Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Άνδρες σε αποθήκη

Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας; Κοιτάξτε το σύννεφο

 

Αυτή η ιστοσελίδα μεταφράστηκε από μηχανή για την διευκόλυνσή σας. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Η αρχική αγγλική ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο χάρτη στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν απρόβλεπτες εμπορικές πολιτικές, όλο και πιο πολύπλοκες προτιμήσεις των καταναλωτών, βραχύτερη από τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και των χρόνων εγκατάστασης, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού. Για να ανταγωνιστούν – και να ευδοκιμήσουν – σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, πολλοί ηγέτες επιχειρήσεων εξετάζουν προσεκτικότερα τις τρέχουσες δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, με επείγοντα στόχο να τις καταστήσουν πιο ανθεκτικές, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές.

 

 

Μια πρόσφατη, σε βάθος έκθεση της Oxford Economics αποκάλυψε - κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη - ότι “οι επιχειρήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν κάθε μέρος ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών και των πελατών του, είναι ευέλικτο και διασυνδεδεμένο”. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς αποτελούνται από τόσα πολλά αλληλοεξαρτώμενα κινούμενα μέρη.  

 

Η παραδοσιακή γραμμική εφοδιαστική αλυσίδα είναι (όπως λέει η παροιμία) τόσο ισχυρή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της. Οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού συχνά περιέχουν κενά και σιλό, όπου οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας απλώς αγνοούν τους εταίρους τους, καθώς και τα αγαθά και τα υλικά για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Όταν όμως οι αλυσίδες εφοδιασμού συνδέονται – όταν όλοι από τον προμηθευτή πρώτων υλών στον οδηγό παράδοσης αποτελούν μέρος του ίδιου δικτύου – η αδιαφάνεια αφαιρείται. Οι λύσεις Cloud βοηθούν στην καινοτομία των διαδικασιών σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από τον προγραμματισμό και την προμήθεια μέχρι την παραγωγή, διανομή και εφοδιαστική. Αυτές οι σύγχρονες τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθούν στη σύνδεση όλων των ομάδων και στην μετακίνηση μερών σε όλη την επιχείρηση, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών και, τελικά, στην επίλυση πολλών συνηθισμένων ζητημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις σημερινές επιχειρήσεις, οι λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας cloud βοηθούν στην ενίσχυση μιας πιο έξυπνης, κλιμακούμενης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία προωθεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την εταιρεία.  

Οι λύσεις Cloud βοηθούν στην καινοτομία των διαδικασιών σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, από τον προγραμματισμό και την προμήθεια μέχρι την παραγωγή, διανομή και εφοδιαστική.

Τι είναι η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει cloud

Αντί για μια σειριακή προβολή των συνδέσμων σε μια γραμμική εφοδιαστική αλυσίδα, ένα ψηφιοποιημένο σύστημα βάσει cloud βλέπει την εφοδιαστική αλυσίδα ως συνδεδεμένο δίκτυο. Αυτή η «δικτυακή» άποψη της εφοδιαστικής αλυσίδας διευκολύνει τη συνεργασία των ομάδων και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων τη στιγμή που παρουσιάζονται. Η συνδεσιμότητα ενός συστήματος υπολογιστικού νέφους σε συνδυασμό με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μηχανικής μάθησης σημαίνει ότι όσο περισσότερα δεδομένα εισέρχονται και εξέρχονται από το δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο καλύτερη είναι η ακρίβεια όσον αφορά την πρόβλεψη της ζήτησης, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τον συντονισμό της μυριάδας των κινούμενων μερών που αποτελούν τη λειτουργία.  

 

Όταν ένα σύστημα βάσει cloud παρέχει στους διαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλο το δίκτυο και σε όλους τους συνεργάτες του, αναφέρεται ως πύργος ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα δεδομένα που αποτυπώνονται από όλες τις συσκευές και τα συστήματα εντός του δικτύου είναι σε κύκλο 24×7. Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δεδομένα πρέπει να αποτυπώνονται, να αναλύονται και να γίνονται κατανοητά – κυρίως σε πραγματικό χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνδεσιμότητα cloud είναι τόσο σημαντική για τη λειτουργικότητα των καλύτερων σύγχρονων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γιατί η προβολή της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τόσο σημαντική στη σημερινή οικονομία

Η ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η δυνατότητα εντοπισμού των προϊόντων και όλων των συστατικών τους, από τις πρώτες ύλες μέχρι την άφιξή τους στην μπροστινή πόρτα του πελάτη. Η διατήρηση της ορατότητας εντός των επιχειρησιακών συνόρων μιας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση. Ωστόσο, όταν οι υπερπόντιοι εταίροι εφοδιασμού, μεταποίησης και εφοδιαστικής ενταχθούν στο μείγμα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να τα δούμε όλα. Για να επιτύχουν ουσιαστική και ακριβή ορατότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι σημερινές καλύτερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει cloud για να παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για όλες τις λειτουργίες τους. Με την κεντρική, διεπιχειρησιακή προβολή που προσφέρουν οι έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταπόκριση, μετριάζοντας παράλληλα καλύτερα τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

placeholder

Η ορατότητα διαδικασίας μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των πιο συνηθισμένων προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Προβλήματα πληθωρισμού και κίνδυνος αλυσίδας εφοδιασμού

Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, πλήττει όλους στην εφοδιαστική αλυσίδα σας, από τους παρόχους πρώτων υλών στους πελάτες σας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διερευνήσουν τις δραστηριότητές τους – και ιδίως τις αλυσίδες εφοδιασμού τους – για να βρουν τρόπους βελτιστοποίησης και εξορθολογισμού. Οι εταιρείες που επιβιώνουν (και ευδοκιμούν) σε περιόδους οικονομικών αναταραχών το κάνουν με το να είναι στρατηγικές και όχι αντιδραστικές. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην επιχειρηματική νοοτροπία αποτελεί βασική τακτική για τον μετριασμό του πληθωρισμού. Με έξυπνες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέονται με το cloud, οι εταιρείες μπορούν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους, να συγκεντρώσουν τον έλεγχο των δικτύων εφοδιαστικής τους και να ενισχύσουν τα περιθώρια των αποθεμάτων. Και η ενοποίηση των σχολίων του πελάτη και των δεδομένων πραγματικού χρόνου στα επιχειρηματικά σας συστήματα και στα συστήματα προγραμματισμού μπορεί να διασφαλίσει ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα πελατών που σχετίζονται με τον πληθωρισμό.

Προγραμματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας, πρόβλεψη ζήτησης και διαχείριση αποθεμάτων

Ο προγραμματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία μελλοντική διαδικασία που βοηθάει στον συγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση όλων των συνδέσμων στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις επιχειρηματικές λειτουργίες που τους υποστηρίζουν. Αυτό περιλαμβάνει τον προγραμματισμό πωλήσεων και λειτουργιών (S&OP) καθώς και τη διαχείριση αποθέματος μαζί με την προσφορά και τη ζήτηση. Η επίτευξη ακριβούς (και επικερδούς) ισοζυγίου αποθεμάτων αποτελούσε ανέκαθεν δύσκολη πρόκληση για τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται στο Clout με κύρια την AI και την μηχανική μάθηση βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσθέσουν ακρίβεια και ταχύτητα στην ανίχνευση της ζήτησης και στις στρατηγικές πρόβλεψης της ζήτησης. Τα σύνθετα σύνολα δεδομένων μπορούν να αναλυθούν γρήγορα και οι αιφνίδιοι κίνδυνοι ή τάσεις μπορούν να αποτυπωθούν και να εφαρμοστούν σε πραγματικό χρόνο. 

Ανάλυση εφοδιαστικής αλυσίδας: Αυτό που δεν γνωρίζετε μπορεί να σας βλάψει

Τα προηγμένα analytics εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πιο ακριβή κατανόηση τόσο των γνωστών όσο και των άγνωστων κινδύνων. Χρησιμοποιώντας τα analytics, οι διαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας αποκτούν την ικανότητα να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα με ταχύτητα και ευελιξία. Αυτές οι ομάδες δεδομένων μπορούν να προέρχονται από συμπεριφορές πελατών και ανατροφοδότηση, ειδήσεις και τάσεις της αγοράς, καθώς και από πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από συσκευές και πάγια στοιχεία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στις κατώτερες βαθμίδες της αλυσίδας εφοδιασμού τους, ιδίως όταν είναι γεωγραφικά διάσπαρτες ή απομακρυσμένες. Ωστόσο, μέσα σε αυτές τις βαθμίδες μπορεί να κρύβονται πολλοί από τους χειρότερους δυνητικούς κινδύνους και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα analytics εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα επιμελημένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιλέξουν και να επιβεβαιώσουν τους καλύτερους προμηθευτές και συνεργάτες πρώτα και να προειδοποιήσουν εάν επίκεινται κίνδυνοι.

Τι είναι η εφοδιαστική κατά παραγγελία; (Υπόδειξη: αποστολή καλύπτει μερίδιο διαδρομής)

Το φαινόμενο Amazon αναφέρεται στην αυξανόμενη ζήτηση τόσο για πελάτες B2C όσο και B2B για ταχεία ή επόμενη παράδοση. Ένα ερευνητικό άρθρο του 2021 στο Harvard Business Review μας υπενθυμίζει ότι “Η επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαρτάται από το τελευταίο μίλι. Οι σημερινοί καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται για δικαιολογίες, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ευκολία.»

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μαθαίνουν ότι, ανεξάρτητα από το πόσο τρομακτικά μπορεί να είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, η ικανότητά τους να ανταγωνίζονται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις τους στον τομέα της εφοδιαστικής. Οι λύσεις εφοδιαστικής κατά παραγγελία σημαίνουν ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν επιλογές μεταφοράς εμπορευμάτων και παράδοσης όπου και όταν χρειάζονται, παρέχοντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα ισχυρό και κατανεμημένο ναυτιλιακό δίκτυο χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν για τη συντήρηση ενός μεγάλου στόλου που μένει αδρανής όταν δεν χρειάζεται. 

Δείτε πώς η Uber και η SAP συνεργάζονται για την παροχή εφοδιαστικής on-demand. 

Τα βιομηχανικά δίκτυα IoT (IIoT) βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας σας

Οι λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση το υπολογιστικό νέφος υποστηρίζουν τα δίκτυα IIoT, επιτρέποντας στις εταιρείες να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με όλα τα μηχανικά πάγια κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Όταν ενισχύονται με έξυπνες τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση, αυτές οι λύσεις λογισμικού δεν μπορούν μόνο να συγκεντρώσουν και να διαχειριστούν τεράστιες ποσότητες πολύπλοκων δεδομένων IoT, μπορούν επίσης να τα αναλύσουν και να τα επεξεργαστούν κατόπιν απαίτησης για να παράσχουν ισχυρές πληροφορίες και προτάσεις.

 

Για παράδειγμα, μια έκθεση της McKinsey δείχνει ότι όταν τα δίκτυα IIoT παρέχουν τεχνολογία προγνωστικής συντήρησης, συνήθως μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας της μηχανής μέχρι και 50% και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μηχανών έως και 40%. Επιπλέον, τα εργαλεία AI και machine learning μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα IoT για να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση πιο αποτελεσματικών και ανθεκτικών διαδικασιών και ροών εργασίας - ακόμη και μαθαίνοντας από την εμπειρία να είναι όλο και πιο ακριβή και προγνωστικά με την πάροδο του χρόνου.

Μετατροπή βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας σε μετρήσιμα επιχειρηματικά οφέλη

Ένα πρόσφατο άρθρο στο Forbes αναφέρει ότι "Οι εταιρείες δεν έχουν κρυστάλλινες μπάλες. Έχουν, ωστόσο, το επόμενο καλύτερο πράγμα: τα δεδομένα. Με την ψηφιοποίηση των εργοστασίων και των αλυσίδων εφοδιασμού τους με τρόπους που διευκολύνουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξορύσσουν παρελθούσες και τρέχουσες δραστηριότητες για ευφυΐα που τις βοηθούν να προβλέπουν μελλοντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.» Και η ομορφιά των έξυπνων λύσεων βάσει cloud είναι ότι από τη στιγμή που αρχίζετε να τις χρησιμοποιείτε, αρχίζουν να αποτυπώνουν και να παρέχουν τα ίδια τα δεδομένα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να επισυνάψουν την απόδοση επένδυσης και το ποσοτικοποιήσιμο όφελος στις επενδύσεις του λογισμικού και των λειτουργιών τους.

 

Ιδού μερικά από τα κύρια οφέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει cloud:

  • Κλιμάκωση: Οι λύσεις cloud της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν όταν και πώς χρειάζεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού των συστημάτων σχεδιασμού της επιχειρηματικής τους αλυσίδας και της εφοδιαστικής αλυσίδας τους.
  • Άμεση: Όταν τα συστήματα και οι συσκευές συνδέονται στο υπολογιστικό νέφος, αρχίζουν να μοιράζονται άμεσα δεδομένα και πληροφορίες. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα - συχνά μόνο εβδομάδες - οι επιχειρήσεις μπορούν να συγκεντρώσουν επαρκή ποσά λειτουργικών δεδομένων για να ενημερώσουν ισχυρές και μετασχηματιστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.
  • Αποδοτικότητα: Οι λύσεις cloud εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν την σπατάλη και την ανεπαρκή διαχείριση αποθεμάτων. Η χρήση εργαλείων ανίχνευσης της ζήτησης και πρόβλεψης της ζήτησης σημαίνει ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων και ο τόπος όπου βρίσκονται είναι ακριβή σε πραγματικό χρόνο – σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρήσεις.
  • Προσβασιμότητα: Οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκονται στην ιστοσελίδα για να έχουν πρόσβαση σε επιχειρησιακές πληροφορίες. Λύσεις με βάση το Clout ενοποιούν συστήματα και σημαίνουν ότι όλοι από τους οδηγούς μέχρι τους διαχειριστές λογαριασμών μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε τοποθεσίες, συσκευές και ζώνες ώρας. 
  • Ευελιξία: Συστήματα cloud εφοδιαστικής αλυσίδας που λειτουργούν με τεχνολογίες ΑΙ, επιτρέπουν στους διαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας να χρησιμοποιούν σενάρια what-if και predictive analytics για να παρέχουν ισχυρές πληροφορίες και προτάσεις. Οι απροσδόκητες διαταραχές ή ευκαιρίες δεν προβλέπονται μόνο καλύτερα, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και μπορούν να εφαρμοστούν ταχύτερα σε ολόκληρη την επιχείρηση.
  • Αφοσίωση: Σε έναν κόσμο μετά την πανδημία, βλέπουμε τους καταναλωτές να είναι πιο πρόθυμοι να κοιτάξουν γενικές μάρκες, ακόμη και πελάτες Β2Β που επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία στις προτιμήσεις τους. Δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία, την τιμή και την εμπειρία των πελατών σε σχέση με τις μακροχρόνιες πελατείες τους. Οι λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται στο Clout επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται γρήγορα στις τάσεις και τις προτιμήσεις των πελατών και να παρέχουν εξατομικευμένες και ανταποκρινόμενες εμπειρίες πελατών που βοηθούν στην ενίσχυση της αφοσίωσης σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.  

Μετασχηματισμός εφοδιαστικής αλυσίδας: Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός – όπως όλες οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες – ξεκινά με καλή επικοινωνία, σαφώς κοινόχρηστους και κατανοητούς KPI, εξαιρετικά πρωτόκολλα διαχείρισης αλλαγών και καλοσχεδιασμένους οδικούς χάρτες. Μια αξιολόγηση λήξης εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να σας προετοιμάσει για την πορεία μετατροπής σας καθορίζοντας την τρέχουσα κατάστασή σας και βοηθώντας σας να καθορίσετε ρεαλιστικούς στόχους και ένα πρόγραμμα με δυνατότητα ενέργειας. 

placeholder

Ανακαλύψτε το SAP Integrated Business Planning

Οι λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται σε εφόδια ενισχύουν την ανθεκτικότητα μέσω ενοποιημένου προγραμματισμού.

SAP Insights Newsletter

placeholder
Εγγραφείτε σήμερα

Αποκτήστε βασικές πληροφορίες κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας.

Περαιτέρω ανάγνωση

Επιστροφή στην αρχή