Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Expanding, Extending, and Innovating Business Intelligence and Analytics

Discover how the latest version of the SAP BusinessObjects Business Intelligence suite lets you leverage current systems and new innovations so you can take your BI to new heights. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή