Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Enabling Intelligent Change Analysis and Fostering Innovation

Learn how the SAP Change Impact Analysis application by Tricentis provides fast, automated analysis of software changes and their impacts across your SAP software ecosystem. See how this helps accelerate testing and improve the quality of your releases.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή