Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Redefine the Future of Intelligent Spend Management with the Latest Technologies

Discover how SAP Business Technology Platform empowers procurement professionals with a fast, intuitive platform that connects all spend to actions and outcomes. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή