Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

FAQ Consumption-based commercial model CPEA & Cloud Credits

This document is a living document with questions around the consumption-based commercial model for SAP Business Technology Platform (SAP BTP). The mod- el comprises of the Cloud Platform Enterprise Agreement (CPEA) and Cloud Credits, which customers and partner can purchase. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή