Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Sephora: Giving HR a Digital Makeover to Deliver an Attractive Employee Experience

Find out how Sephora enabled a unified digital employee experience to all its people, enabling them to work efficiently and dedicate more time to the business.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή