Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Solution Security Through Independent Auditing

Learn how compliance processes at SAP adhere to trust-service criteria established by the American Institute of Certified PublicAccountants (AICPA) to help validate your solutions and support security compliance.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή