Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Accelerate Your Move to SAP HANA and SAP BW/4HANA

Learn how the SAP Database Migration Factory program uses proven services, tools, and accelerators to help you move OLTP systems of data warehouses to SAP HANA - in a way that minimizes risk, speeds migration, and helps you achieve success. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή