Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Enabling Intelligent Data Integration for Central Finance

Find out how to eliminate complex data integration tasks and the need for custom integration so you can accelerate implementations. Discover how the SAP Central Finance Transaction Replication application by Magnitude can help you reduce integration cost, risk, and effort, and enable agile, intelligent finance operations.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή