Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Emmi AG: How Can a Holistic View of Marketing Performance Help You Make Better Decisions?

Learn how Emmi used the SAP Marketing Cloud solution to gain access to relevant KPIs and make informed decisions on optimizing tactics in changing market conditions.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή