Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Equipping the CFO for a Successful Enterprise Transformation

Today the CFO’s view reaches past the finance function to encompass the entire enterprise as well as the strategic partners and suppliers in its digital ecosystem. Read the Harvard Business Review Analytic Services briefing paper sponsored by SAP to explore how.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή