Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Philips: Improving Workforce Decision-Making with SAP Fieldglass Vendor Management System

Learn how Philips is thriving in the healthcare technology sector due in part to its ability to place the right talent in the right location at the right cost. See how SAP Fieldglass solutions and managed service provider Randstad Sourceright are helping Philips manage its workforce. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή