Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

SAP: Driving Efficiency in Data Management with Robotic Process Automation

Discover how SAP SE used SAP Intelligent Robotic Process Automation services to streamline enterprise data management processes and significantly reduce the time needed to complete routine admin activities, freeing team members to focus on strategic tasks that help SAP use data more effectively.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή