεια εμπιστοσύνης στην εταιρική νοοτροπία μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα, την πρωτοβουλία και την ευεξία του εργατικού δυναμικού. Η αργή ή απαισιόδοξη υιοθέτηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να προκαλέσει χαμένους στόχους και να οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, εσόδων και αξίας του εμπορικού σήματος.

  Ο οργανωτικός μετασχηματισμός επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω συνεργασίας και ανοικτών συζητήσεων από πάνω προς τα κάτω – σχετικά με το πώς αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα επηρεάσει τους ρόλους και τις ροές εργασίας και γιατί οι ηγετικές ομάδες αισθάνονται ότι θα αξίζει τον κίνδυνο και την προσπάθεια μακροπρόθεσμα.

Η αλλαγή των προτιμήσεων των πελατών, μεταξύ των οποίων και η μείωση του ενδιαφέροντος για την ιδιοκτησία φυσικών προϊόντων, επιταχύνουν τη μετάβαση σε προσφορές που βασίζονται σε συνδρομές πέρα από το λογισμικό και την ψηφιακή υπηρεσία.
Boston Consulting Group 2021

Οφέλη ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενσωματώνει κάθε επίπεδο και λειτουργία σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Οι έξυπνες τεχνολογίες παρέχουν στους οργανισμούς τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές επιπτώσεις της μετατροπής:

 • Παρέχει βαθιές πληροφορίες για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο: Για πολλές επιχειρήσεις, η αξιολόγηση της απόδοσης και της απόδοσης επένδυσης ήταν συχνά μια οπισθοδρομική διαδικασία. Μέχρι τα δεδομένα χρόνου να συγκεντρωθούν, να επεξεργαστούν και να αναλυθούν χειροκίνητα, το πλοίο ευκαιρίας έχει καταπλεύσει εδώ και καιρό. Με ένα σύγχρονο σύστημα ERP και προηγμένα analytics, οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν δεδομένα πραγματικού χρόνου και να παραμετροποιήσουν ισχυρούς αλγόριθμους ανάλυσης ώστε να λάβουν την καλύτερη απόφαση αυτή τη στιγμή.
 • Βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα: Οι συσκευές δικτύου IoT και οι μηχανές μεταδίδουν συνεχώς δεδομένα, ημερολόγια μηχανών και αναφορές απόδοσης. Μέσω της εφαρμογής των σύνθετων analytics, αυτά τα δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν συντήρηση πρόβλεψης, μειωμένο χρόνο εκτός λειτουργίας και παρέχουν πληροφορίες για πιο παραγωγικές και αποδοτικές ροές εργασίας.
 • Βελτιώνει τα customer experiences: Οι πελάτες σας θέλουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους σύμφωνα με τους όρους τους. Η εξατομίκευση, η πολυκαναλική πρόσβαση, τα παραμετροποιημένα προγράμματα υπηρεσιών και η πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες τους ενώ ταυτόχρονα αυξάνετε τους πιθανούς πελάτες και οδηγείτε τη διατήρηση και την αφοσίωση.
 • Βοηθά στην προώθηση της καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και της αγοράς βλέπουν την αυξημένη εστίαση στην καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου ως μέσο δημιουργίας αξίας. Αλλά για να αλλάξουν και να εκσυγχρονίσουν τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα και τις εμπειρίες πελατών, οι εταιρίες απαιτούν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να αναλύουν δεδομένα πραγματικού χρόνου και να αναπτύσσουν αυτοματοποιημένες και έξυπνες διαδικασίες για τη διαχείριση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, μοντέλων πληρωμών και υπηρεσιών.
 • Υποστηρίζει μια ισχυρή και ανταγωνιστική στρατηγική εταιρικής ανάπτυξης: Όταν οι επιχειρήσεις ψηφιοποιούν τις δραστηριότητές τους και βελτιστοποιούν τις υπηρεσίες τους με συνδεδεμένες τεχνολογίες, βρίσκουν νέους τρόπους σύνδεσης και συνεργασίας και εξορθολογισμού των μελλοντικών στρατηγικών επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Βελτίωση της κερδοφορίας και ενίσχυση των διαύλων εσόδων
  • Προσέλκυση και διατήρηση νέων πιθανών πελατών
 • Ενθαρρύνει την ευκινησία και την αντίσταση στην αναστάτωση: Η πανδημία COIVD-19 χρησίμευσε για να λάμψει το φως σε πολλά τρωτά σημεία των σύγχρονων επιχειρηματικών διαδικασιών και μοντέλων. Αλλά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια μόνο μία από τις πολλές πολιτιστικές, οικονομικές, πολιτικές και αγοραστικές αλλαγές. Οι σύγχρονες εταιρείες τώρα αναζητούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να τους εξοπλίσουν με τα εργαλεία για γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και τα predictive analytics για να δουν καλύτερα τις διαταραχές που έρχονται, ή να προβλέψουν τις αλλαγές και τις ευκαιρίες της αγοράς. Θέλουν να είναι σε θέση να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν εύκολα και να διαθέτουν μια πλήρη σειρά λύσεων που συνδέονται με το σύννεφο και μπορούν να ωθήσουν την καινοτομία – χωρίς να χρειάζεται να πηδήξουν από πάροχο σε πάροχο.

Η τεχνολογική μετατροπή επιτρέπει την επιχειρηματική μετατροπή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποστηρίζεται από ορισμένες από αυτές τις βασικές και νέες τεχνολογίες:

 

Σύγχρονα ERP και τεχνολογίες
βάσεων δεδομένων


Οι καλύτερες λύσεις cloud ERP χρησιμοποιούν την τεχνολογία in-memory database, καθιστώντας τις εξαιρετικά επεκτάσιμες και προσαρμόσιμες. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι ουσιαστικά οι «εγκέφαλοι» πίσω από τον ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Το ERP χρησιμοποιεί όλες τις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εταιρίας (όπως χρηματοοικονομικά, HR, παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα) και τις ενσωματώνει σε ένα ενιαίο σύστημα. Και όταν ένα σύγχρονο ERP τροφοδοτείται από τεχνολογίες ΑΙ, έχει τη δύναμη όχι μόνο να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται τα Big Data, αλλά να αναλύει και να μαθαίνει από αυτό.

 

Προηγμένα analytics


Προκειμένου να δοθεί αξία, τα δεδομένα πρέπει να αξιοποιηθούν και να γίνουν κατανοητά. Χρησιμοποιώντας AI και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, τα προηγμένα analytics παρέχουν πληροφορίες και αναφορές που είναι βαθιές, ακριβείς και εφαρμόσιμες. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να παραμετροποιήσουν διαμορφώσεις ανάλυσης δεδομένων κατόπιν απαίτησης. Αυτό δίνει στους επιχειρηματικούς ηγέτες τη δύναμη να ενεργούν γρήγορα και αποφασιστικά – εκμεταλλευόμενοι μια ευκαιρία ή ανταποκρινόμενοι στον κίνδυνο.

 

Συνδεσιμότητα Cloud

Η υποδομή
που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος αποτελεί βασικό στοιχείο για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία δικτύων IoT και συνδεδεμένων επιχειρηματικών συστημάτων. Κατόπιν απαίτησης, η κεντρική πρόσβαση σε όλα τα συστήματα, πάγια και δεδομένα επιτρέπει στους οργανισμούς να κλιμακώσουν την υποδομή όπως απαιτείται και να αλλάξουν ή αυτοματοποιήσουν γρήγορα τις ροές εργασίας. Αυτό βοηθάει στην υποστήριξη ταχέως μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών προτεραιοτήτων και λειτουργικών μοντέλων. Και όπως
μας λέει η Forrester, από το 2021, σχεδόν το 60% των επιχειρήσεων στη Βόρεια Αμερική βασίζονται σε πλατφόρμες cloud, που είναι πενταπλάσιο του ποσοστού που ήταν μόλις πέντε χρόνια πριν.

 

Λύσεις AI και machine learning


Τα Big Data μεγάλωσαν παράλληλα με το AI και το machine learning. Προκειμένου να επεξεργαστείτε και να κατανοήσετε τα Big Data, είναι απαραίτητο να έχετε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Για να παρέχουν τα AI και machine learning ακριβή και ουσιαστικά αποτελέσματα, και τα δύο πρέπει να έχουν αρκετά μεγάλα σύνολα δεδομένων για την υποστήριξη της στιβαρής μάθησης και ανάλυσης. Η συνεργασία των Big Data, AI, και analytics βρίσκεται στον πυρήνα της επιχείρησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού - οδηγώντας στον προγνωστικό προγραμματισμό και στην αυτοματοποίηση ανταπόκρισης.

 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων


Οι συσκευές και οι μηχανές σε ένα δίκτυο IoT μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν ψηφιακά δεδομένα. Τα ημερολόγια μηχανής και οι αναφορές συντήρησης αναλύονται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αποδοτικότητας. Τα επιχειρηματικά συστήματα που τροφοδοτούνται από AI αναλύουν συνεχώς αυτές τις πληροφορίες για πρότυπα, τάσεις και συσχετίσεις. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στην προληπτική συντήρηση και τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα με την πάροδο του χρόνου καθώς οι εφαρμογές μηχανικής μάθησης «μαθαίνουν» από τα δεδομένα IoT.

 

Αυτοματισμός ρομποτικής και ρομποτικών διεργασιών (RPA)


Τόσο η ρομποτική όσο και η RPA χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να ολοκληρώσουν επαναλαμβανόμενες ή προπρογραμματισμένες εργασίες. Οι ρομποτικές συσκευές αποτελούνται από κινούμενα, μηχανικά μέρη που έχουν οριστεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων, φυσικών εργασιών. Οι διαδικασίες RPA είναι παρόμοια προγραμματισμένες και αυτοματοποιημένες – ωστόσο, υπάρχουν ως διαδικασίες λογισμικού και όχι ως φυσικές συσκευές, και οι εργασίες που εκτελούν είναι διοικητικής φύσης.

Παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού

Εφοδιαστική αλυσίδα, προμήθειες και παραγωγή

Σε έκθεση του Ιουλίου 2020, η Gartner επισημαίνει ότι για να αναπτυχθούν και να βελτιστοποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού των επιχειρήσεων, «πρέπει να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τα λειτουργικά μοντέλα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την παραγωγή παρέχει κεντρική ορατότητα – από τις πρώτες ύλες έως τους τελικούς πελάτες – και ενισχύει την ανθεκτικότητα.

Ακούστε από την εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και λύσεων υγειονομικής περίθαλψης, Kiara Health, και πώς έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και έχει στο μέλλον πιστοποιήσει την επιχείρησή της χάρη στο σύστημα ERP.

 

Κλάδοι
υπηρεσιών και HR

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ψηφιακές τεχνολογίες οδήγησαν σε αλλαγές στον χώρο εργασίας. Οι συσκευές VR, chatbot και mobile παραμετροποιούν τη διαδικασία onboarding, καθώς και βελτιώνουν την υπηρεσία και την υποστήριξη υπαλλήλων. Η αλυσίδα αποκλεισμού διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ακρίβεια των πληροφοριών. Η μηχανική μάθηση συμβάλλει στην εξάλειψη της μεροληψίας και διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι πρωτοπόρες στην πολυμορφία και την ένταξη.

Μάθετε πώς το chatbot των υπαλλήλων της EY βελτίωσε την παραγωγικότητα και προσέφερε 24×7 άτομα υποστήριξη.

 


Υγειονομική περίθαλψη και βιοεπιστήμες

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν σύνθετο φόρτο εργασίας. Τα ερευνητικά και διαγνωστικά προγράμματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στη μηχανική μάθηση (machine learning). Οι χειρουργικές και ιατρικές συσκευές απαιτούν την ταχύτητα και την ακρίβεια των ισχυρών τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους και βάσεων δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν φροντίδα και υποστήριξη στους ασθενείς βελτιώνουν τις δυνατότητες κινητικότητας και παρακολούθησης, ώστε οι χρήστες να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι με τις αυτοεξυπηρετούμενες κινητές τεχνολογίες.

 

Τραπεζικές Συναλλαγές

Μια έκθεση της JD Power για το 2020 αναφέρει ότι “…είναι ασφαλές να λέμε ότι έχουμε φτάσει στο κρίσιμο σημείο, όπου οι τράπεζες που παίρνουν σωστά τους ψηφιακούς τύπους τους βλέπουν ισχυρά κέρδη τόσο στην υιοθέτηση όσο και στην ικανοποίηση”. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παρέχει εξατομικευμένες και υπερεξατομικευμένες υπηρεσίες, καλύτερη λειτουργικότητα κινητής τηλεφωνίας και ελεύθερη απομακρυσμένη πρόσβαση σε πιο σύνθετες υπηρεσίες όπως ο οικονομικός προγραμματισμός και η διαχείριση πιστώσεων.

 

Λιανική

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο λιανικό εμπόριο μπορεί να αυτοματοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τα δίκτυα εφοδιαστικής - την παραμετροποίηση και επιτάχυνση της παράδοσης. Όπως και σε κάθε καταναλωτικό τομέα, η αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη για την ψηφιακή καινοτομία. Μια πρόσφατη μελέτη του Epsilon είδε το 80% των αγοραστών να έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλέξουν έναν λιανοπωλητή που προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων 24×7 chatbots, εξατομικευμένων προτάσεων προϊόντων, προγνωστικών συστάσεων και ρευστής πολυκαναλικής κινητικότητας.

 

Αυτοκινητοβιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ένας από τους πρώτους που υιοθέτησαν την παραγωγή ρομποτικής και ψηφιακού αυτοματισμού. Ωστόσο, ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές βιομηχανίες του κόσμου, πολλές από τις τελευταίες ψηφιακές καινοτομίες της αφορούν την εξυπηρέτηση και τη διατήρηση πελατών. Οι εφαρμογές εξατομίκευσης και διασύνδεσης οδηγού παρέχουν ασφάλεια και απόλαυση στον οδηγό και παρέχουν πολύτιμα δεδομένα στην επιχείρηση για να βοηθήσουν με την πιο ακριβή ανάπτυξη προϊόντων, το μάρκετινγκ και την παροχή customer experience.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μελέτες από ηγέτες της σκέψης όπως ο McKinsey και ο Harvard Business Review μας έδειξαν ότι μέχρι και το 70% των πρωτοβουλιών επιχειρηματικού και ψηφιακού μετασχηματισμού δεν έχουν επιτυχία. Αλλά αν σκάψεις λίγο πιο βαθιά, μαθαίνεις ότι δεν είναι πραγματικά οι νέες τεχνολογίες ή οι επιχειρηματικές καινοτομίες που είναι ελαττωματικές. Οι αδυναμίες έγκεινται στον κακό σχεδιασμό, στις κακές στρατηγικές επικοινωνίας και αλλαγής, και στη γενική αποτυχία των ηγετών και των διαχειριστών του έργου να συμπεριλάβουν και να επιδιώξουν την εξαγορά από όλες τις ομάδες που επηρεάστηκαν από την αλλαγή. Με άλλα λόγια, από τους τρεις κύριους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού που προαναφέρθηκαν, ο «πολιτιστικός μετασχηματισμός» είναι συχνά ο λιγότερο ευαίσθητος, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ο πιο κρίσιμος από όλους.

 

Το 2020, η Oxford Economics πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα σε πάνω από 3.000 στελέχη σε 10 από τους μεγαλύτερους τομείς της παγκόσμιας βιομηχανίας. Αυτό που βρήκαν ήταν ότι ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός λειτουργεί καλύτερα «όταν κάθε μέρος του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών και των πελατών του, είναι ευέλικτο και διασυνδεδεμένο. Τα στελέχη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες υψηλής ποιότητας ρέουν σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημά τους, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με τρόπους που προάγουν τους στόχους του οργανισμού.”

placeholder

Βέλτιστες πρακτικές στον μετασχηματισμό

Οι διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις επιδεικνύουν ηγετική θέση και ανθεκτικότητα.

Προετοιμασία για τον ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό

Σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό κλίμα, οι εταιρείες πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – και όλο και περισσότερο, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ψηφιακά. Μέχρι το 2018, πάνω από το 89% των στελεχών είχαν υιοθετήσει μια ψηφιακή πρώτη επιχειρηματική πολιτική. Και μέχρι το 2021, αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί μόνο. Ωστόσο, όπως συζητήσαμε νωρίτερα, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού καθυστερούν λόγω κακής επικοινωνίας και προγραμματισμού.

 

Σκεφτείτε αυτά τα τέσσερα πρώτα βήματα καθώς προχωράτε στην μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και μιλήστε με τον προμηθευτή λογισμικού σας για να ξεκινήσετε με τη χάραξη μιας στρατηγικής μετασχηματισμού και οδικού χάρτη και την εκμάθηση των λύσεων που είναι καλύτερες για τις μοναδικές επιχειρηματικές σας ανάγκες.

 1. Καθορίστε το σημείο έναρξής σας. Ελέγξτε τα υπάρχοντα συστήματα και πάγια. Ποιες μηχανές έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί; Ποιες θα απαιτούν πύλες IoT; Είναι το ERP σας σύγχρονο και κλιμακούμενο, ή εκτελείται ακόμη σε μνήμη βάσης δεδομένων βάσει δίσκου; Για να δώσετε στο έργο σας ένα πρώιμο σκέλος, αναζητήστε πρώτα διαδικασίες στην επιχείρησή σας που αποτελούν υψηλή λειτουργική προτεραιότητα και έχουν την λιγότερο περίπλοκη διαδρομή προς τον μετασχηματισμό.
 2. Καθορίστε τις προτεραιότητές σας. Μην σχεδιάζετε έναν μαραθώνιο πριν καν φτιάξετε γύρω από το πρώτο μπλοκ. Η ομορφιά του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνει καθόλου ταυτόχρονα. Όπως τα δομικά στοιχεία, οι έξυπνες τεχνολογίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξελίσσονται, να κλιμακώνονται και να ενοποιούνται. 
 3. Δημιουργήστε τον οδικό σας χάρτη.  Ένα σημαντικό όφελος για τις έξυπνες τεχνολογίες έγκειται στην τεράστια επεκτασιμότητά τους και στην ικανότητά τους για ταχεία προσαρμογή και αναδιαμόρφωση. Ένας μεγάλος οδικός χάρτης μετασχηματισμού θα πρέπει να επιτρέπει την ευελιξία και την ανάπτυξη, αλλά να ξεκινά με έναν οδικό χάρτη που θα έχει λίγους ισχυρούς και εφικτούς στόχους. Δημιουργήστε στέρεες στρατηγικές διαχείρισης αλλαγών και μετανάστευσης στο σχέδιό σας – ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι τόσο ένα ανθρώπινο ταξίδι όσο και ένα τεχνολογικό ταξίδι. Πρόκειται για σημαντικά πρώτα βήματα. Αναζητήστε υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες που κατανοούν τις μοναδικές σας ανάγκες και μπορούν να σας βοηθήσουν να χαράξετε το καλύτερο μάθημα για την επιχείρησή σας.
 4. Προετοιμάστε τις ομάδες σας.  Ο Thoreau είπε: “Τα πράγματα δεν αλλάζουν, αλλάζουμε”. Οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση επαναλαμβανόμενων και κουραστικών εργασιών, στη βελτίωση της δέσμευσης των υπαλλήλων και στην υποστήριξη της συνεργασίας. Αλλά αυτά τα οφέλη μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν όλοι οι άνθρωποί σας επιβιβαστούν. Μην βγάζετε νέα για τις ομάδες σας. Μάθετε από τη συμβολή και τις ιδέες τους, αντιμετωπίστε ανοιχτά τις ανησυχίες τους και δώστε τους χρόνο να αλλάξουν.
placeholder

Ξεκινήστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σήμερα

Σχεδιάστε τον οδικό χάρτη μετασχηματισμού σας με ένα σύγχρονο ERP.

Περισσότερα σε αυτή τη σειρά

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας επιχειρηματικός μετασχηματισμός και ένα έργο διαχείρισης αλλαγών για όλη την εταιρία. Όταν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν ή καθυστερούν, σπάνια αποτελεί τεχνικό πρόβλημα – είναι σχεδόν πάντα πολιτιστικό. Σε αναφορές και άρθρα του McKinsey και άλλων, μαθαίνουμε ότι ο κακός σχεδιασμός, οι εσφαλμένοι στόχοι και οι ασαφείς στρατηγικές είναι η αιτία του μεγαλύτερου μέρους των οπισθοδρομήσεων της μεταμόρφωσης.

Στην πέμπτη ετήσια έκθεσή της για την Κατάσταση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο ερευνητικός όμιλος Altimiter διαπιστώνει ότι, συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησίας μοιράζεται μεταξύ του CIO και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθώς όμως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικά τεχνολογική πρωτοβουλία, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βασίζονται περισσότερο στους ειδικούς των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών για να διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογικές ενσωματώσεις έχουν το καλύτερο όφελος για όλους.

Φυσικά, αυτό διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά για τις περισσότερες εταιρίες ένα σύγχρονο, AI-powered cloud ERP με in-memory βάση δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ψηφιακής επιχείρησης. Μέσα στο σύστημα ERP υπάρχουν οι εγκέφαλοι που αναλύουν, κατευθύνουν και επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες από όλη την επιχείρηση.

Ξεκινήστε απλά επιλέγοντας μερικές βασικές μονάδες μέτρησης που είναι πιο σημαντικές για τον συγκεκριμένο κλάδο και οργανισμό σας (απόκτηση πιθανού πελάτη, παραγωγικότητα παραγωγής, προγνωστικός προγραμματισμός). Σχεδιάστε πού βρίσκεστε σήμερα σχετικά με αυτά τα κριτήρια, θέστε ρεαλιστικούς στόχους και μετρήστε ξανά σε σταθερά χρονικά σημεία.

Σε αντίθεση με τις αναβαθμίσεις λογισμικού του παρελθόντος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο πληροφορικής. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει όλους τους τομείς και τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και απαιτεί τεχνολογική και πολιτιστική προσαρμογή και ανθεκτικότητα. Πριν από αυτό το είδος έργου, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή λογισμικού σας για να διασφαλίσετε ότι χαράξατε την καλύτερη διαδρομή για την μοναδική σας κατάσταση.

SAP Insights Newsletter

placeholder
Εγγραφή σήμερα

Αποκτήστε βασικές πληροφορίες εγγράφοντας στο ενημερωτικό δελτίο μας.

Περαιτέρω ανάγνωση

Επιστροφή στην αρχή