Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Integration with the SAP E-Mobility Solution

SAP E-Mobility is a cloud based application for operating a networked electric vehicle charging infrastructure at scale. With our certification service, we guarantee smooth operation and perfect interaction between charging equipment from different manufacturers and our solution. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή