Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Guangzhou Shuangqiao Company Ltd.: How Do Better Business Processes in the Cloud Enable the Transformation of an Industry?

Learn how Guangzhou Shuangqiao Company Ltd., China's largest producer of liquid sugar, is using ERP in the cloud to drive digital transformation across its enterprise, improving business processes and helping it better meet the demands of today's health-conscious consumers. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή