Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

What SAP HANA Can Do for your Enterprise

Does your data-driven Enteprise have the right foundation? SAP HANA is the foundation for the data-driven enterprise. Reduce complexity and consolidate data while helping keep data secure with SAP HANA.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή