Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Getting Marketing Measurement Right

Marketing has always needed to be agile, and it’s a critical skill for marketers to embrace now more than ever as they face an uncertain and rapidly evolving situation with the COVID-19 pandemic. Amid this uncertainty, marketers need to build greater agility into planning and measurement.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή