Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Υλοποίηση ERP προγραμματισμού ατόμων

Βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης ERP για μείωση κινδύνου και κόστους

 

Αυτή η ιστοσελίδα μεταφράστηκε από μηχανή για την διευκόλυνσή σας. Η SAP δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ορθότητα ή την πληρότητα της μηχανικής μετάφρασης. Η αρχική αγγλική ιστοσελίδα μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παγκόσμιο χάρτη στην πάνω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας.

Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος ERP παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας σας. Όχι μόνο μπορείτε να ξεπεράσετε την περιορισμένη λειτουργικότητα ή την παρωχημένη τεχνολογία του παλιού σας συστήματος, αλλά μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε σύγχρονες δυνατότητες συστήματος ERP που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

Ωστόσο, δεν εξελίσσονται όλες οι υλοποιήσεις ομαλά. Πώς θα διαμορφώσετε την εταιρία σας για μία επιτυχημένη υλοποίηση ERP; Πώς αποφεύγετε τα περιττά έξοδα και τους κινδύνους; Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης ERP μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τις συνηθισμένες παγίδες και να υλοποιήσετε τα οφέλη του νέου σας συστήματος ERP πιο γρήγορα.  

Πού πρέπει να ξεκινήσετε το έργο ERP;

Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τις υλοποιήσεις του συστήματος, συχνά ξεκινούν εξετάζοντας επιθυμητά χαρακτηριστικά. Αλλά τα νέα χαρακτηριστικά ή οι νέες τεχνολογίες δεν είναι το βασικό ζήτημα· αυτό που χρειάζεται μια επιχείρηση για ανάπτυξη είναι οι σύγχρονες επιχειρηματικές διαδικασίες. Μόνο με αποτελεσματικές διαδικασίες που σας επιτρέπουν να είστε ευέλικτοι και να ανταποκριθείτε θα μπορέσετε να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητά σας και να εξυπηρετήσετε καλύτερα τους διεθνείς πελάτες.  

 

Συχνά, οι υπάρχουσες διαδικασίες δεν είναι ευέλικτες και δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της εταιρίας. Ακόμη και όταν εφαρμόζονται αποδεδειγμένες και αποδοτικές ως προς το κόστος διαδικασίες, συχνά πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες ή να ενισχύονται με νέες δυνατότητες, όπως η κινητή πρόσβαση, οι ειδοποιήσεις και η επιχειρηματική ευφυΐα. Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρείτε πάντα αυτές τις διαδικασίες στο επίκεντρο του σχεδίου υλοποίησής σας.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιτυχίας; Η ομάδα έργου σας.

Η περιπτωσιολογική μελέτη μετά την περιπτωσιολογική μελέτη των υλοποιήσεων ERP αναφέρει την ίδια ιστορία: ο συντελεστής make-or-break είναι η ομάδα υλοποίησης. Μεγάλο λογισμικό είναι σπουδαίο μόνο αν υλοποιηθεί από μια δυνατή ομάδα. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο, την υποστήριξη ή τις δεξιότητες για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά, δεν θα είναι επιτυχημένοι – και το έργο ενδέχεται να υποστεί καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος και/ή λογισμικό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας.

Η περιπτωσιολογική μελέτη μετά την περιπτωσιολογική μελέτη των υλοποιήσεων ERP αναφέρει την ίδια ιστορία: ο συντελεστής make-or-break είναι η ομάδα υλοποίησης.

Οι εταιρίες που αντιμετώπισαν αποτυχίες ή αποτυχίες στο ERP συχνά ανέθεσαν σε προσωπικό που «είχε χρόνο» να εργαστεί στο έργο. Αλλά για να είσαι επιτυχής, πρέπει να προσλάβεις τους ανθρώπους που "δεν μπορείς να κάνεις χωρίς". Αυτοί είναι οι απασχολημένοι άνθρωποι που γνωρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, εργάζονται καλά με άλλα μέλη του οργανισμού και έχουν το σεβασμό της εκτελεστικής διαχείρισης. Αφιερώστε αυτά τα άτομα στο έργο με πλήρη απασχόληση (40 διαθέσιμες ώρες), ή όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες την εβδομάδα.

 

Μην προσθέτετε κανέναν στην βασική ομάδα έργου που δεν μπορεί να αφιερώσει τουλάχιστον το 25% του χρόνου τους (τουλάχιστον 10 ώρες) στο έργο κάθε εβδομάδα. Τα μέλη της ομάδας που δαπανούν λιγότερο από το ένα τέταρτο του χρόνου τους θα είναι απλώς σε θέση να καλύψουν τη διαφορά από τις δραστηριότητες του έργου αλλά δεν θα προσθέσουν αξία στο έργο.

 

Η εκτελεστική υποστήριξη για την ομάδα σας είναι επίσης σημαντική. Σε κάθε σημαντική εφαρμογή, πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τους συμβιβασμούς για τη χρηματοδότηση. Χωρίς ισχυρή στήριξη και αφοσίωση, ακόμη και οι ειδικευμένες ομάδες μπορούν να κυματίσουν.

 

Η γρήγορη υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος ERP είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να επιτύχει μια εταιρία. Αξίζει να αφιερώσετε τους καλύτερους ανθρώπους σας και να θέσετε τα θεμέλια για την επιτυχία εκ των προτέρων.

Πώς να προγραμματίσετε την εφαρμογή ERP

Προγραμματίστε την αλληλουχία υλοποίησης ρεαλιστικά. Σκεφτείτε τη διαθεσιμότητα της ηγετικής σας ομάδας, διευθυντών και ενδοϋπηρεσιακών ειδικών που συμβάλλουν στην προσπάθεια.

 

Προτεραιοποιήστε τις ανάγκες σας ώστε να εστιάσετε στα μεγάλα κέρδη ενώ δημιουργείτε ένα βασικό λογισμικό και μια τεχνολογική βάση που μπορεί να επεκταθεί με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

 

Το λεπτομερές πρόγραμμα και τα KPI θα προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν με τις δικές σας απαιτήσεις. Ωστόσο, οι ακόλουθες βασικές δραστηριότητες είναι κοινά βήματα σε όλες τις επιτυχημένες υλοποιήσεις:

Γραφικό που περιγράφει τα επτά κύρια βήματα σε μία διαδικασία προγραμματισμού υλοποίησης ERP

Τα βασικά βήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό υλοποίησης ERP

 1. Επιλέξτε έναν εταίρο λογισμικού και υπηρεσιών που θα βοηθήσετε στην υλοποίηση.
Η ομάδα έργου σας μάλλον δεν έχει εμπειρία στην υλοποίηση του λογισμικού ERP οπότε θα χρειαστεί βοήθεια. Αναζητήστε και επιλέξτε έναν ή περισσότερους κατάλληλους πόρους συμβούλου υλοποίησης ERP με πλήρη γνώση και εμπειρία με την εφαρμογή ERP που θα εγκαταστήσετε. Επιβεβαιώστε ότι κατανοούν τον τρόπο που η νέα λύση λογισμικού υποστηρίζει τις τρέχουσες και εξελισσόμενες επιχειρηματικές διαδικασίες. Συνέντευξη των παραπομπών τους για να το επαληθεύσετε.


Οι συνεργάτες του λογισμικού και των υπηρεσιών σας πρέπει να έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό στον κλάδο σας και διαθέσιμο για τις τοποθεσίες σας. Αν έχετε διεθνείς πελάτες και προμηθευτές, οι συνεργάτες σας θα πρέπει να έχουν τις πολυεθνικές επιχειρηματικές, γλωσσικές και νομισματικές δεξιότητες για να βελτιστοποιήσουν την υλοποίησή σας.

Τέλος, επανεξετάστε το λογισμικό διαχείρισης έργου που χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να βεβαιωθεί ότι είναι συμβατό με το εσωτερικό σας σύστημα προγραμματισμού, προγραμματισμού και παρακολούθησης.

 

2. Αναλύστε όλες τις εργασίες του έργου.

 

Ο εταίρος υλοποίησής σας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια λεπτομερή λίστα εργασιών με όλα όσα πρέπει να γίνουν. Ο κατάλογος αυτός θα είναι εκτενής. Η εκπαίδευση από μόνη της, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πολλές εργασίες:

 • Εκπαίδευση στην ομάδα έργου: Η ομάδα σας πρέπει να μάθει σχετικά με το λογισμικό ώστε να αποφασίσει πώς θα προσαρμόσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • Εκπαίδευση της ομάδας πληροφορικής: Η ομάδα πληροφορικής πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να κατανοήσει πώς να εγκαταστήσει και να συντηρήσει το σύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Εκπαίδευση επιχειρηματικού χρήστη: Όλοι όσοι περίμεναν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό πρέπει να μάθουν πώς λειτουργεί.
 • Συνεχής εκπαίδευση: Οι νέοι χρήστες θα χρειαστούν εκπαίδευση καθώς θα γίνουν μέλη της εταιρείας σας, οπότε θα χρειαστείτε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Ο κατάλογος των καθηκόντων θα πρέπει να διαχωριστεί σε φάσεις. Θα πρέπει να δοθεί χρόνος για τον πιλότο της αίθουσας συνεδριάσεων, την παραμετροποίηση της εφαρμογής, την ενσωμάτωση σε άλλες εφαρμογές και πηγές δεδομένων, την υλοποίηση υποδομής, την εκκαθάριση δεδομένων, την αποδοχή από τους χρήστες και ούτω καθεξής.

 

Ο εταίρος υλοποίησής σας θα πρέπει να μπορεί να παρέχει λεπτομερή λίστα όλων των φάσεων και βημάτων που απαιτούνται.

 

3. Υπολογίστε τις ώρες εργασίας.

 

Υπολογίστε προσεκτικά τον χρόνο που χρειάζεται για κάθε εργασία. Να το κάνετε αυτό κατανοώντας την εργασία και την εργασία που εμπλέκεται, και έπειτα να αντιστοιχίσετε τον αριθμό των «εργάσιμων ωρών» που απαιτούνται. Μπορεί να είναι μια γκάμα ωρών, αλλά πρέπει να είναι ακριβής. Προσθέστε τις εργάσιμες ώρες για κάθε φάση του έργου και αντιστοιχίστε τον υπεύθυνο για την εκτέλεσή του.


Αυτό μπορεί να είναι μια τρομερή εργασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εμπλέξουμε έναν εταίρο υλοποίησης εξοικειωμένο με τη λύση λογισμικού. Αν κάνετε καλά αυτό το βήμα, θα μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμά σας, να καθορίσετε αν χρειάζεστε βοήθεια εκτός της τρέχουσας ομάδας σας και να περιορίσετε το εύρος.

 

4. Δημιουργήστε το ρεαλιστικό σας χρονοδιάγραμμα.

 

Τώρα που έχετε πινακοποιήσει τις διαθέσιμες και απαιτούμενες ώρες εργασίας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα διαχειρίσιμο πρόγραμμα. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρώτο πέρασμα αποκαλύπτει πρόβλημα δυναμικότητας σε σύγκριση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που αρχικά παρουσιάστηκε στα εκτελεστικά στελέχη.


Εδώ είναι ένα παράδειγμα υπολογισμού που δείχνει τις πιθανές ασυμφωνίες:

 • Τελικό χρονικό πλαίσιο παραγωγικής λειτουργίας = 12 μήνες ή 1 έτος
 • Συνολικός αριθμός διαθέσιμων ωρών εργασίας σε περίοδο 12 μηνών = 540/εβδομάδα ή 28.080 ώρες/έτος
 • Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίηση = 42.000 ώρες συνολικά
 • Απαιτούμενες ώρες διαιρούμενες κατά διαθέσιμες ώρες ανά έτος = 1,496 έτη

Το αποτέλεσμα; Η ημερομηνία έναρξης παραγωγής λείπει πριν την έναρξη του έργου. Ακολουθούν ορισμένες πιθανές λύσεις:

 • Μείωση του πεδίου εφαρμογής – ακόμη και αν η ομάδα συμφώνησε ότι πρόκειται για ουσιώδη καθήκοντα
 • Επέκταση της ημερομηνίας σε ρεαλιστική
 • Προσθήκη περισσότερων εσωτερικών και εξωτερικών πόρων (διαθέσιμες εργάσιμες ώρες)
 • Διαχωρισμός του έργου σε φάσεις

Στην περίπτωση αυτή, η εκτελεστική ομάδα διαχείρισης θα κληθεί να λάβει την απόφαση. Είναι μόνο ένα παράδειγμα του γιατί πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής και υλοποίησης του λογισμικού.

 

5. Διεξαγωγή πιλοτικής αίθουσας συνεδρίων.


Μόλις ξεκινήσει το έργο, και πριν ξεκινήσετε την παραγωγική διαδικασία, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εκτέλεση ή έναν πιλότο (σε μια αίθουσα συνεδρίων) πριν την πλήρη ανάπτυξη. Αυτή η πιλοτική αίθουσα συνεδρίων θα διασφαλίσει ότι θα έχετε τις κατάλληλες επιχειρηματικές διαδικασίες για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Καθώς σχεδιάζετε τις νέες διαδικασίες σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε το εύρος των επιλογών που είναι διαθέσιμες στο σύστημα ERP - και να επικυρώσετε τις διαδικασίες σας με την ομάδα έργου και τους ενδιαφερόμενους από την κοινότητα χρηστών.


Σε αυτή τη φάση πολλών εβδομάδων, ο συνεργάτης υλοποίησής σας θα εγκαταστήσει πιλοτικό λογισμικό που θα σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις διαδικασίες σας και να βεβαιώνεστε ότι λειτουργούν όπως αναμένεται, χωρίς εκπλήξεις. Συχνά, μπορείτε να εφαρμόσετε βέλτιστες πρακτικές για εξοικονόμηση χρόνου, ειδικά αν έχετε τα εργαλεία διαμόρφωσης για να κάνετε οικονομικές προσαρμογές καθώς περιορίζετε τις λειτουργίες σας.

 

6. Να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα σας.

 

Ακούγεται απλό αλλά η εκκαθάριση δεδομένων είναι μια πολύ χρονοβόρα δραστηριότητα. Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε να αξιολογείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό επειδή χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να ολοκληρώσετε σωστά αυτό το βήμα. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα εμφανιστούν αλλαγές στην επιχειρηματική διαδικασία - έτσι ώστε να προετοιμαστούν για πρόσθετα βήματα διαχείρισης δεδομένων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

 

7. Να τηρούνται όλοι ενήμεροι.


Σε εβδομαδιαία βάση, ένα μέλος του προσωπικού θα πρέπει να επικοινωνεί με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να γνωρίζει τα θετικά και «όχι τόσο θετικά» της προόδου του έργου υλοποίησης. Το χειρότερο σενάριο είναι όταν οι άνθρωποι δεν ενημερώνονται και αιφνιδιάζονται.


Τα περισσότερα καλά συστήματα διαχείρισης έργων έχουν οπτικές αναπαραστάσεις της προόδου του έργου.

Ξεκινήστε με τις διαδικασίες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία

Δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τα ίδια προβλήματα, επομένως είναι καλύτερο να αναθεωρήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας και να προτεραιοποιήσετε ποιες θα αντιμετωπίσουν πρώτα. Εδώ θα βρείτε μία λίστα με περιοχές υψηλής αξίας που πρέπει να λάβετε υπόψη: 

 • Επιχειρηματική ευφυΐα, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων διαχείρισης και πινάκων εργαλείων: Η ομάδα σας χρειάζεται γρήγορες ενημερώσεις για επιχειρηματικά ζητήματα, καθώς και την ικανότητα να αναλύει εύκολα τις λεπτομέρειες για να επιλύσει τα ζητήματα γρήγορα - στο γραφείο, στο σπίτι ή στο δρόμο. Χρειάζεστε ενσωματωμένη επιχειρηματική ευφυΐα και δεδομένα που βρίσκονται σε μία μόνο βάση δεδομένων. 
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM): Σήμερα, οι διαδικασίες CRM συνήθως αγγίζουν κάθε μέρος της επιχείρησης. Οι άμεσες πωλήσεις, οι διανομείς, τα showrooms λιανικής, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η εξυπηρέτηση πελατών και πεδίου μοιράζονται πληροφορίες για τους πελάτες με τη διαχείριση παραγγελιών, τις λειτουργίες, τις αγορές, τη μηχανική, τα εισπρακτέα λογαριασμών και την αποστολή. 
 • Οικονομικά και λογιστική: Οι ακριβείς οικονομικές συναλλαγές πραγματικού χρόνου, τα KPI και τα analytics είναι σημαντικά για κάθε επιχείρηση και πρέπει να εκτείνονται σε όλες τις τοποθεσίες και τα τμήματα. Εκτός από τη λογιστική, πρέπει να ενοποιηθούν με την κοστολόγηση, την κατάρτιση προϋπολογισμού, την πρόβλεψη, τα έργα, τη διαχείριση παγίων, τη συμμόρφωση και τη διαχείριση μετρητών. 
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) και παραγωγή: Αυστηρά χρονοδιαγράμματα, χαμηλά περιθώρια κέρδους και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας προκαλούν κάθε επιχείρηση. Η διαχείρισή τους απαιτεί ομαδική προσπάθεια – συνεργασία με προμηθευτές, μεταφορείς, εταιρείες εισαγωγής/εξαγωγής, τράπεζες και άλλους συνεργάτες – συχνά σε κινητές συσκευές σε πολλές τοποθεσίες.
 • Ανθρώπινοι πόροι (HR): Η διαχείριση ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού είναι πιο δύσκολη σήμερα από ποτέ, και η ομάδα σας χρειάζεται άμεση, ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες υπαλλήλων για μισθοδοσία, παροχές, κατάρτιση προϋπολογισμού, προγραμματισμό και ανάγκες συμμόρφωσης. Επιπλέον, οι προσλήψεις, η ανάπτυξη και η διατήρηση εργαζομένων αποτελούν μεγάλο μέρος της αξιολόγησης των τρεχόντων και προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων. 
 • Πολυεθνικές γλώσσες, νομίσματα και τοποθεσίες: Καθώς επεκτείνεις την επιχείρησή σου, ιδιαίτερα αν μετακομίσεις σε νέες περιοχές ή χώρες, χρειάζεσαι τη δυνατότητα να ανοίγεις και να επεκτείνεις νέες δραστηριότητες με συνέπεια και ταχύτητα. Αυτό απαιτεί ευρείες και προηγμένες δυνατότητες λογισμικού, καθώς και συνεπείς υπηρεσίες από τον πάροχο λογισμικού σε κάθε τοποθεσία.
 • Κινητικότητα: Η ικανότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης σε πληροφορίες και εργασία είναι πλέον ζωτικής σημασίας – όπως καταδεικνύεται από την πανδημία COVID-19. Οι εταιρείες που διαθέτουν τα εργαλεία για να προσαρμοστούν γρήγορα μπορούν να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα σε περιόδους διατάραξης. 
placeholder

Αξιολόγηση συστημάτων
ERP

Επιλογή νέου λογισμικού ERP; Αποκτήστε συμβουλές για την αξιολόγηση του επόμενου συστήματός σας.

Συμβουλές για τον μετριασμό των κινδύνων υλοποίησης

Όλα τα έργα έχουν ένα στοιχείο κινδύνου αλλά παρακάτω υπάρχουν πέντε πολύτιμες συμβουλές για τη βελτίωση των πιθανοτήτων σας για έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στον προϋπολογισμό.

 1. Επιλέξτε λογισμικό, επιχειρηματική διαδικασία και εταίρους υλοποίησης με βιομηχανική και τοπική τεχνογνωσία. Πάντοτε να κάνετε συνεντεύξεις με αναφορές σε επιχειρήσεις όπως η δική σας.
 2. Μην επεκτείνετε παρωχημένη τεχνολογία πέρα από τα όριά της. Εξάλειψη παλαιών, ξεπερασμένων, αυτόνομων συστημάτων και, όσο το δυνατόν περισσότερο, ενοποίηση των δεδομένων σας σε μία ενιαία βάση δεδομένων (ενιαία έκδοση της αλήθειας) με ενσωματωμένη επιχειρηματική ευφυΐα για πολυεθνική απόδοση. 
 3. Στην ψηφιακή οικονομία, οι επιχειρήσεις πρέπει συχνά να ενοποιούν συστήματα σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, καθώς και με τους πελάτες και τους προμηθευτές. Επιβεβαιώστε ότι έχετε δυνατότητες ενοποίησης cloud και εμπειρία με δίκτυα προμηθευτών.
 4. Αποφύγετε το cerep του πεδίου του έργου. Είναι σύνηθες να ανακαλύψετε ανάγκες και ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ERP, επομένως είναι σημαντικό να διαχειριστείτε τις εντολές αλλαγής για να αποφύγετε καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους.
 5. Επιβεβαιώστε ότι έχετε σταθερή εμπειρία σε όλες τις τοποθεσίες σας. Χρειάζεστε εκπαίδευση, υλοποίηση και υποστήριξη - συχνά από έναν συνδυασμό τοπικής διαχείρισης, διανομέων λογισμικού, συμβουλευτικών εταιρειών και συνεργάτη λογισμικού.

Συμβουλές για αποφυγή πρόσθετων εξόδων υλοποίησης ERP

Μια νέα επένδυση συστήματος ERP περιλαμβάνει την χρονική δέσμευση της εταιρίας σας, την συμβουλευτική επιχειρηματικής διαδικασίας και υλοποίησης, τις υπηρεσίες λογισμικού και cloud καθώς και τον εξοπλισμό υπολογιστή, tablet και τηλεφώνου - έτσι είναι σημαντικό να ελέγχετε το έργο και το κόστος.

 

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τομείς για την παρακολούθηση:

 • Να διατηρηθεί η εστίαση στο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Διαχειριστείτε το συνολικό κόστος - και τα οφέλη με την πάροδο του χρόνου για να ελαχιστοποιήσετε τα έξοδα και να μεγιστοποιήσετε την επιστροφή. Να θυμάστε ότι οι υλοποιήσεις του συστήματος ERP θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην επιχείρησή σας. 
 • Αντιστοιχίστε την επιχειρηματική κατεύθυνση και μην επιβάλετε περιττές αλλαγές στη διαδικασία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες πιέζονται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους για να προσαρμόσουν το λογισμικό τους, αυξάνοντας τόσο το κόστος υλοποίησης όσο και το λειτουργικό κόστος. 
 • Εστιάστε στις συνήθεις επιχειρηματικές διαδικασίες που παρέχουν σημαντική αξία στην εταιρία.  Η διαχείριση παραγγελιών πελατών, η ενημέρωση τιμών, η προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η αλλαγή των λεπτομερειών παραγωγής και η ενσωμάτωση νέων υπαλλήλων είναι παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών ρουτίνας. 
 • Αποφύγετε τις παραμετροποιήσεις και να κεφαλαιοποιήσετε ένα διαμορφώσιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη, πίνακες εργαλείων, ειδοποιήσεις, ροές εργασίας, επιχειρηματική ευφυΐα και δυνατότητες κινητών. Με αυτές τις δυνατότητες, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την εργασία για όλα τα τμήματά σας καθώς και να κάνετε γρήγορες, οικονομικές προσαρμογές όπως απαιτείται. 
 • Οι καταπατήσεις συστημάτων και οι παραβιάσεις δεδομένων είναι δαπανηρές. Όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε μια ασφαλή λύση cloud ERP όπου χρειάζεται - επιβεβαιώστε ότι το λογισμικό και οι προμηθευτές υπηρεσίας υποστηρίζουν μια σειρά από επιλογές ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού.

Πότε έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή σας;

Μόλις η αρχική εφαρμογή είναι ενεργή, θα χρειαστείτε την ευελιξία για να προσθέσετε επιπλέον δυνατότητες για την επιχείρησή σας. Πολλές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε αυτές τις ευκαιρίες, όπως νέες τοποθεσίες, γραμμές προϊόντων και υπηρεσιών και κτήσεις. 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παρέχει επίσης πρόσθετες ευκαιρίες για να συνεργαστείτε με πελάτες και προμηθευτές ώστε να επανακαθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας στον κλάδο σας. Συχνά, τα έργα αυτά περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες, όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και η ενοποίηση με τον εξοπλισμό και τα οχήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Internet of Things (IoT) για τη βελτίωση της ταχύτητας και της αποδοτικότητας.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Σε κάθε έργο ERP θα υπάρχουν απροσδόκητα προβλήματα, οπότε περιμένετε τα στο δικό σας. Ωστόσο, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για μια επιτυχημένη υλοποίηση ERP, μπορείτε να τις εντοπίσετε και να τις αντιμετωπίσετε καθώς προκύπτουν για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των εξόδων σας. 

placeholder

Ξεκινήστε σήμερα με το cloud ERP

Αποκτήστε μία γρήγορη βάση δεδομένων, ενσωματωμένο AI και ένα UX καταναλωτικού βαθμού.

Περισσότερα σε αυτή τη σειρά

SAP Insights Newsletter

placeholder
Εγγραφείτε σήμερα

Αποκτήστε βασικές πληροφορίες κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας.

Περαιτέρω ανάγνωση

Επιστροφή στην αρχή