Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Using SAP Business Integrity Screening at Achmea in their Core Insurance Platform

Dive into this SAP User Insights article from TAC Events highlighting how Achmea, the largest insurance company in the Netherlands, handles risk and compliance in a digital and data driven world. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή