Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

How Does an Enterprise Planning Solution Help Employees Deliver Innovation?

Review how this aircraft manufacturer accelerated creation and streamlined its planning and forecasting process by integrating SAP BPC with SAP Analytics Cloud. Read the benefits it reaped, including a reduction of 60% to now 90% today in the time spent preparing financial data.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή