Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Evonik: How Does a B2B Marketplace Simplify Finding and Buying Non-Sourced Goods?

Learn how Evonoik improved the user experience in sourcing non-catalog items and control maverick spending with SAP Ariba Spot Buy. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή