Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Tigre: Increasing Responsiveness and Competitiveness with SAP® Integrated Business Planning

Learn how Tigre S/A plans its sales and marketing activities with greater transparency and precision using applications from SAP Integrated Business Planning. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή