Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Managing Data in the Cloud - A Guide to Help You Manage Data Sources, Quality, Processes, Analytics, and More

As companies move to a “cloud first” IT environment, chief data officers (CDOs) will need to reevaluate their data strategy. Managing data in the cloud requires special consideration. CDOs can use this shift as an opportunity to simplify and reengineer existing data processes and practices. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή