Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Tigre: How Can Optimized Supply Chain Planning Lead to Higher Market Responsiveness?

Find out how Tigre S/A, a multinational leader in construction materials, better plans its sales and marketing activities using the SAP Integrated Business Planning application for demand to provide better customer service, analyses, and forecasting.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή