Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Norwegian Public Roads Administration: How Is Intelligent Asset Monitoring and an Industry 4.0 Approach Being Applied to Bridge Maintenance?

Learn how Norwegian Public Roads Administration and SAP teamed up to use IoT sensors and digital twin technology to make Norway's bridges safer.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή