Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Introducing Rise with SAP

RISE with SAP brings together the solutions and services you need for true business transformation – in one package – regardless of where your business stands now or where you want it to go. It is SAP and an entire ecosystem of partners helping you chart your change on your terms and your timeline.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή