Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Boost Loyalty and Revenue with Consistent Promotional Pricing

Achieve consistent promotion pricing across any number of engagement channels with the SAP Omnichannel Promotion Pricing solution. Help ensure that each unique customer journey on each of your engagement channels provides customers with accurate, up-to-date information on your promotions. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή