Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Move to the Power and Performance of SAP HANA in the Cloud

Expand the reach of your on-premise SAP HANA database landscape with the SAP HANA Cloud data platform. Learn how SAP Database Migration Factory can help you get up and running with SAP HANA Cloud faster and with less cost and risk. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή