Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

The Low-Code Development Imperative

There is a growing need for business users and professional developers to use low-code, no-code approaches to build apps and automate processes. Read this IDC paper, The Low-Code Development Imperative, to learn more about the trend and how SAP can help Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή