Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP’s Strategy for Industry 4.0

Explore how SAP helps you to leverage Industry 4.0 for growth and profitability by strategically placing intelligence into products, assets, and factories & logistics to empower people. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή