Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Shapoorji Pallonji Digitally Transforms to Drive Sustainable Growth and Engineer a Better Planet

Learn how SAP delivered not only cutting-edge technology but the ongoing guidance, support, and confidence needed to champion Shapoorji Pallonji's digital transformation and drive the business forward.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή